Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100128 Konstankiewicz J.
100127 Konstandt Herman.
100126 Konstanczak.
100125 Konstancjusz II, cesarz rzymski (Flavius Julius Constantius; 317—361).
100124 Konstancjeński sobór.
100123 Konstancya. Konstancya Xiężniczka Zasławska. Romans oryginalny w dwóch Częściach. Wilno, Druk. Dyecezalna XX. Missyonarzów, 1826,
100122 Konstancja (fabryka cukru i rafineria).
100121 Konstancja św.
100120 Konstancya (pseud.).
10012 Brann Markus (1849—1920). Juden in Breslau. 1876.
100119 Konstancya (pseud.).
100118 Konstancja, królowa polska (1588—1631).
100117 Konstadt H., dyrektor Tow. Kredytowego w Łodzi.
100116 Konspiracja.
100115 Konspiekt po obszczej terapii. (Warszawa, 1899);
100114 Końskowola (Końska Wola).
100113 Końskie.
100112 Końska Wola.
100111 Konserwy. Konserwy z owoców i z jarzyn. Zbiór Przepisów przechowania owoców w stanie świeżym, tudzież do otrzymania koserw, konfitur, galaret, marmelad, soków lub marynat. (Biblioteczka domowa, I). Kraków, nakład i własność Juliusza Wildta, druk. W. Korneckiego, (Lwów, Seyfart), 1882,
100110 Konserwy.
10011 Brann Markus (1849—1920). Alte jüd. Grabsteine in Schlesien. 1889.
100109 Konserwowanie.
100108 Konserwatyzm.
100107 Konserwatystom. Konserwatystom na ucho. B. m. b. r. (ok. 1880),
100106 Konserwatysta (pseud.). Omówienie książki Hr. Jerzego Moszyńskiego „Stronnictwo konserwatywne wobec 35-milionowej gwarancyi, narzuconej krajowi przez Sejm galicyjski” przez ... Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1899,
100105 Konserwatoryum.
100104 Konserwatoryum. Konserwatoryum galic. Towarzystwa muzycznego we Lwowie. Plan nauki. Lwów, druk. Dziennika Polskiego, 1888,
100103 Konserwatorium Towarzystwa muzycznego w Krakowie.
100102 Konserwatorium muzyczne warszawskie.
100101 „Konserwator”. „Konserwator” Towarzystwo Zabezpieczeń przeciw przypadkowym nieszczęściom kalectwa lub śmierci w Wiedniu. Kapitał zakładowy milion Zł. w.a. Rada zawiadowcza: Dr. Karol Rokitański, c.k. radca nadworny, profesor, członek izby panów, Prezydent. Fryderyk Benesz, Jan Filunger, Henryk Granichstädten, August Kaulla, Ludwik Moskowicz, Karol Schelnberger, Herman Schirmer, Dr. Ferdynand Stamm. Kurator prawniczy: Dr. Teodor Endletsberger. Dyrektor: Roman Fachini. Kraków, Druk. Czasu W. Kirchmayera, b. r. (1870),