Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
57 Od A do Z. Od A do Z. Prześliczny abecadlnik obrazkowy dla grzecznej dziatwy. Warszawa, F. Hoesick,
56 A. Z. Kilka uwag nad ubiegłem sześcioleciem dzierżawy teatru miejskiego w Krakowie, zebrał i ułożył Z. A. Kraków, nakł. St. Zielińskiego, Spółka Wydaw. Pol., druk. Czasu, 1899,
55 A. Z. Nabożeństwo dla dzieci przez... Warszawa, u XX. Missyonarzy, 1847,
54 A. W. W.,
53 A. Wł. Dni ostatnie ziemskiej pielgrzymki Boga Zbawiciela przez Wł. A. Warszawa, 1894,
52 A. W. ks. Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, 1881,
51 A. W.,
50 A. Tomasz. Trójlistek, obrazki sceniczne z młodocianego wieku. Warszawa, nakł. E. Kolińskiego, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1891,
49 A. T.,
48 A. S. z Korniakowa. Łańcuch pęknął, Vivat! – jęknął, we Lwowie dnia 19 marca 1848. Śpiewka przez S. A. (Lwów), druk. Piotr Piller, (1848)
47 A. S. Alexander Despot Zenowicz, b. gubernator tobolski. Lwów, nakł. J. Birkenmajera, H. Altenberg, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1893,
46 A. S. Podania i legendy ludowe z Wielkopolski. Poznań, druk. i skł. gł. W. Simona, 1884,
45 A. R. X.,
44 A... z „Podlasianina”. Wiersz z powodu odbytego Seymu Królestwa za szczęśliwego panowania nayiaśnieyszego Mikołaja I cesarza Wszech Rossyi Król. Polskiego etc... Przez... Warszawa, 1830,
43 A. P. i L. R.,
42 A. m. D. g. Życie ojca Hermana w zakonie Augustyna-Maryi od Najświętszego Sakramentu karmelity. Przekł. z francus. Kraków, 1898,
41 A. M. B.,
40 A. Marjan,
39 A. M. ks.,
38 A. M.,
37 A. L. Przygody mojego gospodarza i jego rodziny czyli powieść z dyliżansu napisana we dwóch częściach, przez L. A. Część I. II. Wilno, w druk. XX. Pijarów, R. 1830,
36 A. L. Lwów i jego właściwości. Zestawił L. A. Lwów, nakł. autora, Druk. „Kuryera Lwowskiego”, 1884,
35 A. K. Xiądz,
34 A. K. ks.,
33 A. K.,
32 A. K. Jak wybyraty posła do sejmu krajewoho. Lwow, nakł. „Narodnoji Rady", z druk. Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka, 1895,
31 A. J. ks. Święty Józef patron Kościoła. (Wiersz). Rzym, 1895.
30 A. J. dr. Memoryał w sprawie reformy podatku zarobkowego uchwalony w dniu 8 września 1892 przez Stowarzyszenie rękodzielników „Gwiazda" w Tarnowie i wniesiony do Izby handlowo przemysłowej w Krakowie i Izby rękodzielniczej we Lwowie. Tarnów, nakł. Stow. „Gwiazda", druk. Józefa Pisza, 1892
29 A... J.... W co wierzyć dzisiaj? Kilka rozpraw dotyczących zagadnień wieku. Prawo Historyi. O Naukach Filozoficznych O. Lakordera. Odb. z Warty. Poznań, czcionk. i w kom. W. Simona, 1880,
28 A. J.,