Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109772 Krajewski Władysław Henryk (mylnie: Herman), chirurg (1855-1907). Dla czego w naszych oddziałach chirurgicznych rezultaty są gorsze niż zagranicą? Uwagi wywołane ostatnim pobytem w Wiedniu, skreślił W. H. Krajewski, miejscowy lekarz szpitala Dzieciątka Jezus. (Odb. z Kroniki Lekarskiej 1885). Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, 1885,
109773 Krajewski Władysław Henryk (mylnie: Herman), chirurg (1855-1907). O chirurgicznem leczeniu pęknięcia macicy podczas porodu. Napisał Dr. W. H. Krajewski. (Odczyty Kliniczne, seria IV, zesz. 12, nr 48). Warszawa, Redakcja Gazety Lekarskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1892,
109774 Krajewski Władysław Henryk (mylnie: Herman), chirurg (1855-1907). O doszczętnem leczeniu przepuklin niezaciśniętych metodą Mac Ewena napisał W. H. Krajewski ordynator tegoż oddziału. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1888). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1888,
109775 Krajewski Władysław Henryk (mylnie: Herman), chirurg (1855-1907). Jeszcze kilka słów w kwestyi doszczętnego leczenia przepuklin metodą Mac Ewena. Napisał W. H. Krajewski Ordynator Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1889). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889,
109776 Krajewski Władysław Henryk (mylnie: Herman), chirurg (1855-1907). O stosunku medycyny wewnętrznej do chirurgii. Napisał W. H. Krajewski, Ordynator szpitala Dzieciątka Jezus. (Odb. z Przeglądu Chirurgicznego). Warszawa, (E. Wende i Sp.), druk. K. Kowalewskiego, 1894,
109777 Krajewski Władysław Henryk (mylnie: Herman), chirurg (1855-1907).
109770 Krajewski Władysław Herman, mylnie.
109768 Krajewski Władysław, balneolog (1839-1891). Doktora Władysława Krajewskiego, sybiraka-lekarza *1839-† 1891 I. Rady i wskazówki hygieniczne: 1) O zdrowiu - 2) O dzieciach - 3) O odzieży - 4) O czystości - 5) O pokarmach - 6) O powietrzu i mieszkaniach. II. Życiorys z portretem naszkicował M. G. Łańcucki (wł. Michał Gołąbek). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1893,
109769 Krajewski Władysław, balneolog (1839-1891).
109661 Krajewski, z Brodnicy.
109664 Krajewski.
109665 Krajewski.
109780 Krajewskij A. A., magister weterynarii.
109781 Krajewskij Alfried Andriejewicz.
109779 Krajewskij, urzędnik sądowy z Warszawy. Kratkija swiedienija o licznom sostawie i dwiżenii dieł w sudiebnych ustanowlenijach Warszawskago Sudiebnago Okruga. Za XV let (1876-1890 g.). Sostawił Uprawlajuszczij Statisticzeskim Otdielenijem Kancelarii Starszago Priedsiedatiela Warszawskoj Sudiebnoj Pałaty, Krajewskij. Warszawa, tip. O. Sikorskago, 1891,
109782 Krajina.
109783 Krajkowski Piotr.
109784 Krajna Kazimierz.
109785 Krajník Miroslav. Sätze aus dem Rechts- und Staatswissenschaften, welche Miroslav Krajník aus Humpolec in Böhmen Candidat sämmtlicher Rechte nach abgelegten vier strengen Prüfungen zur Erlangung der Juridischen Doctorswürde zu Krakau am 31. Juli 1872 um 12 Uhr Mittags im Collegium Juridicum öffentlich zu vertheidigen sich erbietet. Krakau in der Buchdruckerei derk. k. Universität, 1872,
109786 Krajobrazy polskie.
109787 Krajoski J. (pseud.).
109788 Krajowiec (pseud.).
109789 Krajowiec (pseud.).
109790 Krajowski (pseud.).
109791 Krajski A.
109792 Krajtsir Charles V.
109793 Krajtsir Karol.
109794 Kraju. Nic dziś dla Kraju potrzebniejszego.
109795 Kraju. Z kraju samojedów. Poznań, druk. J. Fr. Tomaszewskiego, b. r. (1899),
109537 Krągowski Artur.