Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110426 Dziobak.
110427 Eliasz Radzikowski Stanisław (1869—1935). Karol Kořistka. (Odb. z Pamiętnika Towarz. Tatrzańskiego, t. XV). Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894,
110428 Foley Karol (1861—?),
110429 Franke Laurentius ks. Słowa pokoju i miłości ofiarowane panu Jaekel, pastorowi w Dobrzycy, autorowi obszernego Katechizmu Ewangelickiego dla młodzieży tego wyznania ze wszystkich stanów, do utwierdzenia jéj w Wierze przez X…, Proboszcza w Skwierzynie nad Wartą i Dziekana A. B. obwodu Babimojskiego; z niemieckiego przetłumaczone przez X. Kamieńskiego, Proboszcza przy kościele parafialnym Sgo Marcina w Poznaniu. Poznań, u Teod. Scherka, 1837
110430 Frug.
110431 Gazeta Chicagoska. Dziennik polski. (Tygodnik). Gazeta Chicagoska. Dziennik polski. (Tygodnik). Chicago Ill., 1896.
110432 Gołębiowski Stanisław (1814—1866).
110433 Gołowin Iwan Gawriłowicz (1813—?). Les Alliances de la Russie. Par Ivan Golovine. Leipzig, Henri Huebner, imprim. de J. S. Wassermann, 1861,
110434 Graeve Karol.
110435 H. G. Kto jest naszym wrogiem? przez G. H. Lwów, nakł. K. Gromana, K. Wild, druk J. Dobrzańskiego & K. Gromana, 1871,
110436 Hauke Józef (1834—1871). Do Wojsk Korpusu Drugiego. Ponieważ karabinki dla kawalerji... (z datą: 18 II 1864). B. m., (1864),
110437 Heimberger Filip (listonosz). Noworocznik pocztowy na rok 1875. — Postbüchel für das Jahr 1875. Kraków, nakł. autora, w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1875
110438 Herrmann Ernst Adolf (1812—1884). Rationis quae Ordini militari Teutonico cum ordine ecclesiastico saeculo XIII ineunte in Prussia intercesserit explicatio. Dissertatio quam consensu et auctoritate Ordinis Amplissimi Philosophorum in Universitate Literaria Friederica (!) Guilelma ad summos in philosophia honores rite capessendos die XII. m. Septembris a. MDCCCXXXVII publice defendet auctor ... Dorpatensis. Opponentibus: R. Wilmans, phil. dr. F. Weiss, phil. cand. S. Hirsch, phil. cand. Berolini, typis Trowitzschii et Filii, (1837),
110439 Himonowski Antoni (1758—1830). Spiew I Studentów Lyceum Krakowskiego, idących na Maiowkę do Bielan (oraz) Spiew II Na Bielanach w czasie spoczynku. B. m. b. r. (Kraków, ok. 1820),
110440 Kalendarze. Kalendarz ścienny. Kalendarz ścienny. Kraków, druk. W. L. Anczyca, (1900).
110441 Kalendarze. Notatki Drezdeńskie. Notatki Drezdeńskie. Drezno, Poznań, (1868—1879).
110442 Kałytowskyj Om.
110443 Katalogi. Katalog biblioteki nauczycielskiej. Katalog biblioteki nauczycielskiej c. k. gimnazyum w Tarnopolu. Tarnopol 1899—1900,
110444 Katalogi. Pobudkiewicz Franciszek Ksawery (1825—1907). Katalog dzieł nakładowych, komisowych i w większej ilości nabytych księgarni F. K. Pobudkiewicz w Krakowie (Wydawnictwo Dzieł J. Bartoszewicza). Kraków, druk. Fr. Pobudkiewicza, (1880),
110445 Katalogi. Stargardt J. A. No. 143. Bulletin de la librairie ancienne. Katalog des Antiquarischen Bücherlagers von ... in Berlin. Berlin, Druck von Felix Freyhoff in Schwedt a. O., 1884,
110446 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Nauka rolnictwa w naszym ustroju szkolnym. Lwów, druk. i lit. Pillera i Spółki, 1887,
110447 Gargas Zygmunt. Poglądy ekonomiczne w Polsce XVII wieku. Napisał... (Odb. z Przeglądu Prawa i Administracji). Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Władysława Łozińskiego, 1897,
110448 Kalendarz (Nowy) Krakowski. Nowy Kalendarz Krakowski na rok 1832. Rok pierwszy. (Tak na okładce, na karcie tytułowej:) Nowy kalendarz astronomiczno-gospodarski i domowy na rok Pański 1832 mający dni 366. Podług układu F. X. Ryszkowskiego F. i M. Doktora. Na południk krakowski wyrachowany przez A. Z. Kraków, druk. Józefa Czecha, (1831),
110449 Kalendarz dla kraiu. Kalendarz dla kraiu rossyiskiego na rok Pański MDCCC (1800) który jest przestępnym, a zatym, maiącym 366 dni. (Tytuł rosyjski:) Miesjacosłow na leto ot Rożdiestwa Christowa 1800 kotoryje jest wisokosnoje sodierżaszczieje w siebie 366 d. Berdyczów, w Drukarni Uprzywileiowaney W. W. OO. Karmelitów Bosych, (1800),
110450 Kalendarz powszechny domowy. Kalendarz powszechny domowy i gospodarski podług Stanisławowskiego horyzontu wyrachowany na rok 1837—1840. (Rocznik I do IV). Stanisławów, nakł. i druk. Jana Pawła Pillera, [1836-1839],
110451 Kalendarz (Powszechny Lwowski) domowy i gospodarski (1843—1846) Powszechny Lwowski Kalendarz domowy i gospodarski (1843—1846)
110452 Katalogi. Zawadzki Józef (1781—1838). Katalog książek polskich, znayduiących się w Księgarni Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu w Wilnie 1807. B. m. b. r. (Wilno, 1807),