Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
10002 Branicki Ksawery (1814?—1879). Libération de la France par un impôt sur le capital, par... Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, E. Dentu, impr. Balitout, Questroy et Comp., 1871,
100019 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). „Poleciały pieśni moje” słowa Maryi Konopnickiej z muzyką Władysława Żeleńskiego. Kraków, G. Gebethner i Sp., nakład i własność wydawców, Leipzig, Oscar Brandstetter, b. r. (ok. 1890),
100018 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Poleciały pieśni moje ... Wiersz Maryi Konopnickiej na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu napisał Jan Gall. Op. 14. No 2. Kraków, nakład i własność księgarni oraz składu nut S. A. Krzyżanowskiego, Wien, Musikaliendruckerei von Jos. Eberle & Co, b. r. (1890),
100017 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Ave, Patria! (Odb. z Nowej Reformy). Kraków, nakł. Wydawnictwa Nowej Reformy, Druk. Związkowa, b. r. (1891),
100016 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). O Mickiewiczowskiej „Odzie do młodości”. Odczyt wypowiedziany w sali ratuszowej na dochód Towarzystwa kolonij wakacyjnych krakowskich w dniu 14tym marca 1890 roku przez ... Kraków, nakł. Towarzystwa Kolonij wakacyjnych, G. Gebethner i Sp., Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1890,
100015 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Novelly, přeložila Pavla Maternová. (Bibl. żeńska). Tamże [Praha, tiskem a nákladem J. Otty], 1898,
100014 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Novely Maryje Konopnické Přeložila Pavla Maternová. (Žeńská Bibliotéka, VI). Praha, tiskem a nákladem J. Otty, 1898,
100013 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Nowele. Obrazki więzienne. Panna Florentyna. — Stacho Szafarczyk. — Krysta. — Ze szkoły. — Z włamaniem. — Maryanna w Brazylii. (Czytelnia Polska, 1900, 3). Poznań, nakł. i druk. Wydawnictwa Czytelni Polskiej (M. Biedermann), 1900,
100012 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Nowele. Panna Florentyna. — Stacho Szafarczyk. — Krysta. — Niemczaki. — Ze szkoły. — Z włamaniem. — Maryanna w Brazylii. — Podług księgi. — Jeszcze jeden numer. — Onufer. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. P Laskauera i W. Babickiego, 1897,
100011 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Cztery nowele. Michał Duniak. — Wojciech Zapała. — Ultimus. — Pod prawem. Z portretem autorki. Warszawa, nakł. księgarni Teodora Paprockiego i Ski, Druk. Emila Skiwskiego, 1888,
100010 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Z nocy letnich. Słowa Maryi Konopnickiej. Muzyka Wł. Żeleńskiego. Warszawa, nakład i własność wydawców Gebethnera i Wolffa, lit. Mękarskiego, b. r. (1890),
10001 Branicki Ksawery (1814?—1879). L'impôt sur le capital libérateur de la contribution de guerre. Moyens pratiques de l'appliquer par... Paris, E. Dentu, libraireédi-teur, impr. Balitout, Questroy et Cie,1871,
100009 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Nad mogiłą. Pamięci J. I. Kraszewskiego. Kraków, nakł. Komitetu Stypendjalnego, Druk. A. Koziańskiego, 1887,
100008 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Miendiel Gdanskij, rasskaz, pieriewod s polskago. Moskwa, tipogr. Jermakowa, 1897,
100007 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). O Adamie Mickiewiczu. Warszawa, nakł. Bronisława Natansona, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1899,
100006 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Z łąk i pól słowa Maryi Konopnickiej z muzyką Władysława Żeleńskiego. Warszawa, nakład i własność wydawców, Gebethner i Wolff, Oscar Brandstetter, Leipzig, b. r. (ok. 1890),
100005 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Ludzie i rzeczy. Szkice i obrazki. Treść: Akwileja. — Na rybaczych lagunach. — Miłosierdzie gminy. — Cmentarz w Awinionie. — Kartka z Pawii. — Chodzik. — Z Kolumbowych dni. — Jasełka. — Z cmentarzy. — Rocznica Marschnera. — Jak w Gorycyi słońce wschodzi. — Jak w Gorycyi słońce zachodzi. — Wędrówka po pracowniach. — O Lenartowiczu. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Główny skład w księgarni Gubrynowicza & Schmidta we Lwowie, Druk. Tow. S. Orgelbranda Synów, 1898,
100004 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Listy. Napisała ... Warszawa, nakład i własność M. Arcta, druk. F. A. Brockhausa w Lipsku, b. r. (1892),
100003 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). 28 Listopada 1885 roku. Kraków, nakł. Czytelni Akademickiej, Drukarnia Związkowa, 1885,
100002 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Linie i dżwięki. Kraków, nakł. Gebethnera i Spółki, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1897,
100001 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). „W lesie” Cztery poezye Maryi Konopnickiej na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu utworzył Zygmunt Noskowski. (Tytuł niemiecki:) „Im Walde” Vier Gedichte von M. Konopnicka deutsch von Dr Alexander Loria für 1 Singstimme mit Klavierbegleitung componirt von Zygmunt Noskowski Op. 60. Kraków, Antoni Piwarski i Ska, własność wydawcy na wszystkie kraje, Zakład art. litogr. C. G. Rödera w Lipsku, b. r. (1899),
100000 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Nowe Latko Poezye Maryi Konopnickiej do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu Muzyka Piotra Maszyńskiego Op. 40. Warszawa, Gebethner i Wolff, filia w Łodzi; Kraków, G. Gebethner i Sp., nakład i własność wydawców, Lit. J. Mękarski, Warszawa, b. r. (1899—1900),
10000 Branicki Jan Klemens (1689—1771),
1000 Akajemow N. F. Adries-kalendar' gor. Warszawy na 1897 god. Sost.... Warszawa, w Polic. Tipogr.,
100 ABC. ABC kolorowe. Deutsch-russisches und Lesebuch für Elementarschulen. (Drugi tyt. i tekst rosyjski:) Niemiecko-russkij bukwar dla upotrieblenija w naczalnych ucziliszczach. Warschau, Druck des Warschauer Lehrbezirks, 1872,
10 A... Al.,
1 a,