Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
11519 Buchwald Feliks ks. (1819?—1887).
77567 Jąkanie.
12543 Bydło.
12799 Cadol Edward (1831—1898).
78335 Janeczko Michał.
13055 CaroN L.-Aimé,
78591 Janiszewski J.
13311 Cechy, Lwowa,
79359 Jarmuzyński J. (rytownik).
14335 Chmieleński (Chmieliński) Zygmunt (1835—1863),
80127 Jastrzębiec (pseud.?).
81151 Jelski W. St.
15871 Ciechanowski Julian ks. (1821— 1874),
81407 Jeodozya.
81919 Jeziorański St.
82175 John J. A. St.
16895 Cortez Hernando (1485—1547),
82431 Jordan Julian (pseud.).
82687 Józef Kalasanty z Sidorowa (pseud.).
82943 Jundziłł J.
83199 Jurkowski Jan.
84223 Kahnert S.
22015 Czerwiakowski P. A.
22271 Czorllński.
23295 Danzig hr.
23807 Dębski Włodzimierz ks.
25087 Dietetyka.
26367 Dolski Jan Karol (1637—1695).
91903 Kawalerowie złotej ostrogi.
26623 Dominik Mikołaj.