Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1697 Alison Archibald (1792–1867). War in Poland in 1830–31. A Chapter from the (?) History of Europe from the Battle of Waterloo to the Accession of Louis Napoleon. London, Blackwoods, 1863,
1696 Alison Archibald (1792–1867). History of Europe during the French Revolution. Edinburgh-London, W. Blackwood, T. Cadell Strand, 1833,
1695 Alison Archibald (1792–1867). Miscellaneous Essays. Reprinted from the English originals, with the author's corrections for this edition. Boston, Phillips, Sampson & Co., 1856,
1694 Aliśkiewicz Andreas. Die Motive in der Liedersammlung „Des Knaben Wunderhorn” (Odb. z Jahresbericht des k. k. Rudolf-Gymnasiums in Brody, 1898). Brody, Verlag und Druck v. F. West, 1898,
1693 Aliśkiewicz Andreas. Fr. Hebbels aesthetische Ansichten. (Odb. z Jahresbericht des k. k. Rudolf-Gymnasiums in Brody, 1900). Brody, druk. F. Westa, 1900,
1692 Aliquis,
1691 Alinit,
1690 Alimat D.,
1689 Alienacyi. O alienacyi funduszów instytutowych (Uchwała Senatu krakowskiego). Kraków, 1821,
1688 Alibrandi Wawrzyniec,
1687 Alibert,
1686 Aliaże. Aliaże cynku i miedzi,
1685 Aliant. Aliant Francyi w stosunku do Europy i kościoła. Kraków, druk. Czasu, 1893,
1684 Ali Basza Janiny,
1683 Ali-baby. Historya Ali-baby czyli 40 rozbójników. (Oddr. z 1001 nocy). Warszawa, nakład Breslauera, 1861,
1682 Ali-baba i 40 rozbójników,
1681 Alhoy Filadelfia Maurycy (1802–1855). Fizyologia wierzyciela i dłużnika, z ryc. przez Jeanet-Lange. Warszawa, Merzbach, druk. Chmielewskiego, 1843,
1680 Algierski Kasper,
1679 Algeru kolonizacya,
1678 Alger,
1677 Algebraiczne wymierne,
1676 Algebra. Algebra wyższa i geometrya analityczna. Kurs Szkoły aplikacyjnéj wojsk. pol.
1675 Algebra. Algebra wyższa. B. m. i b. r.,
1674 Algebra,
1673 Algae,
1672 Alfons Rodriguez św. T. J. (1531–1617)
1671 Alfons z Orozco bł.,
1670 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787) i Wentura (ksiądz). Nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej. Litania z odpustami, z dzieł św. Liguorego wybrane przez X. Prokopa Leszczyńskiego i Homilia o Boleściach Matki Bożej O. Wentury. Warszawa, XX. Missyonarze, 185?,
1669 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787) i Eymard. Przygotowanie do godnego przystępowania do Komunii św., oraz sposób odbywania godziny adoracyi Najświętszego Sakramentu, wyjęte z dzieł św. Alfonsa Liguori i ojca Eymard. Warszawa, Druk. Estetyczna, 1896,
1668 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787), Ambroży, Anzelm i inni. Modlitwy Świętych czyli Głos Kościoła tryumfującego. Książka do nabożeństwa dla wiernych Katolików zawierająca modlitwy Świętych, a mianowicie: Św. Alfonsa Marya Liguori, św. Ambrożego, św. Anzelma, św. Bazylego, św. Bernarda, św. Bonawentury, św. Brygidy, św. Cypryana, św. Efrema, św. Franciszka Salezego, św. Gertrudy, św. Grzegorza, św. Jakóba, św. Jana Złotoustego, św. Ignacego, św. Iwona, św. Karola Boromeusza św. Katarzyny, św. Leona, św. Ludwika, św. Makarego, św. Mechtyldy, św. Teresy, św. Tomasza, św. Wincentego, tudzież innych Świętych i świątobliwych osób, a także wyjęte z Mszału i Brewiarza rzymskiego, zebrane i przełożone na język polski przez tłómacza Teologii dogmatycznej i moralnej X. Guillois i innych dzieł religijnych (Leona Rogalskiego). Warszawa, nakł. i druk. J. Glücksberga, 1860,