Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
79359 Jarmuzyński J. (rytownik).
14335 Chmieleński (Chmieliński) Zygmunt (1835—1863),
80127 Jastrzębiec (pseud.?).
81151 Jelski W. St.
15871 Ciechanowski Julian ks. (1821— 1874),
81407 Jeodozya.
16383 Codex. Der Codex. Zamoscianus (1865),
81919 Jeziorański St.
82175 John J. A. St.
16895 Cortez Hernando (1485—1547),
82431 Jordan Julian (pseud.).
82687 Józef Kalasanty z Sidorowa (pseud.).
82943 Jundziłł J.
83199 Jurkowski Jan.
84223 Kahnert S.
21247 Czasopisma. Wiadomości Różne Cudzoziemskie. Wiadomości Różne Cudzoziemskie z Krakowa. 1679—1705.
22015 Czerwiakowski P. A.
22271 Czorllński.
23295 Danzig hr.
23807 Dębski Włodzimierz ks.
25087 Dietetyka.
26367 Dolski Jan Karol (1637—1695).
91903 Kawalerowie złotej ostrogi.
26623 Dominik Mikołaj.
92159 Kazimirski M.
26879 Dotter. En Polens Dotter. Novell. Stockholm, 1863;
92415 Kempner Ch. R.
27135 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Arnsztajnowa Hanna Franciszka z Meyersonów (1865—1942). Na wyżynach. (Krystyna). Szt. w 4 a.
27391 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bobrowski Wincenty (1832—1899). Nie mów hop, aż przeskoczysz. (Gogo). Kom. w 1 a.
92927 Kiełkiewicz St.