Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110275 Ekowski Dionizy.
110276 Elementa. Elementa, puerilis institutionis. Elementarz łaciński z polskim dla uczenia dzieci. Berdyczów, 1841,
110277 Ernst K. Königreich Preussen. Provinz Schlesien. Vom Seminar-Oberlehrer... Mit einer Geschichtskarte. 3 Auflage. (Landes-und Provinzialgeschichte H. 5). Leipzig, Voigtländer’s Verlag, Pierer’sche Hofbuchdruckerei C. Geibel in Altenburg, 1898,
110278 Feier. Zur Feier des vierhundertjährigen Jubelfestes, der Buchdruckerkunst im Jäschkenthale (Jaśkowa Dolina) bei Danzig (Gdańsk) am 25 Juli 1840. (Danzig), Gerhard, (1840),
110279 Feier. Zur hohen Feier des beglückenden Tages, von den sämmtlichen Bekennern der Mosaischen Religion der kombinirten Städte in ihrer Synagoge zu Danzig (Gdańsk) aufgeführt ... d. 20 Febr. 1814. Danzig, Müller, (1814),
110280 Feliński Stanisław ks. (zm. ok. 1880). Kazania na niektóre niedziele i uroczystości przez X. ..., kapellana mińskiéj dobroczynności i kaznodziei katedry mińskiéj. Warszawa, druk. XX. Misjonarzy u Św. Krzyża, 1858 (tak na k. tyt. na okładce: 1859),
110281 Fiałek Walenty (1852—1932). Słownik Kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich (i inne książki). Chełmno, druk. W. Fiałka, (1892),
110282 Fijałkowski J.
110283 Filozofia.
110284 Fligier Korneliusz. Neuere ethnologische Entdeckungen auf der Balkanhalbinsel. Von Dr. ... (Separat-Abdruck aus Nr. 5—7, X. Band, der „Mittheilungen der anthropolog. Gesellschaft in Wien”). Wien, Selbstverlag des Verfassers, C. Helf’s Antiqu. u. Sort., Druck von Adolf Holzhausen, 1880,
110285 Fligier Korneliusz. Ethnologische Entdeckungen im Rhodope Gebirge. Von Dr. ..., wirklichem Mitgliede der anthropologischen Gesellschaft in Paris, Ehrenmitglied der italienischen Gesellschaft für Anthropologie und Ethnologie in Florenz u. s. w. (Separat-Abdruck aus Nr. 7—8, Band IX der Mittheilungen der anthropolog. Gesellschaft in Wien). Wien, Selbstverlag, Moritz Stern, Druck von Adolf Holzhausen, 1879,
110286 Florentyna i Wanda. Praktyczne przepisy pieczenia ciast świątecznych a mianowicie: bab, placków, mazurków, pierników i tortów, oraz strucli, chleba, bułek, rogali i różnych przysmaczków do kawy, herbaty i czekolady. Wyd. 4te pomnożone. Lwów, nakł. i druk. W. Manieckiego, 1892,
110287 Florkiewicz Juliusz Ozdoba (ur. 1816). Potrzeba zakładania banków publicznych, ich korzyści i operacye w ścisłém za stosowaniu do stanu materyalnego Wolnego Miasta Krakowa z Okręgiem. Napisał... członek korrespondujący Towarzystwa francuskiego statystyki uniwersalnej, członek Akademii paryskiéj przemysłu rolniczego, rękodzielnego i handlowego. Kraków, nakł. autora, druk. Stanisława Cieszkowskiego, 1837,
110288 Forster Karol (1800—1879). Le Duc d’ Orléans. Extrait du Journal polonais intitulé Trzeci May (Le Trois Mai), précédé d’une Adresse aux Chambres françaises, par... Paris, impr. de E. Brière, 1842,
110289 Franciszek Salezy św. (1567—1622). Filotea czyli Droga do życia pobożnego przez... Przekład ks. Aleksandra Jełowickiego. Wyd. 2. Lwów, druk. i nakł. Drukarni Ludowej, 1889
110290 Frank Józef (1771—1842). Viaggio a Parigi, e per una gran parte dell’ Inghilterra e della Scozia, per quanto concerne spedali, carceri, stabilimenti, di pubblica beneficenza e d’istruzione medica. Milano, 1813,
110291 Galerye. Galerye włoskie... Warszawa, 1876;
110292 Gałęzowski Józef (1834—1916).
110293 Gazeta Katolicka. Gazeta Katolicka. Czasopismo tygodniowe założone w 1871. Poświęcone interesom Polskim w Ameryce. Chicago Illinois, wydawca Polskie Literackie Towarzystwo w Chicago Ill;, redaktor (ujawniony w nrze 18 r 1882) Władysław Smulski, druk. Drukarni Gazety Katolickiej, t. X: 1880/1881 (t. I—III obacz Pielgrzym, t. IV—IX obacz Gazeta Polska Katolicka) — 1900 (i dalej do 1913),
110294 Geyer Ludwik (1805—1869).
110295 Gębarski Stefan (1864—1920).
110296 Glücksberg Natan (1780—1831). Catalogue des livres français, polonais et autres, qui se trouvent en vente chez... Imprimeur-Libraire du Lycée de Volhynie. Krzemieniec, 1821,
110297 Gołownin Wasilij Michajłowicz (1776—1831). O Japonii uwagi... do których jest przydany słowniczek japoński układu K. P. Thunberga, tłómaczone przez Grzegorza Buczyńskiego. Warszawa, nakład wydawcy (tłumacza), w Drukarni w Rynku Starego Miasta Nro 58, 1823,
110298 Glücksberg Teofil (1796—1876). Wiadomość o nowo wyszłych dziełach nakł. i drukiem... w Wilnie i Kijowie, Nr 1—3. Nr 3, 1846,
110299 Gluziński Maciej (woźny). Powinszowanie na Nowy Rok 1861. Kraków, druk. Czasu, 1860,
110300 Gluziński Piotr.
110301 Gładyszewicz Mateusz ks. (1798—1862). (List pasterski z datą: Kraków 7 V 1859, inc: „Co od czterech miesięcy...”, w sprawie wybuchu wojny austriacko-francuskiej). B. m. (Kraków), czcionkami Karola Budweisera, b. r. (1859),
110302 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kundmachung des k. k. galiz. Landes-Präsidiums. (Tyt. pol.:) Obwieszczenie c. k. galicyjskiego Prezydyjum krajowego. (Z datą: Lwów 20 X 1850; o przedłużeniu terminu wymiany jedno- i dwureńskowych banknotów; po niem. i pol.), (Lwów, 1850),
110303 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kundmachung des k. k. galizischen Landes-Guberniums. (Tyt. pol.:) Obwieszczenie ces. kr. Rządu krajowego galicyjskiego. (Z datą: Lwów 8 II 1851; o pozwoleniu prowadzenia handlu przez zniesione urzędy celne; po niem. i pol.), (Lwów, 1851),
110304 Hanka Václav (1791—1861). České předpisy ,1 a 2 swazek, U B. Háze, b. r. J. J. Küssel. — Řecké, hebrejské, polské, ruské, srbské a uherské předpisy, mimo cwičeni se w rozličnych tazich. Praha, Calve, 1822,