Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
34957 Filsjean Józef. Wypisy francuskie dla szkół powiatowych ułożone przez ... Wilno, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1827,
77669 Jakowicki Ignacy (1793—1847). Mineralogia zastósowana do sztuki rzemiosł, fabryk i rolnictwa, ułożona dla klassy III. szkół powiatowych, przez ... Wilno, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1827,
99900 Konopacki Szymon (1790—1884). Poezye ... Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga księgarza i typografa Wileń. Cesarskiéj Med. Chir. Akad. i Typografa Szkół Białoruskiego Naukowego Wydziału, 1841,
103406 Kosiński Adam Amilkar (1814–1893). Miasta, wsie i zamki polskie. Powieści i obrazki przez ... Tom I. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukow: Okręgu, 1851,
107930 Kowalski Franciszek (1799-1862). Wiązanie Bronią Powiastki obyczajowe dla młodych chłopców. Przez... Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukow: Okręgu, 1852,
99346 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Dzieje literatury w Polsce od pierwiastkowych do naszych czasów. Pokrótce opowiedział Ludwik Kondratowicz (Władysław Syrokomla). Tom I—II. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukowego Okręgu, 1850 (t. I) — 1852 (t. II),
82831 Jucewicz Ludwik Adam ks. (ur. 1810 lub 1813, zm. 1846). Wspomnienia Żmudzi przez X. ... Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga księgarza i typografa Wileńskiej Cesarskiej med. Chir. Akademii i Szkół Białoruskiego Naukowego Okręgu, 1842,
96284 Kock (de) Charles Paul (1793—1871). Dom biały. Powieść K. Pawła Koka (Kock). Tłumaczył z francuzkiego Józef Kraszewski. Tom pierwszy — tom piąty. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1832—1833,
96279 Kock (de) Charles Paul (1793—1871). Brat Jakób. Powieść K. Pawła Koka (Kock). Tłumaczył z francuzkiego F. S. Dmochowski. Tom pierwszy — tom czwarty. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1833,
605 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). O poznawaniu i leczeniu chorób zwierząt domowych, dla użytku gospodarzy. Część pierwsza: O chorobach koni. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1838,
69995 Grabowski Michał (1804—1863). Stannica Hulajpolska. Powieść narodowa przez Edwarda Tarszę autora Koliszczyzny i stepow. Tom I—V. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1840 (t. I—II) — 1841 (t. III—V),
8087 Bochwic Florian (1799—1856). Obraz myśli mojéj o celach istnienia człowieka, z portr. aut. (jako tom trzeci Obrazu). Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1841
78821 Jankowski Placyd (1810—1872). Przeczucie. Komedyjka w trzech aktach przez Johna of Dycalp. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1842,
15013 Chołoniewski Stanisław ks. (1791—1846). Sen w Podhorcach napisał ... w Kamieńcu Podolskim. (Odbitka z t. III. Athenaeum 1842 r.). Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1842,
59441 Duquesne Arnaud Bernard d'Icard (ksiądz; 1732—1791). Rozmyślania Ewangelii, rozdzielone na wszystkie dni roku, idąc za zgodnością czterech ewangelistów, wraz z wiadomością o życiu księdza Diukena przełożone na język polski, przez J. S(zymanowskiego). Tomów VIII. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1844 (t. I—IV)—1845 (t. V)—1847 (t. VI)—1848 (t. VII)—1849 (t. VIII),
39910 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). Płaszcz. Tłumaczenie z rossyjskiego z dzieł... (Przekład Piotra Łazarowicza Szepielewicza w Pskowie). Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1844,
69999 Grabowski Michał (1804—1863). Tajkury. Powieść narodowa przez Edwarda Tarszę, autora Koliszcyzny (! od t. II poprawnie: Koliszczyzny), Stannicy itd. Tom I—IV. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1845 (t. I—II) — 1846 (t. III—IV),
14730 Chodźko Dominik Cezary (ok. 1800—1863). Wzmianka o życiu i pismach Kazim. Brodzińskiego, którą z zebranych w jedno wspomnień skreślił ... (Z X. Tomu dzieł Kazim. Brodzińskiego). Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1845 (tak na karcie tyt., na okł.: 1844),
62959 Epiktet (ok. 60—ok. 130 po Chr.). Obraz Cebesa i Doręcznik Epikteta, z greckiego przełożył i uwagami objaśnił Hołowiński. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1845,
46535 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Wiązanie Helenki. Książeczka dla małych dzieci uczących się czytać. Przez autorkę Pamiątki po dobréj matce. Wydanie Piąte. (Także tytuł francuski: Étrennes à Hélène ...). Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1845,
8088 Bochwic Florian (1799—1856). Pomysły o wychowaniu człowieka przez... autora Obrazu myśli mojéj. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1847,
12386 Buszczyński Stefan (1821—1892). Wymarzony kochanek przez Tadeusza Strzemieńca. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1848,
77993 Jameson Anna Brownell (1794—1860). Złota legenda artystów. Z angielskiego przełożył J. I. Kraszewski. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1848,
71406 Groza Aleksander Karol (pisze pod imieniem Aleksander; 1807—1875). Władysław. Wyciąg z pamiętnikow nie bardzo starych przez... Część I—II. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1848,
46521 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Podarek dobréj matki czyli powieści moralne (tak na karcie tyt., na okładce: Podarek dobrej matki. Powieści moralne przez autorkę „Pamiątki po dobrej matce”). Tom I—II. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1850,
16985 Coyer Gabriel Franc. ks. (1707—1782). Historya Jana Sobieskiego króla polskiego. Przekład polski Bezimiennego tłómacza (Dobrowolskiego) świeżo odszukany. Kilku uwagami objaśnił i uzupełnił Władysław Syrokomla (Kondratowicz). 2 tomy. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1852,
78824 Jankowski Placyd (1810—1872). Kilka wspomnień uniwersyteckich przez Johna of Dycalp. Wydanie nowe dopełnione. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1854,
105802 Biedosz Maciej. Ulotna broszurka wesołego piórka. Przez Macieja Biedosza, który chcąc zarwać grosza do swej pustéj kieszeni, mozolić się nie leni. Ze śpiewkiem, rycinką, dowcipkiem, morałkiem, z śmieszkami, żartami, słowem wszystko całkiem. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1855,
73131 Gwiazda. Książka składkowa. Wydawca Benedykt Dołęga (Jakub Jurkiewicz). Tom pierwszy — trzeci. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1855,
64981 Garbulek. Garbulek na dożynkach, czyli wesoły wieczór z tańcami i sztukami. Humorystyka. w dwóch Częściach. (Tak na karcie przedtytułowej, właściwy tytuł: Ulotna broszurka wesołego piórka. Przez Maciejka Biedosza, Który chcąc zarwać grosza, Do swéj pustéj kieszeni, Mozolić się nie leni. Ze śpiewkiem, rycinką, dowcipkiem, morałkiem, Z śmieszkami, żartami, słowem wszystko całkiem). Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1855,