Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
48 A. S. z Korniakowa. Łańcuch pęknął, Vivat! – jęknął, we Lwowie dnia 19 marca 1848. Śpiewka przez S. A. (Lwów), druk. Piotr Piller, (1848)
46 A. S. Podania i legendy ludowe z Wielkopolski. Poznań, druk. i skł. gł. W. Simona, 1884,
47 A. S. Alexander Despot Zenowicz, b. gubernator tobolski. Lwów, nakł. J. Birkenmajera, H. Altenberg, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1893,
45 A. R. X.,
43 A. P. i L. R.,
40 A. Marjan,
38 A. M.,
39 A. M. ks.,
42 A. m. D. g. Życie ojca Hermana w zakonie Augustyna-Maryi od Najświętszego Sakramentu karmelity. Przekł. z francus. Kraków, 1898,
41 A. M. B.,
36 A. L. Lwów i jego właściwości. Zestawił L. A. Lwów, nakł. autora, Druk. „Kuryera Lwowskiego”, 1884,
37 A. L. Przygody mojego gospodarza i jego rodziny czyli powieść z dyliżansu napisana we dwóch częściach, przez L. A. Część I. II. Wilno, w druk. XX. Pijarów, R. 1830,
33 A. K.,
35 A. K. Xiądz,
34 A. K. ks.,
32 A. K. Jak wybyraty posła do sejmu krajewoho. Lwow, nakł. „Narodnoji Rady", z druk. Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka, 1895,
28 A. J.,
31 A. J. ks. Święty Józef patron Kościoła. (Wiersz). Rzym, 1895.
30 A. J. dr. Memoryał w sprawie reformy podatku zarobkowego uchwalony w dniu 8 września 1892 przez Stowarzyszenie rękodzielników „Gwiazda" w Tarnowie i wniesiony do Izby handlowo przemysłowej w Krakowie i Izby rękodzielniczej we Lwowie. Tarnów, nakł. Stow. „Gwiazda", druk. Józefa Pisza, 1892
27 A. I. d',
26 A. H.,
25 A. G. S. ks. Nabożeństwo do św. Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego . Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892,
24 A. F.,
23 A. F. Rozmyślania polityczne: cz. I. Próba programu pod rządem rosyjskim. Kraków, nakł. autora, Spółka wydawnicza, druk. Czasu, 1898,
22 A. Eliasz,
20 A. D. Sennik Egipski czyli wykład snów na przeszło 1700 wypadków. Rzeszów, Pellar, 1886,
19 A. C., b. Prezes Sądu krymin. gubern. Lubelskiej,
18 A. C.,
17 A. C. La Pologne et l'Europe par C. A. Paris, E. Dentu, impr. L. Tinterlin, 1861,
15 A. B. K. N. O towarzystwie filotechniczném w Charkowie, gł. mieście gubernii słobódsko-ukraińskiej, r. 1811 dnia 17 stycznia zebranem i dnia 10 marca tegoż roku od Naj. Imperatora JMci W. R. potwierdzoném, wiadomość w ross. jęz. drukiem w Charkowie ogłoszona, po polsku przez B.A.K.N. członka tegoż towarzystwa przełożona. S. Petersburg, Druk. Imperat., 1812,