Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109710 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Życie Stefana Czarnieckiego przez X. Krajewskiego. (Żywoty sławnych Polaków wydania F. S. Dmochowskiego, t. IV). Radom, (F. S. Dmochowski), 1830,
109711 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
109712 Krajewski E., z Warszawy.
109713 Krajewski F. ks.
109715 Krajewski Feliks (Stanisław Kostka Feliks), lekarz (1829-1895). Kazuistyka sądowo-lekarska. Przyczynek do dochodzenia dzieciobójstwa. Podał Feliks Krajewski lekarz powiatowy w Hrubieszowie. (Odb. z Medycyny 1890). (Warszawa), druk. Maryi Ziemkiewiczowej, b. r. (1890),
109716 Krajewski Feliks (Stanisław Kostka Feliks), lekarz (1829-1895). Przypadek rakowca skórnego płaskiego nosa i warg ustnych (epithelioma cutaneum planum nasi et labiorum). Opisał Dr. Feliks Krajewski, z Hrubieszowa. (Odb. z Medycyny 1875). (Warszawa), druk. M. Ziemkiewicza, b. r. (1875),
109717 Krajewski Feliks (Stanisław Kostka Feliks), lekarz (1829-1895).
109714 Krajewski Feliks ks., proboszcz w Barcinie (1865-1917).
109720 Krajewski Fr.
109722 Krajewski Fr. Przemysł Królestwa na Wszechrosyjskiej Przemysłowej Wystawie Cesarstwa w Petersburgu r. 1870. opracował Fr. Krajewski. Warszawa, Druk. Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1870,
109719 Krajewski Fr. ks., mylnie.
109718 Krajewski Fr., z Towarzystwa Kat. Polskich Robotników w Schönebergu pod Berlinem.
109721 Krajewski Fr., z Towarzystwa św. Józefa w Wattenscheid.
109723 Krajewski Franciszek. Xiądz Kordecki w obronie Częstochowy w roku 1655. Poemat historyczny przez Fr. Krajewskiego. Ozdobiony czterema rycinami. Warszawa, druk. Alexandra Gins, 1860,
109724 Krajewski Franciszek.
109725 Krajewski H.
109727 Krajewski Henryk Eugeniusz Antoni (1824-1897). Obrona za Stanisławem Hiszpańskim, obwinionym o zabójstwo Dra Aleksego Kurcyusza, wypowiedziana w d. 27 Września roku 1880, w Sądzie Okręgowym Warszawskim, przez Henryka Krajewskiego, Adwokata Przysięgłego. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
109728 Krajewski Henryk Eugeniusz Antoni (1824-1897).
109726 Krajewski Henryk.
109729 Krajewski Hilary.
109730 Krajewski Hilary.
109731 Krajewski Ign.
109732 Krajewski Izydor.
109733 Krajewski J.
109734 Krajewski J.
109735 Krajewski Jakub.
109736 Krajewski Józef (pseud.).
109737 Krajewski Józef.
109738 Krajewski Kl.
109739 Krajewski Klemens.