Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1607 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nawiedzania Najświętszego Sakramentu i Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, na każdy dzień miesiąca, napisane dawniej po włosku przez Sługę bożego... Biskupa Dyecezyi św. Agaty i Fundatora Zgromadzenia Redemptorystów, teraz powtórnie przełożone na język polski z włoskiego. Poznań, w Zgromadzeniu XX. Filipinów pod Gostyniem, drukiem W. Stefańskiego, 1843
1606 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nauki na uroczystości Najśw. Maryi Panny (wyjęte z dzieła Uwielbienia Maryi), tłómaczył i wypowiedział O. Prokop Kap. (Leszczyński). Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1895,
1605 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nabożeństwo do Matki Bożéj Bolesnéj, z dzieł... Doktora Kościoła wybrane i na polski język przełożone przez O. Prokopa (Leszczyńskiego) Kapucyna. Wydanie drugie poprawne. Kraków, druk. Czasu, 1872,
1604 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nabożeństwo do Matki Bożéj Bolesnéj. Warszawa, 1860,
1603 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej z dzieł... wybrane przez jednego kapłana Zakonu S. O. F. Kapucynów Prowincyi Polskiej. Warszawa, w Drukarni XX. Missyonarzy u Ś. Krzyża, 1855,
1602 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nabożeństwo do cierpiącego Jezusa na każdy dzień tygodnia, a mianowicie na Wielki Tydzień, ułożone przez św.... (Tłumaczył A. Sk.). Poznań, druk. Pawickiego i Gube, 1855,
1601 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, tłómaczenie o. Prokopa Kap. (Leszczyńskiego). Warszawa, 1883,
1600 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O nabożeństwie do P. Sakramentu i N. Maryi Panny. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca, 1888,
1599 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Myśli pobożne, duszom pragnącym czynić postęp na drodze Bożej do rozwagi podane, przekład o. Prokopa Kap. (Leszczyńskiego), z jego wstępem o czytaniu duchownem. Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881,
1598 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O mszy świętéj i pacierzach kapłańskich, wraz z dodaniem Rozmyślań i modlitw przed i po Mszy świętej. Przez św. ... Wierny przekład z włoskiego przez Ks. M. Ch.(Chwaliszewskiego). Grodzisk, druk. Tygodnika Katolickiego, nakładem własnym, 1862,
1597 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Modlitwy odpustowe do N. Maryi Panny na każdy dzień tygodnia, z pism... i innych św. z dodaniem aktów strzelistych, koronki i psalmów zebrał Anioł Rafael. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1891,
1596 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Modlitwy odpustowe do N. Maryi Panny na każdy dzień tygodnia z dodaniem litanii i aktów strzelistych. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1888,
1595 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Modlitwy do Najśw. Maryi Panny na każdy dzień tygodnia. Kraków, nakładem wydawnictwa dzieł katolickich dra Władysława Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego, 1874,
1594 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O modlitwie wewnętrznéj. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S.... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1593 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O modlitwie jako środku otrzymania wszelkich łask od Boga. Tłómaczenie O. Prokopa (Leszczyńskiego) kapucyna. Warszawa, 1873,
1592 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O Modlitwie myślnej czyli medytacyi świętego... Przekład i List wstępny O. Prokopa Kapucyna (Leszczyńskiego). Kraków, nakładem księgarni G. Gebethnera i Sp., oraz Wydawnictwa dzieł katolickich, 1876,
1591 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787).
1590 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Modlitwa najlepszy sposób zbawienia duszy, przez... Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1856,
1589 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Modlitwa do najśw. Maryi Panny. Kraków, u Wielogłowskiego,
1588 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). J. M. J. A. Siedm pobożnych modlitw do Matki Boskiej na każdy dzień tygodnia. Przez świętego..., odpustami obdarzone. Kraków, nakł. ks. J. Siedleckiego, Druk. Uniw. Jag., 1888,
1587 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). I. Moc męki Zbawiciela ku rozpaleniu serc wiernych II. Słodkie rozmyślanie pod krzyżem duszy miłującej Boga. Tłumaczenie z włoskiego przez Ks. J. B. Delerta. (Na okładce tytuł: Rozmyślania Świętego Alfonsa Liguorego). Poznań, nakł. Księg. Tyt. Daszkiewicza, 1874,
1586 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O miłości Boga i ufności w przyczynie Maryi. Tłómaczenie O. Prokopa kapucyna (Leszczyńskiego). Warszawa, u M. Orgelbranda, 1874,
1585 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O miłości Boga. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Tamże [Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1888,
1584 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O miłości bliźniego. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1583 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Miłość dusz czyli uprzeyme myśli i affekta nad męką y śmiercią Jezusa Chrystusa ktore mogą słuzyc zamiast medytacyi przed Nayświętszym Sakramentem Łatwy sposób odprawowania Nabożeństwa codziennego mówienia Różańca, i Koronków. Tudzież krótko zebrane Prawdy Wieczne na każdy dzień Tygodnia przez Wielebnego w Bogu Alphonsa Liguori, Fundatora Zgromadzenia Nayświętszego Odkupiciela, Publicznie do Druku podane w Rzymie 1755, potym dla większego używania i pożytku Dusz na Niemiecki Język przetłomaczona, a teraz na Polski przez Kapłana tegoż Zgromadzenia Za dozwoleniem Zwierzchności z druku wychodzi. B. m., MDCCC (1800),
1582 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Męki Pańskiéj prosty wykład według opisu świętych ewangelistów z przydaniem krótkich modlitw przez... (tłómaczenie o. Prokopa Leszczyńskiego Kapucyna). Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880,
1581 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Męka bolesna Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, przekład o. Prokopa Kap. (Leszczyńskiego). Wyd. nowe. Warszawa, druk. St. Niemiery synów, 1900,
1580 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Matka Boska nieustającej pomocy, podręcznik ułożony dla Bractwa N. M. P. nieustającej pomocy i św. Alfonsa, założonego w kościele oo. Redemptorystów w Mościskach. Wyd. 3. Przemyśl, nakł. oo. Redemptorystów w Mościskach, druk. S. F. Piątkiewicza, 1894,
1579 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O Komunii Świętej. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S...., Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1578 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Kazania na wszystkie niedziele roku, spolszczył Leon Gozdawa Giżycki. Lwów, druk. Pillera i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff, 1888,