Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100182 Konstelacje gwiazd.
100181 Konstantynowicz Michał Józef.
100180 Konstantynowicz Michał Józef. Przewodnik opisowo-porównawczy do wyuczenia czytania i pisania po polsku wszystkich dorosłych i dzieci w krótkim czasie z ilustracjami, przez nauczyciela ... Rysował Mucharski. Litografował L. Krakow. Warszawa, skład główny w księgarni A. B. Boguckiego, Druk. Okr. Nauk. Warsz., 1879,
10018 Brasch Christian Henrik (1811—1894). Det Polske kongevalg 1674, med hensyn til Prins Georg af Danmark. Kjobenhavn, Reitzel, 1883,
100179 Konstantynowicz Michał Józef. Dodatek do wykładu czytania i pisania prowadzonego przez nauczyciela ludu ... Kraków, nakł. autora, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1869,
100178 Konstantynowicz Andrzej. Wiersz na cześć Najjaśniejszej Familii napisany z okoliczności uroczystego przejazdu przez miasto gubernialne Suwałki 1840. Suwałki, 1845,
100177 Konstantynowicz.
100176 Konstantynow J.
100175 Konstantynopol.
100174 Konstantynopol i jego okolice. (Warszawa, 1829); mylnie,
100173 Konstantyn Wielki, cesarz rzymski (Flavius Valerius Constantinus; ur. ok. 280, zm. 337).
100172 Konstantyn.
100171 Konstantyn. Pochwała świętych, znakomitych i słynnych męczenników, co cierpieli w całym świecie za Chrystusa, Naszego Boga, Przez Dyakona ..., Kanclerza Konstantynopolitańskiego Kościoła. (Odb. z Pamiętnika Religijno-Moralnego). Warszawa, Druk. J. Glücksberga, księgarza Szkół Publicznych w Królestwie Polskiem, 1849,
100170 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831).
10017 Brard Cyprian Prosper (1786—1838). Mineralogia popularna albo przestrogi dla rolników rzemieślników o ziemiach, kamieniach, piaskach, metalach i solach, których codziennie używają, tudzież o węglu ziemnym, torfie itd. Dziełko uwieńczone przez Towarzystwo instrukcyi elementarnej w Paryżu, a przełożone z francuzkiego i zastósowane do krajowych okoliczności, przez N. A. Kumelskiego. Wilno, nakładem i drukiem A. Marcinowskiego, 1827,
100169 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rys życia Jego Cesarzewiczowskiey Mości Wielkiego Xięcia Konstantego Pawłowicza. Podług wydania Rossyiskiego w Moskwie. Część I—II. Warszawa, 1833,
100168 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Posłuchanie przez W. Księcia Konstantego posłom i deputowanym Wdztwa Kaliskiego udzielone dnia 15 Czerwca 1830. Warszawa, 1831,
100167 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). (Rozkazy dzienne do Wojska polskiego wydawane przez W. Ks. Konstantego Pawłowicza, Naczelnego Wodza w latach 1815—1829). (Warszawa, Drukarnia Wojskowa, 1815—1829),
100166 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego. No 18. (Z datą: Warszawa, 2/14 maja 1829). B. m. b. r. (Warszawa, 1829),
100165 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego. No 44. (Z datą: Warszawa, 16/28 października 1828; inc.: „Pomyślność oręża Nayjasnieyszego Cesarza ...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1828),
100164 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego (Nr 11). (Z datą: Warszawa, 20 stycznia/2 lutego 1826). B. m. b. r. (Warszawa, 1826),
100163 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rozkaz Dzienny do Woyska polskiego. No 6. (Z datą: Warszawa, 4/16 stycznia 1826). B. m. b. r. (Warszawa, 1826),
100162 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego. (Z datą: Warszawa, 29 listopada/11 grudnia 1825; inc.: „Uwolniony ze służby Rozkazem Dziennym ...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1825),
100161 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego (Nr 53). (Z datą: Warszawa, 10/22 września 1821; inc.: „Gdy ostatnia na ten rok ...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1821),
100160 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego (Nr 5). (Z datą: Warszawa, 13/25 stycznia 1820; inc: „Obieżdżając wczorayszey nocy warty ...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1820),
10016 Brant Jan Gottlieb,
100159 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego. Nr 56. (Z datą: Warszawa, 13/25 września 1818; inc.: „Nayiaśnieysza Cesarzowa Jeymość ...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1818),
100158 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego. (Z datą: Warszawa, 17 stycznia 1816; inc.: „Zostawszy uwiadomionym z Rapportów ... „). B. m. b. r. (Warszawa, 1816),
100157 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego. (Z datą: Warszawa, 8/20 czerwca 1815; inc.: „Szlachetne usiłowania Woyska Polskiego ...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1815),
100156 Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski (wódz naczelny wojska Królestwa Polskiego; 1779—1831). Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego. (Z datą: Warszawa, 1/13 lutego 1815; inc.: „ Z dawnych Pułków Jazdy ...”). B. m. b. r. (War szawa, 1815),