Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
115 Abdomen,
113 (Abd-El-Kader; 1807–1883). Abd-El-Kader's Leben und Wirken. Wadowice, gedruckt bei Jos. Pokorny's sel. Wittwe, 1848,
114 (Abd-El-Kader; 1807–1883).
112 Abczyński J.,
85 ABC. ABC. Warschau, Druck von A. Gins, (1893),
86 ABC. Abecadlnik obrazkowy ABC. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, (1880),
94 ABC. ABC dla grzecznych dzieci. Poznań, nakł. i druk. K. Rejznera, 1862,
95 ABC. Polskie ABC dla małych dzieci. Z dodatkiem małego katechizmu. Ozdobione 42 obrazkami. Poznań, 1889,
97 ABC. ABC geograficzne. Warszawa, nakł. G. Centnerszwera, druk. ?, (1899),
99 ABC. ABC kolorowe. Warszawa, nakł. G. Centnerszwera, (1882),
100 ABC. ABC kolorowe. Deutsch-russisches und Lesebuch für Elementarschulen. (Drugi tyt. i tekst rosyjski:) Niemiecko-russkij bukwar dla upotrieblenija w naczalnych ucziliszczach. Warschau, Druck des Warschauer Lehrbezirks, 1872,
101 ABC. ABC kolorowe. Neu eingerichtetes und Lese-Büchlein nebst Römisch-Kathol. Katechismus für die erste Klasse der Kinder. Zum Gebrauche der West-Preuss. und Ermländ. Königlichen Landschulen. Marienwerder, 1803,
102 ABC. ABC kolorowe od mamusi. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk.?, 1899,
103 ABC. Nasze swojskie ABC kolorowe. (1900),
104 ABC. ABC polskie w obrazach przedstawione dla dzieci. Berlin, Adolf et Comp., 1847,
111 ABC. Mickiewicz i Puszkin, list z Rosyi z powodu obchodu Puszkina w Petersburgu. (Odbitka z Reformy). Kraków, Druk. Związkowa, 1887,
84 Abbe Ernst (1840–1905),
83 Abbazia,
82 Abbasydzi,
80 Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727). Sztuka poznania samego siebie czyli badania źródeł moralności, dzieło po franc. napisane, a staraniem pewnéj damy na polski przełożone język. Wilno, 1830,
81 Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727). Wywód prawdy religii chrześciańskiey. Wzięty na rozwagę rozumu z Dzieł... Tłum. z Franc. (przez xiędza Bazylego Popiela). Łowicz, 1818,
79 Abba Giuseppe Cesare (1838–1910). In morte di F. Nullo. Genova, Artisti Tipografi, 1863,
78 Abate X,
77 Abate ***,
76 Abarbanell dr.
71 Abancourt Franciszek Jan Villemain (d’) (1745–1803). Adina czyli Pasterka pyreneyska i innych kilka romansów, napisana po francuzku. Przez... a po polsku wyłożona przez F. Zaleskiego. Warszawa, druk. Ragoczy, 1808,
72 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Era konstytucyjna austro-węgierskiej monarchii od 1848 do 1881 r., omówiona z uwzględnieniem walki autonomistów z centralistami. Kraków, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881,
73 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Odpowiedź panu Kornelowi Krzeczunowiczowi czł. komit. c. k. galic. Tow. gosp. na jego uwagi nad artykułami Budzimierza Sochy, ogłoszonymi pod tytułem: „Rzecz o gorzelnictwie", tudzież Sprawy Towarzystw rolniczych, galicyjskiego, krakowskiego i warszawskiego, napisał..., czynny czł. c. k. galic. Tow. gosp. (Oddruk z Przeglądu Powsz. 1859 nr 81–91). Lwów, nakł. autora, druk E. Winiarza, 1859,
74 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Ostrożnie z ogniem. Uwag kilka nad obecną sytuacyą w Europie i nad naszem w obec tej sytuacyi stanowiskiem. Napisał Strażnik narodowy. Lwów, nakł. Księgarni Wł. Bełzy, druk. A. J. O. Rogosza, 1877,
75 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892).