Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1637 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Niepokalane Serce Maryi, według św. Alfonsa, czyli Rozmyślania na miesiąc Maryi, z francuskiego tłumaczenie. (Wydał ks. Jan Siedlecki). Kraków, nakł. i własn. ks. Jana Siedleckiego, Druk. Uniw. Jag., 1885,
1636 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Septenna na honor Świętego Józefa wydana w języku włoskim przez Świętego... teraz na polski język przełożona. Kraków, druk. D. E. Friedleina, 1844,
1635 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Rozmyślania o Najświętszym Sakramencie i westchnienia miłości do Jezusa utajonego. Tłómaczenie z włoskiego przez ks. J. B. Delerta Penitencyarza i Kaznodzieję Archikatedry poznańskiej. Poznań, J. Żupański, 1862,
1634 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Rozmyślania o Męce Jezusa Chrystusa i Strzały ogniste czyli Dowody miłości dane nam w dziele odkupienia naszego. Tłómaczenie z włoskiego przez ks. J. B. Delerta. Poznań, nakł. i czcionkami Ludwika Merzbacha, 1867,
1633 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Rozmyślania o męce Jezusa Chrystusa. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1632 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Rozmyślania świętego... ku czci świętego Józefa karmiciela Dzieciątka Jezus, przez ks. J. B. Delerta tłómaczone z włoskiego. Poznań, nakł. i druk. T. H. Daszkiewicza, 1871,
1631 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Rozmyślania o siedmiu boleściach Najśw. Maryi Panny, tłómaczenie z włoskiego przez X. J. B. Delerta. Poznań, nakł. księgarni Tytusa Daszkiewicza, czcionkami J. Leitgebra, 1877,
1630 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Szesnaście Rozmyślań o Męce Jezusa Chrystusa według opisania świętych Ewangelistów. Tłumaczenie z włoskiego przez Ks. J. B. Delerta. Poznań, nakł. i druk. Tytusa Daszkiewicza, 1875,
1629 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Przygotowanie się do śmierci czyli rozmyślania nad odwiecznemi prawdami użyteczne tak świeckim jako i duchownym. Przełożone z włoskiego przez Księdza Adryana Osmołowskiego zakonnika Ziemi Świętej I. Reguły Ś. Franciszka (de observantia). Kraków, nakładem księgarni Gebethnera i Spółki, oraz Wydawnictwa Dzieł Katolickich, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1876,
1628 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Przygotowanie na śmierć czyli rozmyślania o prawdach wiecznych jako wstęp do życia pobożnego i szczęśliwej śmierci. Poznań, nakł. i druk. Kuryera Pozn., 1892,
1627 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O stałym przepisie życia. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1626 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Prawdy wieczne do rozpamiętywania na każdy dzień tygodnia, wydał Anioł-Rafael. Warszawa, druk. St. Niemiery Synów, 1899,
1625 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nieustanne powracanie do Boga przez prawdziwą modlitwę i prawdziwą pokutę, przez kapłana Zgrom. Redemptorystów, tłum. z francus. Wyd. 2. Przemyśl, nakł. oo. Redemptorystów w Mościskach, druk. S. F. Piątkiewicza, 1893,
1624 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O posłuszeństwie. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Tamże [Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki,], 1888,
1623 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O pokorze serca. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S.... Tamże [Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, ], 1888,
1622 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O poddaniu się woli bożéj. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S...., Biskupa i Doktora Kościoła . Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1888,
1621 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Pociecha dla strapionych czyli O zgadzaniu się z wolą bożą, przez... Biskupa i Dra Kościoła. (Tłómaczenie ks. Prokopa Leszczyńskiego Kapucyna). Kraków, druk. W. Korneckiego i Spółki, 1871,
1620 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O oziębłości duchownéj. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S.... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1619 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Odwiedziny Najśw. Sakramentu ołtarza na każdy dzień tygodnia z dodaniem litanji i stosownych modlitw. Zebrał Anioł Rafael. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1895,
1618 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Odwiedziny Przenajswiętszego Sakramentu Ołtarza na każdy dzień tygodnia, z dodaniem stosownych modlitw. Warszawa, nakł. i druk. St. Niemiery, 1888,
1617 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O odbywaniu ćwiczeń zwyczajnych. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S.... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1616 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nowenna na cześć św. Teresy, zawierająca wianeczek, dziewięć rozważań, rozmyślania na dzień jej święta i akt poświęcenia się przez S..., oraz uwagi św. Teresy dla jej zakonnic, prócz kilka uwag o czci, jaką Kościół oddaje św. Teresie we mszy św. dnia 15 października, skreślił ks. Stanisław Spis. Kraków, nakł. A. Jerzmanowskiej, druk. W. Korneckiego, 1882,
1615 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nowenna do Ducha Przenajświętszego, tłumaczył X... Warszawa, nakł. i druk. St. Niemiery, 1889,
1614 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nowenna do Ducha św., z rozmyślaniem na każdy dzień, zacząwszy od Wniebowstąpienia Chrystusa Pana. przez św.... Warszawa, druk. XX. Missyonarzy, 1863,
1613 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nawiedzenie Najśw. Sakramentu oraz Niepokalanie poczętej Maryi P. na każdy dzień miesiąca. Warszawa, druk. Czerwińskiego i Niemiry, 1878,
1612 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nawiedzenie najśw. sakramentów ołtarza i niepokalanie poczętéj najśw. Maryi Panny na każdy dzień miesiąca; napisane po włosku przez sługę Bożego... biskupa dyecezyi św. Agaty, fundatora zgromadzenia Redemptorystów; na polski język przełożone. Poznań, A. Popliński (teraz H. Sussman i Syn), 1863,
1611 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i N. Maryi Panny, przez... Biskupa św. Agaty, Zgromadzenia Kapłanów Najsłodszego Odkupiciela Rządcy pierwszego, którego Pius VII. Papież 1816 za błogosławionego, a Grzegorz XVI. teraźniejszy Papież za Świętego r. 1839 ogłosił, z włoskiego języka na polski przełożone. Warszawa, drukiem XX. Piarów, 1842,
1610 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień miesiąca. Warszawa, 1802,
1609 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nawiedzenia N. Sakramentu i Matki Bożej przekład O. Prokopa, Kapucyna (Leszczyńskiego). Warszawa, druk. St. Niemiery, 1888,
1608 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu ołtarza i Najświętszéj Panny Maryi na każdy dzień miesiąca przez... Nowe, podług oryginału włoskiego najwierniejsze tłomaczenie. Wydanie drugie. Poznań, Nakł. Ks. Tytusa Daszkiewicza, czcionkami Handke i Chocieszyńskiego, 1879,