Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
87 A. B. C. A. B. C. Wydawnictwo Juliana Müllera. Warszawa, 1897,
86 ABC. Abecadlnik obrazkowy ABC. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, (1880),
85 ABC. ABC. Warschau, Druck von A. Gins, (1893),
84 Abbe Ernst (1840–1905),
83 Abbazia,
82 Abbasydzi,
81 Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727). Wywód prawdy religii chrześciańskiey. Wzięty na rozwagę rozumu z Dzieł... Tłum. z Franc. (przez xiędza Bazylego Popiela). Łowicz, 1818,
80 Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727). Sztuka poznania samego siebie czyli badania źródeł moralności, dzieło po franc. napisane, a staraniem pewnéj damy na polski przełożone język. Wilno, 1830,
79 Abba Giuseppe Cesare (1838–1910). In morte di F. Nullo. Genova, Artisti Tipografi, 1863,
78 Abate X,
77 Abate ***,
76 Abarbanell dr.
75 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892).
74 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Ostrożnie z ogniem. Uwag kilka nad obecną sytuacyą w Europie i nad naszem w obec tej sytuacyi stanowiskiem. Napisał Strażnik narodowy. Lwów, nakł. Księgarni Wł. Bełzy, druk. A. J. O. Rogosza, 1877,
73 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Odpowiedź panu Kornelowi Krzeczunowiczowi czł. komit. c. k. galic. Tow. gosp. na jego uwagi nad artykułami Budzimierza Sochy, ogłoszonymi pod tytułem: „Rzecz o gorzelnictwie", tudzież Sprawy Towarzystw rolniczych, galicyjskiego, krakowskiego i warszawskiego, napisał..., czynny czł. c. k. galic. Tow. gosp. (Oddruk z Przeglądu Powsz. 1859 nr 81–91). Lwów, nakł. autora, druk E. Winiarza, 1859,
72 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Era konstytucyjna austro-węgierskiej monarchii od 1848 do 1881 r., omówiona z uwzględnieniem walki autonomistów z centralistami. Kraków, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881,
71 Abancourt Franciszek Jan Villemain (d’) (1745–1803). Adina czyli Pasterka pyreneyska i innych kilka romansów, napisana po francuzku. Przez... a po polsku wyłożona przez F. Zaleskiego. Warszawa, druk. Ragoczy, 1808,
70 Abakanowicz Bruno (1852–1900).
69 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Zarys statyki wykreślnej, napisał... docent Akad. Techn. we Lwowie, część I. Lwów, druk. Rogosza, nakł. Przeglądu Techn., 1876,
68 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Teoryja astronomiczna gwiazd spadających według Schiaparellego, odbitka z Kosmosu. Lwów, Polskie Tow. przyrodników im. Kopernika, 1876,
67 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Nowy sposób budowy zwojów do machin dynamoelektrycznych. (Odbitka z t. XII Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akademii Umiej.). (Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884),
66 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Intiegrator, kriwaja intiegralnaja i jeja priłożenija k stroitielnoj miechanikie, pieriewod studienta K. Zlasnowskago. Żurnał ministierstwa putiej soobszczenija, t. III, Pietierburg, 1881,
65 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Integrator, krzywa całkowa i jej zastosowanie w mechanice budowniczej. Warszawa, nakł. redakcyi „Inżynierya i budownictwo", druk. J. Noskowskiego, 1880,
64 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Integrator. Odb. z t. VII. Rozpraw wydz. matem.-przyr. Akademii Umiej. Kraków, nakł. Akad., druk. Uniw. Jag., 1880,
63 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Les intégraphes, la courbe intégrale et ses applications, étude sur un nouveau système d'intégrateurs mécaniques. Paris, libr. et impr. Gauthier-Villars, 1886,
62 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Die Integraphen, die Integralkurve und ihre Anwendungen, deutsch bearbeitet von Emil Bitterli. Leipzig, Teubner, 1889,
61 Abailard,
60 Aasumb Jan. O piwie i innych gorących napojach. Poznań, nakł. i druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 1888,
59 AA. Ze wspomnień sybirskiego zesłańca: Edward Czapski, 1819–1888. (Odb. z Przeglądu polskiego). Kraków, Spółka wydawnicza, druk. Czasu, 1893,
58 A. Z. R. T. Zabawka rozrywkowa dla przepędzenia wesołego czasu, czyli kabała wróżąca przeznaczenie, wyznaleziona przez... Wilno, 1823,