Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
14407 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Wiktora, papieża i męczennika, podług brewiarza rzymskiego. Łowicz-Warszawa, Gebethner i Wolff, 1884,
16452 Collet Piotr ks. (1693—1770). Żywot św. Wincentego a Paulo, z franc. przeł. Wład. Iżycki. Bochnia, druk. i nakł. Pisza, 1854,
38879 Frydrychowicz Romuald ks. (1850—1932). Żywot św. Wojciecha i niektóre wiadomości o jego pobycie w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej, na pamiątkę 900nej rocznicy jego śmierci męczeńskiej. Pelplin, czcionkami E. Michałowskiego, 1897,
107114 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Wojciecha skreślony przez ... Chicago, Dyniewicz, 1882;
107115 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Wojciecha skreślony przez Ks. H. Koszutskiego, proboszcza w Mielżynie. Chicago, Ill., nakł. i druk. W. Dyniewicza, 1890,
107113 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Wojciecha skreślony przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Chicago, druk. i nakł. Wł. Dyniewicza, 1881,
65627 Gaveau Paweł Abel ks. (ur. 1834). Żywot św. Zofii, tłóm. z franc. Zofija. Poznań, nakł. i druk. W. Simona, 1898,
1788 (Alojzy św.; 1568–1591). Żywot św.... patrona młodzieży, z dodaniem nabożeństwa do tegoż świętego. Warszawa. druk. St. Niemiery, 1889,
11186 Brzechwa (Brzechfa) Stanisław ks. T. J. (1587—1649). Żywot świątobliwej Magdaleny Mortęskiej, ksieni klasztoru chełmińskiego, reguły św. Benedykta, napisany przez... a teraz na nowo do druku podany przez ks. G. Poblockiego. Pelplin, nakł. J. N. Romana, druk. St. Romana, 1880;
12659 Bystroń Jan dr (1860—1902). Żywot świętego Alexego wyznawcy i żywot świętego Eustachiusza męczennika, druk krakowski z r. 1529, wydał i objaśnił... (Odb. z V t. Sprawozdań Komisyi Językowej Akad. Umiej.). Kraków, Spółka Wydaw.. druk. Uniw. Jag., 1894,
108765 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Żywot świętego Alojzego Gonzagi dla pożytku młodzi naszej napisał Felix Kozłowski. Leszno, nakł. autora, druk. Ernesta Günthera, w komisie u Ernesta Günthera, 1854,
108766 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Żywot świętego Alojzego Gonzagi dla pożytku młodzi naszej. Napisał Feliks Kozłowski. Poznań, druk. W. Simona, w komisie W. Simona, 1888,
107096 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Ampeliusza, kowala przez ... (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek). Poznań, Wydawnictwo Jim. ks. Fr. Bażyńskiego, 1877,
40262 Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921). Żywot świętego Bernardyna Seneńskiego. Nakreślił O.... (Odb. z Głosu św. Antoniego z Padwy). Kraków, nakł. redakcji Głosu św. Antoniego z Padwy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
107098 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Doroteusza, Mularza. Napisał Ksiądz Hil. Koszutski. Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1878,
107099 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot Świętego Eligiusza, Patrona kowali i ślósarzy. Przez Ks.... Tamże [Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona)], 1877,
36365 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Żywot świętego Franciszka z Assyżu z dodaniem litanji i modlitw. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. i druk. Franciszka Czerwińskiego, 1895,
48255 (Hubert święty; zm. 727). Żywot Świętego Huberta. Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1884,
73464 (Idzi św.;zm. między r. 721—725). Żywot Świętego Idziego Opata wraz z litanią do tegoż świętego. Kazał wydrukować ks. M. A. Proboszcz w Modrzu dla swoich Parafian. Poznań, czcionkami Księgarni i Drukarni K. Reyznera, 1853,
75557 (Iwo św. zwany Helori; 1253—1303). Żywot świętego Iwona z 3go zakonu św. o. Franciszka Serafickiego. Warszawa, w Drukarni St. Niemiry Synów, 1900,
75739 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Żywot świętego Izydora Oracza z dodaniem stosownego nabożeństwa. Warszawa, nakł. M. Glücksberga Księgarza, 1863,
75738 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Żywot świętego Izydora oracza, patrona rolników, krótko zebrany, oraz i Nabożeństwo do tego Świętego, z nauką chrześciańską połączone. Za pozwoleniem duchownéj zwierzchności. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pellara, 1860,
75740 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Żywot świętego Izydora oracza, patrona rolników. Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1898,
76159 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Żywot Świętego Jacka. Lwów, nakł. Alfreda Młockiego, Drukarnia Narodowa Manieckiego, 1868,
39673 Godescard Jan Franciszek ks. (1728—1800) i Jager Jan Mikołaj ks. Żywot świętego Jana Chryzostoma w krótkości zebrany podług X. Godescard'a i X. Jager'a professora hsitoryi (!) kościelnej w Sorbonie. Poznań, nakł. i druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1854,
78136 (Jan Nepomucen św.; ur. ok. 1350, zm. 1393). Żywot świętego Jana Nepomucena, patrona dobrej sławy z dodaniem nabożeństwa do tegoż świętego. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1892,
107106 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Kryspina, patrona szewców. Przez X. H. Koszutskiego. Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. Ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1877,
107107 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Stanisława biskupa krakowskiego i męczennika, patrona Królestwa Polskiego przez Ks.... Część pierwsza. (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, XIII). Poznań, nakł. ks. Bażynskiego, 1867,
25506 Długosz Jan (1415—1480). Żywot świętego Stanisława biskupa krakowskiego, oraz Żywoty śś. Patronów polskich, węgierskich, czeskich, morawskich, pruskich i szląskich, nie umieszczone w Historyi lombardzkiej, napisane przez ks. ... kanon. katedr. krakow. przełożył z łacińskiego oryginału według wydania Hallerowskiego z r. 1511 ks. Lud. Feliks Karczewski penitencyarz kościoła św. Anny. Kraków, nakł. Fr. Grzybowskiego, druk. Uniw. Jag., 1865,
107109 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot Świętego Walfarda, patrona rymarzy i stolarzy. Przez X. H. Koszutskiego. Wydanie drugie. Tamże [Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażynskiego (Władysława Simona), druk. Władysława Simona], 1893,