Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
99340 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Dni pokuty i zmartwychwstania. Przez Władysława Syrokomlę. Wilno, nakł. Księgarni p. f. R. Rafałowicza, Druk. S. Rozensohna, 1858,
99350 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Franciszek z Assisu. Kantata przez Władysława Syrokomlę. Illustrowana przez E. Andriollego. Wilno, nakł. Księgarni p. f. Rubena Rafałowicza, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
99402 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Natura wilka wyciąga z lasu, Monodramat wierszem z dodaniem garstki nowych poezji Władysława Syrokomli. Wilno, nakł. księgarni p. f. Rubena Rafałowicza, druk. A. Marcinowskiego, 1860,
99393 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Margier. Poemat z dziejów Litwy przez Władysława Syrokomlę. Wilno, nakł. księgarni p. f. Rubena Rafałowicza, druk. Breitkopfa i Härtla w Lipsku, 1855,
99329 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Córa Piastów. Powieść wierszem z dziejów litewskich. Przez Władysława Syrokomlę. Z muzyką St. Moniuszki. Wilno, nakł. Księgarni p. f. Rubena Rafałowicza, druk. Józefa Zawadzkiego, 1855,
99391 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Królewscy lutniści. Obrazek z Przeszłości. przez Władysława Syrokomlę. Z ryciną Wojciecha Gersona. Wilno, nakł. księgarni p. f. Rubena Rafałowicza, druk. Józefa Zawadzkiego, 1857,
99375 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Kasper Karliński. Drammat historyczny we trzech aktach przez Władysława Syrokomlę. Grany poraz piérwszy na Teatrze Wileńskim d. 16 (28) Stycznia 1858 r. Wilno, nakł. Księgarni p. f. Rubena Rafałowicza, Druk. S. Rozensona, 1858,
99332 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Szkolne czasy. Nowe opowiadanie Jana Dęboroga, przez WŁadysława Syrokomlę. Wilno, nakł. Księgarni p. f. Rubena Rafałowicza, Druk. S. Rozensona, 1859,
99356 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Gawęd, rymów ulotnych i przekładów Władysława Syrokomli Poczet czwarty. Wilno, nakł. księgarni R. Rafałowicza, Druk. A. Marcinowskiego, 1856,
63820 Exauvillez (d') Philippe-Irénée Boistel (1786—1864). Krótki rys występnego życia i nieszczęśliwej śmierci bezbożników słynnych w dziejach świata od początku jego, aż do naszych czasów. Skreślił... a z trzeciego wydania przetłómaczył X. S. S.(narski) D. Wilno, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, 1854,
5513 Bańkowski J., Abecadlnik polski dla dzieci polskich obojej płci, wszystkich stanów, plemion i wyznań. Ułożył według metody dźwiękowej... Wyd. trzecie poprawione. Wilno, nakł. księgarni Rubena Rafałowicza, druk. A. Syrkina, 1863,
12511 Bużeński Stanisław (kanonik krak. i gniezn., zm. 1692). Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Korony Polskiéj i W. K. Litewskiego, od Wilibalda do i Andrzeja Olszowskiego włącznie opisał... dziekan i officyał warmiński, kanonik gnieźnieński i krakowski, z niewydanego dotąd rękopismu łacińskiego na język polski przełożył Michał Bohusz Szyszko. Wstęp i wiadomość o założeniu arcybiskupstwa, tudzież o jedenastu późniejszych prymasach, do zgonu książęcia Michała Poniatowskiego, dodał Mikołaj Malinowski. Wilno, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, druk. Józ. Zawadzkiego, [t. 1 1852; t. 2—5 1860]
65463 Gaume Jan Józef ks. (1802—1879). Wielki dzień się zbliża, albo Listy o Piérwszéj Kommunii Świętéj ułożone przez X. ... Tłómaczył z poprawnego raz czwarty wydania w języku francuzkim X. S(tanisław) S(narski) D. Wilno, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, druk. M. Zymelowicza, 1850,
66418 Géramb (de) Ferdynand (zakonne imiona: Maria Józef) ks. (opat i generał trapistów; 1772—1848). Trzyletnia pielgrzymka do Jerozolimy, Egiptu i na górę Synai X.M.J. Geramb'a opata i generała zakonu Trapistów z czwartego wydania w języku francuskim tłómaczona przez X.S.S.(narskiego) D. Tom I—III. Wilno, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, druk. M. Zymelowicza, 1852,
48122 Hryniewiecki Klemens ks. Wykład części Kalendarza Rzymskiego Ułatwiający rozumienie w Pisarzach łacińskich dni miesięcznych datę oznaczających pod imieniem Calendae, Nonae, Idus, z poszczególnieniem tych dni w dwóch Tabellach wszystkie miesiące dwojakim porządkiem ułożone zawierających, i z potrzebnemi niektórych wyrazów objaśnieniami, zebrany i ułożony przez Ks. ... Wilno, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, druk. M. Zymelowicza, 1853,
99458 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna. Troki, Stokliszki, Jeźno, Punie, Niemież, Miedniki etc. z ryciną litografowaną i drzeworytami. Przez Władysława Syrokomlę. Wilno, nakł. Księgarza A. Assa, druk. A. Marcinowskiego, 1857 (na okładce: 1858),
82827 Jucewicz Ludwik Adam ks. (ur. 1810 lub 1813, zm. 1846). Pisma ... Wilno, nakł. Manesa Romma, 1834,
99333 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wielki Czwartek. Obraz wioskowy, przez Władysława Syrokomlę. Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1856,
102417 Korzeniowski Apollo Nałęcz (1820–1869). Komedja. Dramat w trzech aktach i Strofy oderwane. Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1856,
99367 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Janko Cmentarnik. Gawęda ludowa, przez Władysława Syrokomlę. Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1856,
99462 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Zgon Acerna. Chwila z XVII-go wieku przez Władysława Syrokomlę. Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1856,
99455 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Stare wrota. Poemat, przez Władysława Syrokomlę. (Z drzeworytem). Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1857,
99443 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Marcin Studzieński. Kartka z kroniki Wilna, przez Władysława Syrokomlę. Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
102054 Korotyński Wincenty (1831–1891). Wypił Kuba do Jakóba. Urodziny, powołanie i suchoty gorzałki. Dla pożytku pospolitego spisane przez ... Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
91551 Katechizm obrzędowy. Katechizm obrzędowy czyli Krótki wykład obrzędów rzymsko-katolickiego Kościoła. Dla ludu i młodzieży. Ułożony przez X. H. A. M. D. Tłómaczył X. S. S. D. Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1863,
48521 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Podróże. Przekład z niemieckiego Michała Bohusza Szyszki. Oddział I. Podróże po Afryce i Ameryce. Tom I—II. Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. Gazety Codziennej, 1861,
99354 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Gawędy i rymy ulotne Władysława Syrokomli. Poczet nowy z portretem Autora. Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda w Warszawie, 1854,
99358 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Gawęd i rymów ulotnych Władysława Syrokomli poczet szósty. Wilno, nakł. Michała Gałkowskiego, Druk. A. H. Kirkora i Sp., (w Warszawie u J. Okońskiego), 1860,
141 Abecadlnik. Abecadlnik polski. Wilno, nakł. R. Rafałowicza, druk. M. Zymelowicza, 1845,
68505 (Głodnobrzuski). Pan Goliat Wierszołat Głodnobrzuski czyli Szydło magnesowe na przekłócie uszek i serduszek, oraz Mój wojaż i figle berdyczowskich żydków. Wierszów moc wielka Za pół rubelka. Z ryciną. Wilno, nakł. Raf. Rubena, druk. M. Zymelowicza, 1847,