Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
26875 Dosyńczuk Fiodor. Bezumije na Rusi galickoj, w polzu strażduszczych Galiczan. Żytomierz, 1886,
100997 Kopijowski Adam. Nauki w Szkole Akademickiey Powiatowey Żytomierskiey Dawane W ciągu Szkolnego Roku pod dozorem Adama Kopiiowskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim Krakowskim Nauk Wyzwolonych i Filozofii Doktora z przedmiotow Nauki Chrześciańskiéy Rzymsko-Katolickiego i Greko-Rossyiskiego Wyznania; — Nauki Moralnéy, Jeografii Arytmetyki; — Grammatyki Polsko-Łacińskiéy i Kaligrafii; — Wymowy, Poezyi, Literatury Starożytnéy, Estetyki, Wyższéy Moralności, Prawa przyrodzonego, politycznego, i narodowego; Historyi Polskiéy, Greckiéy, Rzymskiéy i Powszechnéy; — Wyższéy Arytmetyki, Jeometryi, Solidometryi, Trygonometryi, Fizyki, Statyki, Chemii, Historyi naturalnéy i Ogrodnictwa; Języka Rossyiskiego, Francuskiego i Rysunków; z ktorych Uczniowie Klass wszystkich, dowód swoiéy pilności, na publicznym popisie okażą, w ostatnich dniach Miesiąca Czerwca, 1823 Roku. W Wołyńskiém Guberskiém (!) Mieście Żytomierzu. Żytomierz, b. r. (1823),
9256 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). Katechizm rzymsko-katolicki, czyli nauka chrześciańska przez X. Chwaliboga. (Biblioteka Domowa, oddział nauk element.) Żytomierz, druk. A. Kwiatkowski i J. Chrząszcz, 1860,
64650 Galli Edward Marian (1816—1893). Sprawozdanie czynności Towarzystwa Lekarskiego Wołyńskiego, złożone na posiedzeniu 15 lipca 1860 r. przez sekretarza i redaktora Towarzystwa... Żytomierz, druk. A. Kwiatkowskiego i Sp., 1861,
11603 Budkiewicz Konstanty (zm. 1891). Wykaz nowych dzieł, znajdujących się w księgarni i składzie nót... w Żytomierzu. Żytomierz, druk. A. Kwiatkowskiego, 1862,
88148 Katalogi. Budkiewicz Konstanty (ok. 1831—1891). Wykaz nowych dzieł, znajdujących się w księgarni i składzie nót ….. w Żytomierzu. Żytomierz, druk. A. Kwiatkowskiego, 1862,
5899 Barański Franciszek (ok. 1840—1881). Elementarz według nowej metody z abecadłem ruchomem i wizerunkami królów polskich. Żytomierz, druk. A. Kwiatkowskiego, nakł. Budkiewicza, 1860,
66621 Gersdorf Charlotte Eleonore Wilhelmine (1768—1847). Grafowie Wallbergowie. Drama w 5ciu Aktach z Niemieckiego na Polski Język Przez Seweryna Malinowskiego przełożona. Grana pierwszy raz na Teatrze Żytomierskim Dnia 19. Junii 1809. Roku. Żytomierz, Druk. A. Statkiewicza, 1810,
61226 Dziubalski Klekot (pseud.). To i owo, przez... bociana z nad Nurza. Żytomierz, druk. Kwiatkowskiego, 1862.
63737 Ewangelie. Ewangelie i lekcye z krótkim ich objaśnieniem które Kościół Rzymsko-katolicki naznacza do czytania na niedziele i święta całego roku. Żytomierz, druk. sukc. S. Brodowicza, 1888,
14856 Choina J. Poezye. Żytomierz, druk. sukcesorów S. Brodowicza, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1886,
108985 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Nabożeństwo kościelne na niedziele i święta całego roku w przekładzie polskim obok z tekstem łacińskim. Żytomierz, druk. sukcessorów S. Brodowicza, (J. Zawadzki), 1887,
108953 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Ewangelje i lekcyje z krótkiem ich objaśnieniem które Kościół Rzymsko-katolicki naznacza do czytania na niedziele i święta całego roku. Żytomierz, druk. sukcessorów S. Brodowicza, 1888,
108989 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Rok kościelny czyli wykład obrzędów kościelnych i całej nauki chrześcijańskiej Rzymsko-Katolickiego Kościoła. Wydanie drugie skrócone. Żytomierz, druk. sukcessorów S. Brodowicza, 1889,
104021 Belke Gustaw (1810—1873). O owadach szkodliwych gospodarstwu wiejskiemu, i o sposobach ustrzeżenia się od nich lub zmniejszenia ich liczby. Żytomierz, Hussarowski, 1861,
104024 Belke Gustaw (1810—1873). O szarańczy i sposobach jej wygubienia napisał... z przypisami Edwarda Maryana Galligo (Galii). Żytomierz, J. Hussarowski, druk. A. Kwiatkowski, Chrząszcz i Komp., 1860,
96212 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał współ-kapłański dla osób świeckich, zawierający czterdzieści modlitw podczas mszy św. odmawiać się mających, stosownie do tego, jak kapłan według różności tajemnic Boskich różne msze święte czyta i ofiaruje. Żytomierz, J. Zawadzki, tipogr. Osipa Zawadzkago w Wilnie, 1895,
109001 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Służba Boża, czyli nabożeństwo domowe i kościelne używane przez chrześcijan Rzymsko-Katolickiego Kościoła z przydaniem nauki: o powinnościach chrześcijanina, o sposobie czynienia rachunku sumieuia (!) i o Sakramentach świętych, tudzież ze zbiorem Pieśni nabożnych. Zebrane przez Arcy-Bisk. S. Kozłowskiego. Wydanie nowe. Żytomierz, Józef Zawadzki, 1893,
5901 Barański Franciszek (ok. 1840—1881). Koleżeństwo szkolne, dramat w 5 aktach. Żytomierz, K. Budkiewicz, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
2615 (Antoni Padewski św.; 1195–1231). Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego. Żytomierz, K. Budkiewicz, u M. Orgelbranda w Warszawie, 1862,
84411 Kalendar'. Kalendar' na god ... (Żytomierz, Kijów),
52095 Kaszowski Erazm. Kazimierz Łyszczyński. Dramat w pięciu aktach, przez ... Żytomierz, księgarnia i skład nut muzycznych Konstantego Budkiewicza, Warszawa, u Gebethnera i Wolffa, Kijów, u Bolesława Koreywy, druk. S. P. Brodowicza (w Kijowie?), 1879,
48398 Hugo Wiktor (1802—1885). Legenda wieków po polsku przez Adama Pługa (tj. Antoniego Pietkiewicza) i Apolla Nałęcza Korzeniowskiego. Zeszyt pierwszy. Żytomiérz, nakł. A. N. Korzeniowskiego, druk. J. Chrząszcza i Spółki, 1860,
71403 Groza Aleksander Karol (pisze pod imieniem Aleksander; 1807—1875). Śmieciński. Powieść szlachecko-ukraińska przez... Część Piérwsza. Żytomiérz, nakł. autora, w Druk. i Litogr. A. Kwiatkowski, J. Chrząszcz i Ko., 1860,
95630 Knoll Ignacy. Słówko z powodu banów kredytowych ziemskich przez ... Żytomierz, nakł. F. Nowickiego, Druk. J. Chrząszcza i Comp., 1860,
5900 Barański Franciszek (ok. 1840—1881). Kaligrafia polska, podająca łatwy sposób nauczenia się w krótkim czasie pisać po polsku, poprzedzona początkowemi wiadomościami gramatyki, ułożył... Żytomierz, nakł. Kon. Budkiewicza, druk. A. Kwiatkowskiego, 1860,
71402 Groza Aleksander Karol (pisze pod imieniem Aleksander; 1807—1875). Śmieciński. Powieść szlachecko-ukraińska przez... Żytomiérz, nakł. Księg. J. Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Spółki, 1860,
64651 Galli Edward Marian (1816—1893). Trojeść syryjska, Asclepias Syriaca. Roślina włókno dająca. O jéj uprawie u nas i użyciu w rękodzielniach. Napisał D-r E. M. G. Żytomierz, nakł. Księgarni J. Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
71388 Groza Aleksander Karol (pisze pod imieniem Aleksander; 1807—1875). Elementarz mniejszy. Przez A. Gr. Żytomiérz, nakł. Księgarni J. Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
107926 Kowalski Franciszek (1799-1862). Legendy herbowe przez ... Żytomierz, nakł. księgarni J. Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Sp., 1862,