Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
62 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Die Integraphen, die Integralkurve und ihre Anwendungen, deutsch bearbeitet von Emil Bitterli. Leipzig, Teubner, 1889,
63 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Les intégraphes, la courbe intégrale et ses applications, étude sur un nouveau système d'intégrateurs mécaniques. Paris, libr. et impr. Gauthier-Villars, 1886,
64 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Integrator. Odb. z t. VII. Rozpraw wydz. matem.-przyr. Akademii Umiej. Kraków, nakł. Akad., druk. Uniw. Jag., 1880,
65 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Integrator, krzywa całkowa i jej zastosowanie w mechanice budowniczej. Warszawa, nakł. redakcyi „Inżynierya i budownictwo", druk. J. Noskowskiego, 1880,
66 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Intiegrator, kriwaja intiegralnaja i jeja priłożenija k stroitielnoj miechanikie, pieriewod studienta K. Zlasnowskago. Żurnał ministierstwa putiej soobszczenija, t. III, Pietierburg, 1881,
67 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Nowy sposób budowy zwojów do machin dynamoelektrycznych. (Odbitka z t. XII Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akademii Umiej.). (Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884),
68 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Teoryja astronomiczna gwiazd spadających według Schiaparellego, odbitka z Kosmosu. Lwów, Polskie Tow. przyrodników im. Kopernika, 1876,
69 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Zarys statyki wykreślnej, napisał... docent Akad. Techn. we Lwowie, część I. Lwów, druk. Rogosza, nakł. Przeglądu Techn., 1876,
70 Abakanowicz Bruno (1852–1900).
61 Abailard,
60 Aasumb Jan. O piwie i innych gorących napojach. Poznań, nakł. i druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 1888,
59 AA. Ze wspomnień sybirskiego zesłańca: Edward Czapski, 1819–1888. (Odb. z Przeglądu polskiego). Kraków, Spółka wydawnicza, druk. Czasu, 1893,
388 A...c,
5 A...,
44 A... z „Podlasianina”. Wiersz z powodu odbytego Seymu Królestwa za szczęśliwego panowania nayiaśnieyszego Mikołaja I cesarza Wszech Rossyi Król. Polskiego etc... Przez... Warszawa, 1830,
29 A... J.... W co wierzyć dzisiaj? Kilka rozpraw dotyczących zagadnień wieku. Prawo Historyi. O Naukach Filozoficznych O. Lakordera. Odb. z Warty. Poznań, czcionk. i w kom. W. Simona, 1880,
21 A... D. W.,
16 A... B. X.,
10 A... Al.,
4 A... Modlitwa Pańska. W Pieśniach. Z Dodatkiem Słow Zbawicielowych na Krzyżu i piosnki dla pobożney młodzieży, przy pierwszym Św. Wieczerzy używaniu. Brzeg, u Karola Szwarca, druk. K. F. A. Günthera w Wrocławiu, 1840,
3 A.,
58 A. Z. R. T. Zabawka rozrywkowa dla przepędzenia wesołego czasu, czyli kabała wróżąca przeznaczenie, wyznaleziona przez... Wilno, 1823,
55 A. Z. Nabożeństwo dla dzieci przez... Warszawa, u XX. Missyonarzy, 1847,
56 A. Z. Kilka uwag nad ubiegłem sześcioleciem dzierżawy teatru miejskiego w Krakowie, zebrał i ułożył Z. A. Kraków, nakł. St. Zielińskiego, Spółka Wydaw. Pol., druk. Czasu, 1899,
53 A. Wł. Dni ostatnie ziemskiej pielgrzymki Boga Zbawiciela przez Wł. A. Warszawa, 1894,
51 A. W.,
54 A. W. W.,
52 A. W. ks. Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, 1881,
50 A. Tomasz. Trójlistek, obrazki sceniczne z młodocianego wieku. Warszawa, nakł. E. Kolińskiego, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1891,
49 A. T.,