Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109675 Krajewski Aleksander Albert (1818-1903).
109682 Krajewski Aleksander K., mylnie.
109683 Krajewski Alfons ks. dr. Mowa na nabożeństwie żałobnem za duszę ś. p. Bohdana Zaleskiego wypowiedziana w katedrze krakowskiej dnia 15 Kwietnia 1886 r. przez X. Dra Alfonsa Krajewskiego. Kraków, nakł. autora, druk. Antoniego Koziańskiego, 1886,
109684 Krajewski Alfred (1858-1920). O diezinfiekcyi. Magistra A. A. Krajewskago. (Odb. z: Wietierinarnoje Dieło 1883). (Sankt-Pietierburg), tip. R. Golike, b. r. (1883),
109685 Krajewski Alfred (1858-1920). Malleina jako środek rozpoznawczy, ochronny i leczniczy. (Odb. z Przeglądu Weterynarskiego). Lwów, 1894,
109686 Krajewski Alfred (1858-1920). Matieriały dla izuczenija woprosa o malleinie. Magistr A. A. Krajewskij. (Odb. z: Archiw Wietierinarnych Nauk 1899). S. Pietierburg, Tip. Ministierstwa wnutriennych dieł, 1899,
109687 Krajewski Alfred (1858-1920). Matieriały dla statistiki tubierkuleza u rogatago skota woobszcze, a u bojnago w osobiennosti i miery prieduprieżdajuszczija. Magistra A. A. Krajewskago. S priłożenijem dwuch płanow obszczestwiennych bojen w gg. Chiersonie i Tiraspole. Izdanije ziemstwa. Chierson, tip. O. D. Choduszynoj (b. Waszczenko), 1889,
109688 Krajewski Alfred (1858-1920). Oczerk sowriemiennoj tierapii. Publicznaja lekcyja czitannaja w Char'kowskom Wietierinarnom institutie 9-go nojabria 1883 goda magistrom A. Krajewskim. Chierson, tip. Gubiernskago prawlenija, 1884,
109689 Krajewski Alfred (1858-1920). O ochronnych szczepieniach wąglika dokonywanych w Rosyi szczepionkami Leona Cienkowskiego... (Odb. z Przeglądu Weterynarskiego). Lwów, 1894,
109690 Krajewski Alfred (1858-1920). W sprawie walki z gruźlicą podał Alfred Krajewski Magister nauk weterynar. Kalisz, druk. Jakóba (!) Kohn, 1899,
109691 Krajewski Alfred (1858-1920). K uczeniju o czumie rogatago skota (pestis bovum contagiosa). Magistra A. A. Krajewskago. (Odb. z: Archiw Wietierinarnych Nauk 1891). S.-Pietierburg, tip. E. Arngolda, 1891,
109692 Krajewski Alfred (1858-1920). Ueber die Wirkungen der gebräuchlichsten Antiseptica auf einige Contagien. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Magisters der Veterinair-Medicin verfasst und mit Genehmigung des Hochverordneten Conseils des Veterinair-Instituts zu Dorpat zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt von Alfred Krajewski aus Wilna. Ordentliche Opponenten: Prof. Mag. C. v. Raupach. - Doc. Mag. W. Gutmann. - Prof. Mag. E. Semmer. Mit einer lithographirten Tafel. Dorpat, Druck von Schnakenburg's litho-und typographischer Anstalt, 1880,
109693 Krajewski Alfred (1858-1920). Ueber die Wirkungen der gebräuchlichsten Antiseptica auf einige Contagien. Von Alfred Krajewski. Mit einer lithogr. Tafel. (Vorträge für Thierärzte. VI. Serie. Heft 5 u. 6). Leipzig, Dege'sche Verlagshandlung, 1883,
109694 Krajewski Alfred (1858-1920).
109695 Krajewski Antoni, poczthalter.
109696 Krajewski Antoni, woźny kolei. Z powinszowaniem Nowego Roku 1871. Warszawa, druk. J. Ungra, b. r. (1870),
109697 Krajewski Antoni. Ostatni rycerz. Poemat przez ... Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1878,
109698 Krajewski Antoni.
109699 Krajewski Celestyn, ze Skoraczewa.
109663 Krajewski dr.
109700 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Dzieje panowania Jana Kazimierza od roku 1656 do jego abdykacyi w roku 1668. przez ks. Michała Krajewskiego. T. I-II. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, 1846,
109701 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, woiewody kiiowskiego, hetmana polnego koronnego, przez X. Michała Kraiewskiego S. P. (Opublikowane w: Wybór pisarzów polskich. Edycya Tadeusza Mostowskiego. Życia sławnych Polaków, t. II). Warszawa, w Drukarni Nro 646. przy Nowolipiu, 1805,
109702 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Historya Stefana Czarnieckiego. Zbawcy Polski. W naycięższych dla niey okolicznościach. Przez X. Kraiewskiego. Edycya trzecia. (Żywoty sławnych Polaków wydania F. S. Dmochowskiego, t. IV). Radom, (F. S. Dmochowski), 1831,
109703 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego, przez M. Krajewskiego. Wydanie nowe J. N. Bobrowicza. (Opublikowane w: Życia sławnych Polaków. Wydanie nowe Jana Nep. Bobrowicza, t. III). Lipsk, u Breitkopf & Haertel, 1837,
109704 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego, przez Ks. Michała Krajewskiego S. P. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka polska, seria IV, zesz. 45 i 46). Kraków, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Główny skład dla Królestwa polskiego i Cesarstwa rosyjskiego w księgarni Gustawa Gebethnera i Spółki w Warszawie, 1859,
109705 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Leszek Biały Xiąże Polski syn Kazimierza Sprawiedliwego w XII. księgach Przez X. Michała Kraiewskiego S. P. Tom I-II. Kraków, druk. Tekli Gröblowey, 1806,
109706 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Leszek Biały, książę polski, syn Kazimierza Sprawiedliwego. Romans Ks. Michała Krajewskiego S. P. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka polska, seria I). Sanok, nakł. i druk. Karola Pollaka, 1856,
109707 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Mowa pogrzebowa na Śmierć Jaśnie Wielmożney JMci Pani Hrabiny Ewy z Męcińskich Małachowski niegdyś Woiewodziny Sieradzkiey zmarłey 24. grudnia 1801. Przez X. Michała Kraiewskiego. Kraków, Druk. Akademicka, b. r. (1801),
109708 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Pochwała Stanisława Konarskiego przez ... Wyd. drugie. 1809,
109709 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Rozprawa o przyczynach ciemnoty niektórych Osob Duchownych Stanu niższego i o ciemnocie Ludu wieyskiego. Kraków, druk. Jana Maja, 1816,