Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110365 Baranowski Adolf ks. zmartwychwstaniec (1840—1916). A Sermon delivered at thepolish chapel, in commemoration of the polish martyrs and patriots who fell or were assassinated while defending their Religion and their Fatherland. By the Rev. Father ... C. R., Rector of the Polish Mission in London. 29th November 1879. (Translated from the Polish with the approval of the Rev. Father...). London, printed and published by Lindsey and C°, (1879),
110366 Baratynskij Eugeniusz (1800—1844),
110367 (Barbara Św.). O św. Barbarze. Za starosty Marcyana. (Pieśni). Mikułów, druk. T. Nowacki, 1862.
110368 (Barbara Św.). Pieśń o św. Barbarze Pannie i Męczenniczce. Warszawa, W. Lange, druk. Cotty, 1872.
110369 Barwikowica,
110370 Basetti Jul. Bosko czarnoksiężnik czyli zbiór najzabawniejszych sztuk czarodziejskich. Wyd. najnowsze. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pelara, 1883
110371 Baudrillart Henryk (1821—1892). O związku moralności z Ekonomią polityczną, podług wykładu... napisał Jan Niemirowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Jaworskiego, 1861,
110372 Begrowski Ścisław. Robinsonada krakowska, obrazek prawdziwy. Odb. z Głosu Narodu. Kraków, Wł. Miłkowski, druk. W. Korneckiego, 1898,
110373 Biblioteka Podarek. Biblioteka Podarek dla dorastającej młodzieży. Leszno, nakł. i druk. E. Günthera, 1861.
110374 Biruta,
110375 Blumer Franciszek. Noworocznik Pocztowy na rok 1879 przez c. k. Listonosza pieniężnego... (tekst polski i niemiecki). Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza, 1879,
110376 Bniński Aleksander hr. (senator kasztelan, 1783—1831). Rozprawa o ćwiczeniach piechoty polskiej. Warszawa, 1810,
110377 Boero Giuseppe ks. (1814—1884). Storia della vita di s. Stanislao Kostka della Campagna di Gesù. Prato, 1883,
110378 Bohusz Ignacy (zm. 1778),
110379 Bojarski Aleksander (1834—1884). Rzecz o projekcie nowej ustawy karnej. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1867,
110380 Bonczyk (Bontzek) Norbert ks. (1837—1893). X. Dr. H. Gleich Kapłan Jubilat. Według niemieckiego opracował X. N. B.
110381 (Bonifacy św. męczennik, żył w IV w.). Nabożeństwo na cześć Boga i na honor Bonifacego św. męczennika, którego zwłoki znajdują się w kościele Czerniakowskim. Warszawa, druk. J. Węckiego, 1828
110382 Bork. Evangelischer Kalender für die Provinz Posen und das Jahr 1863. Herausgegeben vom Militär-Oberprediger Bork. Dritter Jahrgang. Posen, Decker et Comp., 1863,
110383 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). (List pasterski mówiący o obowiązkach, życiu, godności człowieka i jego stosunku do Boga. Inc.:) Z miłosierdzia Boskiego... O wielu rzeczach mówić... (Podp.:) Kasper biskup łuc. żyt. 15. 9 bra 1854 N. 963. Wilno, 1854,
110384 Br. J.,
110385 Breza Adam (1850—?). Monsieur le Marquis de Custine en 1844, lettres adressées à Mme la comtesse Joséphine Radolińska par E. de Breza. Leipzig, Bobrowicz, druk. F. A. Brockhausa, 1845,
110386 Brieflade. Est-und Livländische Brieflade. Eine Sammlung von Urkunden zur Adelsund Gütergeschichte Estund Livlands, in Uebersetzungen und Auszügen. Herausgegeben von Dr. F. G. v. Bunge und Baron R. v. Toll. Erster Theil. Dänische und Ordenszeit. Erster Band. Reval, in Commission bei Kluge und Stroehm, gedr. bei J. Kelchen, 1856
110387 Broniec,
110388 Browicz Tadeusz (prof. Uniw. Jag.; 1847—1928). Drogi odżywcze w komórce wątrobnej. Odb. z tomu XXXVIII Rozpraw Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akad. Umiej. Kraków, nakł. Akad. Umiej., 1900,
110389 Buchowski Kazimierz (1784—1842). De logistica seu linea logarithmica et de seriebus ex ea per calculum differentialem et integralem ad supputandos diversorum systematum logarithmos evolvendos. Poznań, 1828,
110390 Budżet. Budżet summaryczny funduszów gminy król. stołecznego miasta Lwowa i zakładów dobroczynności pod zarządem tejże gminy zostających, na rok administracyjny 1860. Lwów, druk. K. Pillera, 1859
110391 Bugajskij P. J. Smoleńsk, istoriczesko-wojennyj oczerk. St. Pietierburg, tip. lit. A. J. Trauszela, 1879,
110392 Bukaty Thomas. Sprawa Polski (1834),
110394 Bulletin. Bulletin Polonais Littéraire, Scientifique et Artistique,
110395 Buendniss. Entspricht das Buendniss zwischen Deutschland u. Oesterreich-Ungarn, auch den Interessen der verbündeten Völker? Eine Entgegnung auf die O. Hausnerische Schmähschrift „Deutschtum und Deutsches Reich". Würzburg, Stahel, 1880,