Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
99975 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Wesołe chwile opisała ... (Na drugiej karcie tytułowej i okładce tytuł:) Wesołe chwile małych czytelników opisała ... z 17 obrazkami H. Benneta. Warszawa, nakł. Michała Arcta, druk. E. Nistera w Norymberdze, b. r. (1889),
99976 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Czytania dla Tadzia i Zosi. Napisała ... Z rycinami. Kraków, S. A. Krzyżanowski, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1892,
99977 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Damnata Poezye. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Druk. Słowa Polskiego, (Kraków, Gebethner i Spółka), 1900,
99978 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Jaśkowa dola. Pieśni na jeden głos. Maryi Konopnickiej czcigodnej autorce słów poświęcone. (Muzyka:) St. Niewiadomski. Lwów, K. S. Jakubowski, Warszawa, Gebethner i Wolff, Stich und Druck von F. M. Geidel, Leipzig, b. r. (ok. 1898),
99979 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). W domu i w świecie. Książka dla dzieci od lat 10 do 12. Napisana przez ... Z 17 illustracyami H. Benneta. Kijów, L. Idzikowski, Warszawa, Księgarnia M. Arcta, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, b. r. (1891),
9998 Branicka Zofia,
99980 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Na drodze. Nowele i obrazki. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, Warszawa, Gebethner i Wolff, Petersburg, księgarnia Polska (Br. Rymowicz), druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1893,
99981 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Dym przez ... Warszawa, Wydawnictwo Kurjera Polskiego, druk. M. Lewińskiego, 1899,
99982 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Dym. Nasza szkapa. Głupi Franek. Z illustracyami S. Sawiczewskiego. (Biblioteczka illustrowana). Warszawa — Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1898,
99983 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Jak się dzieci w Bronowie bawiły,
99984 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Filuś, Miluś i Kizia. Wesołe kotki. Opisał Mruczysław Pazurek. Warszawa, księgarnia M. Arcta, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, b. r. (1891),
99985 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Głupi Franek (nowela),
99986 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Na fujarce Pieśń do śpiewu (inc.: „A czemuż wy chłodne rosy padacie”). Słowa Maryi Konopnickiej (Muzyka) Leokadyi Myszyńskiej. Warszawa, Gebethner i Wolff, w litografii J. Mękarskiego, b. r. (data cenzury: 1882), {Tamże, b. r. (data cenzury: 1892), inne wydanie. Tamże, Pospieszna Lit. i Sztych. nut J. Mękarskiego, b. r., inne wydanie. Warszawa, Skład główny u Kruzińskiego i Lewi, w litografii Mękarskiego, b. r. (ok. 1895),}
99987 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Na fujarce (inc.: „A kto ciebie ty wierzbino wychował”) słowa Maryi Konopnickiej z muzyką Wł. Żeleńskiego. Warszawa, nakład i własność wydawców, Gebethner i Wolff, lit. Mękarskiego, b. r.,
99988 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). W piwnicznej izbie. (Wydawnictwo na korzyść kolonii letnich dla biednych słabowitych dzieci). Warszawa, sprzedaż główna w księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, 1888,
99989 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). O Janku Wędrowniczku. Dzieciom opowiedziała ... Warszawa, nakł. Michała Arcta, (druk. Sierpińskiego), b. r. (1893),
9999 Branicki Franciszek Ksawery (ok. 1730—1819),
99990 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Nasze kotki. Wyd. II. Warszawa, (1900). Wydanie I.,
99991 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). O krasnoludkach i o sierotce Marysi. Napisała ...; Z 12-ma rycinami kolorowemi. Warszawa, nakł. i własność Michała Arcta, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1896,
99992 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Czcigodnemu J. I. Kraszewskiemu. Kraków, nakł. autorki, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1879,
99993 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Krista. Kijów, 1899.
99994 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Krista. Rasskaz. Moskwa, 1899,
99995 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Moja książeczka Napisana przez ... z 15 obrazkami H. Benneta. Warszawa, nakł. Michała Arcta, druk. E. Nistera w Norymberdze, b. r. (1889),
99996 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Moja książeczka oraz Wesołe chwile. Warszawa, nakł. M. Arcta, 1891,
99997 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Książka dla Tadzia i Zosi (Kraków, 1892);
99998 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Kwiaty i Pieśni. zebrała ... Warszawa, wyd. M. Arcta, Druk. Franza Karrera w Lipsku, b. r. (1889),
99999 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Nowe latko. Z rysunkami Piotra Stachiewicza. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, b. r. (1896),