Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110335 Horn (von) Karl (1807—1889).
110336 Huber Franz. List otwarty do polaków przez ... Kraków, 1876.
110337 Hulewicz Kazimierz (1864—1939). Paradoxal. Paris, libr. Sauvaitre, 1895
110338 Improwizacye. Improwizacye i poezye Deotymy (1854);
110339 Instrukcija. Instrukcija putiewym storożam. (Warszaws.-Wienskaja i Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwanogorod.-Dombrowskaja, Fabriczno-Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla Dróżników Straży Obchodowych. (Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńskie i Warszaws.-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska. Wydział Służby Drogowej). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
110340 Instrukcya do wymierzenia. Instrukcya do wymierzenia, ściągania i odpisywania podatku zarobkowego. B. m. b. r. (Kraków, 1851),
110341 Instrukcya dla Stałej Komisyi. Instrukcya dla Stałej Komisyi Archiwalnej w Towarzystwie Dobroczynności. Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1881,
110342 Janus.
110343 Joteyko-Rudnicka Zofia.
110344 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Cześć Boża, to jest: Dokładny zbiór modlitw do publicznego i domowego użytku dla Chrześcian wyznania rzymsko-katolickiego. Wrocław, Schletter, 1835,
110345 Katalogi. Gubrynowicz Władysław (1836—1914) i Schmidt Władysław. Katalog dzieł nakładowych i komisowych Księgarni Gubrynowicza i Schmidta 1858—1878. (Lwów), druk. K. Pillera, b. r. (ok. 1879),
110346 Katalogi. Richter Franciszek Henryk (1837—1883).
110347 Katarzyny św. kościół w Petersburgu.
110348 Katechizm. Katechizm pośredni do wykładania. Katechizm pośredni do wykładania nauki chrześciańskiej, z rozkazu Piusa IX, Papieża ułożony i xiążkę do nabożeństwa obejmującą najpotrzebniejsze rady, rozmyślania, modlitwy i pieśni dzieciom i rodzicom polskim pod opieką Niepokalanie Poczętej Boga Rodzicy Dziewicy ofiaruje Xiądz xxx (Aleksander Jełowicki). Berlin, w xięgarni B. Behra, 1855,
110349 Chochlika. Chochlika noworocznik humorystyczno-satyryczny, proroczy, illustrowany i nietromtadratyczny ... [B. m.] na rok 1871,
110350 Akumulatory,
110351 Album. Album malarzy polskich. Serja pierwsza: „Monachium”. Warszawa, Nakł. i druk. J. Unger, 1876,
110352 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Regiestra gospodarskie dla ekonoma folwarku... Wydanie drugie poprawne i znacznie powiększone. Warszawa, druk Ginsa, nakł. Jana Rakoczego, 1861,
110353 Annuaire. Annuaire du Journal pour tous (première année). Publication de Ch. Lahure, imprimeur à Paris. Paris, L. Hachette et Cie, imp. Ch. Lahure, 1864,
110354 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881).
110355 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Siedm uwag o siedmiu boleściach Najśw. M. Panny dla osób w smutku i utrapieniu zostających. Warszawa, druk. XX. Missyonarzy, 1857
110356 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Uwag dziesięć, dla osób w smutku i utrapieniu zostających przez K. K. A. Warszawa, XX. Misjonarze, 1860
110357 Atlas. Atlas jeograficzny. Łamigłówka w kwadratach. Warszawa, M. Orgelbrand, (1871),
110358 Autorka dzieł: „Głos duszy”, „Źródło żywota”, „Wspomożenie wiernych”, „Miesiąc marzec”,
110359 B. F. (i) K. S.,
110360 B. A. Hej! Gałgany zakupuję, Bo ja papier fabrykuję. (Lwów), druk. Piotra Pillera, (1848),
110361 Badęgiada,
110362 Bage Robert (1728—1801),
110363 Bagniewski Adam Stefan (1803—1873). Porównanie prawodawstwa pruskiego z naszem co do pomieszania (confusio) w jednej osobie przymiotów dłużnika i wierzyciela hypotecznego, z odniesieniem do kredytu ziemskiego na kapitał obrotowy rolniczy. (Odb. z Bibl. Warszawskiej). B. m. i b. r. (1850),
110364 Baranowski Adolf ks. zmartwychwstaniec (1840—1916). Pobyt w Teksas. (Wyd. w Stanach Zjedn. Am. Półn.? po r. 1881).