Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1670 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787) i Wentura (ksiądz). Nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej. Litania z odpustami, z dzieł św. Liguorego wybrane przez X. Prokopa Leszczyńskiego i Homilia o Boleściach Matki Bożej O. Wentury. Warszawa, XX. Missyonarze, 185?,
1669 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787) i Eymard. Przygotowanie do godnego przystępowania do Komunii św., oraz sposób odbywania godziny adoracyi Najświętszego Sakramentu, wyjęte z dzieł św. Alfonsa Liguori i ojca Eymard. Warszawa, Druk. Estetyczna, 1896,
1668 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787), Ambroży, Anzelm i inni. Modlitwy Świętych czyli Głos Kościoła tryumfującego. Książka do nabożeństwa dla wiernych Katolików zawierająca modlitwy Świętych, a mianowicie: Św. Alfonsa Marya Liguori, św. Ambrożego, św. Anzelma, św. Bazylego, św. Bernarda, św. Bonawentury, św. Brygidy, św. Cypryana, św. Efrema, św. Franciszka Salezego, św. Gertrudy, św. Grzegorza, św. Jakóba, św. Jana Złotoustego, św. Ignacego, św. Iwona, św. Karola Boromeusza św. Katarzyny, św. Leona, św. Ludwika, św. Makarego, św. Mechtyldy, św. Teresy, św. Tomasza, św. Wincentego, tudzież innych Świętych i świątobliwych osób, a także wyjęte z Mszału i Brewiarza rzymskiego, zebrane i przełożone na język polski przez tłómacza Teologii dogmatycznej i moralnej X. Guillois i innych dzieł religijnych (Leona Rogalskiego). Warszawa, nakł. i druk. J. Glücksberga, 1860,
1667 (Alfons Liguori św.)
1666 (Alfons Liguori św.) Żywot św. Alfonsa Liguori biskupa i doktora Kościoła. Tłómaczony z angielskiego. W Poznaniu, nakł. Wydawnictwa Władysława Simona, czcionkami W. Simona, 1882,
1665 (Alfons Liguori św.) Pamiątka stuletniej rocznicy błogosławionej śmierci Św. Alfonsa Maryi de Liguori... Najmilszym Wiernym w Mościskach, przez OO. Redemptorystów na dzień 2 Sierpnia 1887 r. ofiarowana. Kraków, nakł. oo. Redemptorystów, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887,
1664 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Życie w Bogu i dla Boga. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia dla Oblubienicy Chrystusowej przez S. ... Biskupa i Doktora Kościoła. Kraków, nakładem Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1886,
1663 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Zegar Męki Pańskiej czyli Rozważania i ubolewania nad cierpieniami Jezusa Chrystusa Boga-Człowieka. Przełożył z francuzkiego ks. M. (Mich.) J. (Jul.) Z. (Zalewski) K. S. T. Warszawa, druk. XX. Missyonarzy, 1860,
1662 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O ewangeliczném zaparciu siebie. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1661 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O wyborze ćwiczeń rekolekcyjnych. Warszawa, druk St. Niemiery, 1894,
1660 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O wstrzemięźliwości w mowie. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1659 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Witaj Królowo, Matko miłosierdzia! Nowenna do Najświętszej Panny Maryi na uproszenie pomocy we wszelkich potrzebach duszy i ciała. Warszawa, nakł. i druk. St. Niemiery Synów, 1899,
1658 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O ważności modlitwy w celu wyjednania u Boga wszelakich łask i zbawienia duszy, przez... Z języka francuzkiego tłómaczył ks. Mateusz Solarski. Wydanie drugie poprawione. Kraków, nakład i druk Kar. Budweissera, 1856,
1657 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O walce duchowéj. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1656 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Uwielbienia Maryi albo Wykład antyfony Salve Regina, z dodaniem opisu główniejszych cnót N. Maryi Panny i modlitw przez niektórych Świętych na cześć jej napisanych, wyjęte z dzieł autora i dla użytku wiernych z języka francuzkiego na polski przetłómaczone. Warszawa, Bernstein, nakład tłómacza, druk. J. Ungra, 1849,
1655 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Uwielbienia Maryi przez..., tłómaczenie O. Prokopa Kapucyna (Leszczyńskiego). Kraków, nakł. K. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1877,
1654 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Uwagi nad tajemnicami męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tłómaczenie O. Prokopa kapucyna (Leszczyńskiego). Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880,
1653 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Uwagi nad boleściami Matki Bożej, tłum. o. Prokopa Kap. (Leszczyńskiego). Warszawa, nakł. i druk. St. Niemiery, 1888,
1652 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O unikaniu świata. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Tamże [Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1888,
1651 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O umartwieniu zmysłów. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Tamże [Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1888,
1650 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O umartwieniu zewnętrzném. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Tamże [Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1888
1649 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O wewnętrzném umartwieniu. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Tamże [Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1888,
1648 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O uczynkach dobréj i złéj miłości. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1647 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Ucieczka do miłosierdzia boskiego przez... Warszawa, Gebethner i Wolff, 1873,
1646 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O ewangeliczném ubóstwie. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1645 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). U stóp Bolesnej Matki, nabożeństwo do Matki Bożej bolesnej, przełożył o. Prokop Kap. (Leszczyński). Warszawa, druk. St. Niemiery Synów, 1900,
1644 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O spowiedzi. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S. ... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
1643 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Sposób ciągłego obcowania z Bogiem. Tłómaczenie O. Prokopa kapucyna (Leszczyńskiego). Warszawa, u M. Orgelbranda, 1874,
1642 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O spełnianiu obowiązków. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uswiątobliwienia przez S.... Tamże [Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk Wł. L. Anczyca i Sp., ], 1888,
1641 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O skupieniu. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia przez S.... Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,