Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110396 Burzyński Piotr (prof. Uniw. Jag.; 1819—1879). Wykład prawa cywilnego francuzkiego, Tom I. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu. 1852,
110397 Buszczyński Stefan (1821—1892). Uwagi o języku i alfabecie pism rusińskich w ziemi halickiej, napisał gente Ruthenus natione Polonus. Kraków, nakł. Druk. Związkowej, 1886,
110398 Byron Jerzy Noel Gordon (1788—1823). Byron w urywkach, w setną rocznicę jego urodzin wybrał i ułożył Nap. Hirszband. Warszawa, nakł. Prawdy, druk. K. Kowalewskiego, 1888,
110399 Bukowski Henryk (1839—1900). Katalog rzadkich druków polskich ze zbiorów... w Sztockholmie. Oddruk Katalogu ogólnego od nru 1501—1895 w 22 egz. (Drugi tytuł francuski). Stockholm, A. L. Norman, 1887,
110400 Förster W. Herzliches Lebewohl dem Hochwürdigen Bruder Plichta von der St. Johannis-Loge zur Eintracht im Orient von Posen (Poznań). B. m. b. r.,
110401 Calori (Callori) Virgilio. Pan Twardowski. Fantastyczno-legendowy balet w 4-ch aktach (11-tu obrazach) układu ... Warszawa, druk. J. Cotty, 1892
110402 Campion Edmund błog.
110403 Cassius Jan Wilhelm (1787—1848),
110404 Cassius (Kassyusz) Johann Ludwig,
110405 Chęciński Jan (1826—1874). Révélation (Kocham), przekład..., muzyka Władysława Wieńca, op. 18. (Ok. 187.?),
110406 Chochlik. Chochlik. Kalendarz humorystyczny illustrowany na rok 1895. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, 1895,
110407 Chodźkowa Olimpia z Maleszewskich (1797—1889).
110408 Chodźkowa Teresa z Naramowskich,
110409 Christiani (Chrystiani) Franciszek Ksawery (1772—1842). Zdanie sprawy o postępie robót około dróg bitych w latach 1823, 1824 1825, 1826.
110410 Cieciszowski Kasper Kazimierz herbu Kolumna (1745—1831). (List pasterski, inc: „Przekonani jesteśmy u siebie...", z ponowieniem zarządzenia o wiosennych i jesiennych rekolekcjach oraz poleceniem uwadze kapłanów sprawy ich testamentów; z Łucka, 27 maja 1811). B.m.b.r. (1811),
110411 Cyfrowicz Leon prof. Uniw. Jag. (1844—1904). O ubóstwie ze stanowiska administracyjnego, ze szczególnem uwzględnieniem ustawodawstwa austryackiego. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885,
110412 Czasopisma. Syon. Syon. (Czasopismo tygodniowe teologiczne). Kraków, 1868—1869.
110413 Czasopisma. Bienenwirt (Der). Der Bienenwirt. Leszno, 1887/1888—1892.
110414 Czasopisma. Dekameron Polski. Dekameron Polski. (Dekada). Warszawa, 1830.
110415 Czasopisma. Echo Zakonu. Echo Trzeciego Zakonu Św. O. Franciszka. (Miesięcznik). Kraków, 1883—1914.
110416 Czasopisma. Kronika Miasta Kalisza. Kronika Miasta Kalisza. Kalischer Stadt-Chronik. Kalisz, 1805.
110417 Czasopisma. Męczennicy. Męczennicy. Warszawa, 1862.
110418 Czasopisma. Muzyka Kościelna. Muzyka Kościelna. (Miesięcznik). Lwów (od 1884: Poznań), 1881—1895.
110419 Czasopisma. Record (The Hull Polish). The Hull Polish Record. London, 1832—1834.
110420 Czasopisma. Swoboda. Swoboda. Czasopismo Polaków Zjednoczonych w Ameryce. (Tygodnik). Nowy York, 1872—1873.
110421 Czasopisma. Szpargały Wiosenne. Szpargały Wiosenne, humoryst.-artyst. zebrane przez Bocianów Polskich. Warszawa, 1859.
110422 Dmuszewski Ludwik Adam (1777—1847). Wezbranie Wisły. Komedyo-opera w 1 akcie wierszem przez... grana lszy raz na Teatrze Warsz., d. 17 Grudnia 1813 r. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1813,
110423 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bisson Aleksander (1848—1912). Deputowany z Bombignac. Kom. w 3 a. Dobrzańska C.
110424 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Gandillot Leon (1862—1912). Oporna żona. Krt. w 3 a. Otrembowa J. (1898).
110425 Duivels. De twee. Treurig kluchtspel, bij gelegenheid van der Franschen aftogt uit Rusland. Een pendant tot den stroomgod Niemen, door A. v. Kotzebue. Amsterdam, b. r.,