Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100047 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Wybór pism ... Nowele. (Dod. do Gazety Polskiej t. XXIX). Tamże [Warszawa, nakł. Redakcyi Gazety Polskiej, druk. J. Sikorskiego], 1899,
100046 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Wybór pism ... Pod prawem. Nowela. (Dod. do Gazety Polskiej t. XXVII). Warszawa, nakł. Redakcyi Gazety Polskiej, druk. J. Sikorskiego, 1899,
100045 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Wspomnienie szkolne;
100044 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Wrażenia z podróży ... Warszawa, (Lesman i Świszczowski), Druk. Gazety Handlowej, 1884,
100043 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Wiosna i dzieci. Nowa książeczka napisa na przez ... z 11 tablicami obrazków. Warszawa, nakł. Księgarni Michała Arcta, b. r. (1890),
100042 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Tiotia. (Wostocznyje cwiety. Polaki. No 3). Moskwa, 1893,
100041 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Nasza szkapa (nowela),
100040 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Szczęśliwy światek. książka dla dzieci. (Na okładce nadto:) Z 17 ilustracyami. Warszawa, nakł. Michała Arcta, b. r. (1895),
10004 Branicki Ksawery (1814?—1879). Les Nationalités Slaves, lettres au Révérend P. Gagarin (S. J.) par... La Slavie primitive. La Russie normande et tatare. La Pologne des Piast. Kazimir, roi des paysans. La réforme en Pologne. Paul Ier, Alexander Ier. Les récits du comte de Witt. Le Tsarevitch Constantin. Le Nihilisme. Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, Impr. Polyglotte de Louis Hugonis, 1879,
100039 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). „Stach”. Ballada dla śpiewu lub melodeklamacyi słowa Maryi Konopnickiej. Muzyka Zygmunta Zaremby. Własność Wydawcy. Kijów, nakł. księgarni i składu nut Leona Idzikowskiego, Kraków — St. A. Krzyżanowski, Lwów — Sejfarth & Czajkowski, Odessa — E. Ostrowski, Warszawa — Gebethner & Wolff, Wilno — J. Zawadzki, Instytut litograficzny C. G. Rödera w Lipsku, b. r. (1895),
100038 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Stach. Śpiew na Baryton lub Mezzo-Sopran z towarzyszeniem fortepianu do słów Maryi Konopnickiej napisał Zygmunt Noskowski. Kijów, nakład i własność wydawcy, Leona Idzikowskiego, lit. Mękarskiego w Warszawie, 1895,
100037 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Stach. Słowa Marii Konopnickiej. Muzykę ułożył Zygmunt Noskowski. Warszawa, nakł. Red. Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego, Rajchman i Frendler, Lit. Sztych. Nut. C. Witanowskiego, b. r. (1886),
100036 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Śpiewnik dla dzieci. Słowa: Maryi Konopnickiej. Muzyka: Zygm. Noskowskiego. B. m. b. r. (1899),
100035 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Śpiewnik dla dzieci. Słowa Maryi Konopnickiej muzyka Zygmunta Noskowskiego. Op. 34. (Wydawnictwo Spółki Nakładowej). Warszawa, Skład główny w biurze i ekspedycyi Spółki Nakładowej, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, b. r. (1891),
100034 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Słowo do ludu o Adamie Mickiewiczu na pisała M. K. (Odb. z Przeglądu Akademickiego). Kraków, druk. A. Słomskiego, 1890,
100033 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Pod majowem słonkiem. Nowa książka dla dzieci napisana przez ... z 19 obrazkami i 10 kolorowemi illustracyami. Kijów i Odessa, B. Koreywo, Warszawa, M. Arct, b. r. (1892),
100032 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Z Roku Mickiewiczowskiego. Warszawa, nakł. Bronisława Natansona, skład główny w księgarni Jana Fischera, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1900,
100031 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne przez ... (Wydawnictwo E. Orzeszkowej i S-ki, V). Wilno, nakł. E. Orzeszkowej i Sp., druk. J. Blumowicza, (Warszawa, Gebethner i Wolff), 1881,
100030 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Prometej i Sizif. Preweł G. B.(akałow). (Biblioteka „Rabotnik” No 5). Warna, Peczatnica na K. Nikołow, 1898,
10003 Branicki Ksawery (1814?—1879). Narodowości słowiańskie. Listy do W. O. Gagaryna S. J., przez... Pierwotna Słowiańszczyzna. Ruś Waregska i Tatarska. Polska Piastów. Kazimierz Król Chłopków. Reformacya w Polsce. Paweł I. Aleksander I. Opowiadania Hr. Witta. Carewicz Konstanty. Nihilizm. Paryż, Druk. Polska A. Reiffa, 1879,
100029 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Pod prawem. Nowela;
100028 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Pokinutyje (Mariśka). Rasskaz. Moskwa, 1898,
100027 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Poezye. Serya czwarta. Tamże [Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie], 1896,
100026 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Poezye. Serya trzecia. Tamże [Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie], 1887,
100025 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Poezye. Serya druga. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1883,
100024 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Poezye. Serya pierwsza. Wydanie drugie. Tamże [Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie], 1883,
100023 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Poezyje. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1881,
100022 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Przed pochodem na Wawel na wiec 4 czerwca 1900, wiersz, 1400—1900. B. m. b. r. (Kraków, 1900),
100021 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Piosnki dla dzieci do słów M. Konopnickiej zawartych w książeczkach: „Wesołe chwile”, „Moja książeczka” i „Wiosna i dzieci” ułożone przez St. Niedzielskiego. Op. 38. Warszawa, Lublin, nakład i własność M. Arcta, lit. C. Witanowskiego: nr. 1—4, lit. J. Mękarskiego: nr. 5—12, b. r. (1891—1892),
100020 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Niech uderzą pieśni wieszcze w serca jako w dzwon. Wiersz Maryi Konopnickiej na chór mieszany, solo sopranowe i orkiestrę. Utworzył Jan Gall. Wyciąg fortepianowy z tekstem. Kraków, nakład i własność wydawców A. Piwarski i Ska, księgarnia, skład i wydawnictwo nut, druk. zakładu art. litogr. C. G. Rödera w Lipsku, b. r. (ok. 1900),