Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100074 Konrad. Heimatkunde des Kreises Schubin. Bearbeitet nach R. Kleffel, Statistische Beschreibung des Kreises Schubin von Konrad, Lehrer. Lissa in P., Friedrich Ebbecke's Verlag, 1900,
100073 Konowiński A. ks.
100072 Konowałow Dmitrij Nikołajewicz. Sistiematiczeskij ukazatiel k prikazam i cirkularam po wojennomu wiedomstwu za 1880 god. (W tom czisle i k cirkularam Gławnago Intiendantskago Uprawlenija). Sostawił starszyj Adjutant Sztaba 3j Gward. piech. diwizii, Lejb Gwardii Litowskago połka kapitan Konowałow. Tamże [Warszawa, w Tipografii Warszawskago Żandarmskago Okruga],1881,
100071 Konowałow Dmitrij Nikołajewicz. Sistiematiczeskij ukazatiel k prikazam i prikazanijam po wojskam Warszawskago Wojennago Okruga (1862—1880). Sostawił Starszyj Adjutant Sztaba 3-j Gward. piech. diwizii, Lejb-Gwardii Litowskago połka Kapitan Konowałow. Tamże [Warszawa, w Tipografii Warszawskago Żandarmskago Okruga], 1880,
100070 Konowałow Dmitrij Nikołajewicz. Kratkoje sodierżanije prikazow i cirkularow po wojennomu wiedomstwu w chronołogiczeskom poriadkie. 1855—1880 g.g. S priłożenijem ogławlenij k Swodam Wojennych Postanowlenij izdanij 1859 i 1869 g.g. dopołniennych i isprawlennych sogłasno gławniejszych wnow posledowawszych rasporiażenij po Wojennomu wiedomstwu. Sostawił Starszyj Adjutant Sztaba 3-j Gward. piech. diwizii, Lejb-Gwardii Litowskago połka Kapitan Konowałow. Warszawa, w Tipografii Warszawskago Żandarmskago Okruga, 1880,
10007 Braniewo (Braunsberg),
100069 Konowałow.
100068 Konowalec Michał.
100067 Konowalec Jan.
100066 Konotatnik pasieczniczy. (Leszno, 1884);
100065 Konosiewicz. Woprosy po strojewomu ustawu. Czast' I—II. Sostawił kapitan ... sostojaszczij pri Warszawskom Junkierskom Ucziliszcze. Warszawa, w Tipografii B. Kopczinskago, 1885,
100064 Konopski Jan (pseud.).
100063 Konopski Filip (pseud.?).
100062 Konopnicki Tomasz.
100061 Konopnicki Kazimierz.
100060 Konopnicki Jarosław (ur. ok. 1830, zm. 1907).
10006 Branicki Ksawery (1814?—1879).
100059 Konopnicki.
100058 Konopnicka Z., mylnie.
100057 Konopnicka Wanda.
100056 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910), Zagórski Włodzimierz. Dwie pieśni. Stach. Słowa M. Konopnickiej. Ty mi każesz iść! Słowa Wł. Zagórskiego. Muzyka Antoniego Sidorowicza. Op. 24. Kołomyja, litografia A. J. Miziewicza, b. r.,
100055 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910), Mieszkowski Antoni, Niedźwiecki Zygmunt, Daudet Alfons. Biblioteka ludowa pod redakcją Franciszka Friedla, tomik I. Luty 1900. Rok. I. Treść: 1. Wspomnienie szkolne przez Maryę Konopnicką. 2. Zemsta Justyny przez A. J. Sęka (A. Mieszkowskiego). 3. Winowajca przez Zygmunta Niedźwieckiego. 4. Mały szpieg przez Alfonsa Daudeta. Frysztat, Wydawnictwo Jedności w Cieszynie, druk. W. Korneckiego w Krakowie, 1900,
100054 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910), Gawalewicz Marian. Dwie dumki i śpiew. 1. „Oj nocka” (Słowa M. Konopnickiej. 2. Wierżba (Słowa M. Gawalewicza). 3. Skrzypki lipowe (Słowa M. Gawalewicza). Muzyka Stanisława Niedzielskiego Op. 32. Warszawa, Gebethner i Wolff, b. r.
100053 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910), Gawalewicz Marian. Dwie dumki. 1. „Oj nocka” Słowa Konopnickiej. 2. Wierżba słowa Gawalewicza muzyka Stanisława Niedzielskiego Op. 32. Warszawa, nakład i własność Gebethnera i Wolffa, lit. Mękarskiego, b. r. (ok. 1890),
100052 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
100051 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Moi znajomi. Martwa natura. Urbanowa. Morze. Ksawery. W starym młynie. Moja cioteczka. W winiarskim forcie. Józik Srokacz. Maryśka. Lalki moich dzieci. Banasiowa. Anusia. Z cmentarzy. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.
100050 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Wybór poezyi. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1890,
10005 Branicki Ksawery (1814?—1879). La Politique du passé et la Politique de l'avenir, esquisse d'une constitution par le comte... Paris, impr. Balitout, Questroy et Cie, libr. Dentu, 1876,
100049 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Výbor Poesie. Se svolením spisovatelčiným z polského přeložil Fr. J. Pavlišta. Díl I. (Sbornik svĕtovĕ poesie Vydává Česká Akademie Císaře Františka Josefa pro vĕdy, slovesnost a umĕni, čislo 55). Praha, Nakladatelství J. Otto Knihtiskárna, b. r. (1897),
100048 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Wybór pism ... Nowele. (Dod. do Gazety Polskiej t. XXXI). Tamże [Warszawa, nakł. Redakcyi Gazety Polskiej, druk. J. Sikorskiego], 1899,