Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
207 Abecadnyk. Abecadnyk dla ditej ruskych. Lwów, K. Wild, 1867,
206 Abecadłowa książeczka. Abecadłowa książeczka,
205 Abecadło.
204 Abecadło. Abecadło złote z obrazkami dla dzieci. Warszawa, nakł. F. Hoesicka, druk. M. Filipowskiej 1892,
203 Abecadło. Złote abecadło dla młodych i starych. Nakł. i druk. A.Gąsiorowskiego w Jansborku, (1858),
202 Abecadło. Abecadło złote dla grzecznych dzieci czyli początki czytania polskiego przyozdobione rycinami kolorowanemi. Warszawa, nakł. Mich. Frühlinga, 1856,
201 Abecadło. Abecadło wszechsłowiańskie,
200 Abecadło. Abecadło wielkie i małe na dużym arkuszu drukowane. Kraków, Jaworski, (1870),
199 Abecadło. Abecadło w tabliczkach z rycinami litografowanemi. Lwów, nakł. J. J. Pillera, 1823,
198 Abecadło. Abecadło ścienne dla dzieci, na tablicy kolorowane. Lwów, nakł. Pillera, 182.?,
197 Abecadło. Abecadło w rysunkach dla dzieci (1856),
196 Abecadło. Abecadło w rycinkach dla dzieci, niemieckie, rossyjskie i polskie. Mińsk, u Natansona w Warszawie, 1852,
195 Abecadło. Abecadło ruchome wielkie i małe, naklejone na tekturach w ozdobnem pudełku. Warszawa, F. Hoesick, 1880,
194 Abecadło. Abecadło ruchome dla dzieci polskich (1897),
193 Abecadło. Abecadło ruchome dla dzieci poczynających poznawać zgłoski. Kraków, D. E. Friedlein, 1840,
192 Abecadło. Abecadło nowe polskie z 16 obrazkami zwierząt (1841),
191 Abecadło. Abecadło nowe polskie czyli łatwy sposób nauczenia się czytać po polsku. Z ozdob. obrazkami podług polskiego alfabetu. Warszawa, nakł. Józ. Pukszty, b. w. b. r.,
190 Abecadło. Abecadło polskie z obrazkami dla dobrych dzieci, z nauką zgłoskowania i czytania, z kolorow. rycinami,
189 Abecadło. Abecadło nowe polskie z obrazkami. Rzeszów, Jan Pelar, 1873,
188 Abecadło. Nowe abecadło polskie z obrazkami. Lwów, (bez roku),
187 Abecadło. Nowe abecadło polskie,
186 Abecadło. Abecadło polskie i sylabizowanie w 16 ozdobnych arkuszach. B. w. b. m. dr. i b. r.
185 Abecadło. Abecadło polskie z kwiateczkami (1840),
184 Abecadło. Abecadło polskie (z głoskami łacińskiemi i niemieckiemi na dwóch tablicach ściennych). Imp. fol. Wrocław, Hirt, 1860,
183 Abecadło. Abecadło polskie głoskami łacińskiemi i niemieckiemi na dwuch tablicach. Das polnische Alphabet in lateinischen und deutschen Lettern dargest. auf 2 Wandtaf. Breslau, Hirt,
182 Abecadło. Abecadło polskie, francuzkie i niemieckie, w obrazkach skreślone, ryciny kolorowane (w futeraliku). Lwów, Piller, 1823,
181 Abecadło. Abecadło polskie dla dzieci na tablicy. Lwów, 1824,
180 Abecadło. Abecadło polskie,
179 Abecadło. Abecadło poglądowe. Warszawa, druk. Kopczyńskiego, 1900,
178 Abecadło. Abecadło i początki czytania języków rosyjskiego i polskiego, z dodaniem powiastek, bajek, słowniczka objaśniającego zawarte w nich wyrazy i wzory pisania. Wilno, M. Orgelbrand, 1853,