Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100209 Konstytucya.
100208 Konstytucya. Konstytucya Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu. (Tytuł francuski:) Constitution de la Ville Libre de Cracovie et de son Territoire. B. m. b. r. (Kraków, 1833),
100207 Konstytucya Wolnego Miasta Krakowa. Konstytucya Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. B. m. b. r. (Kraków, 1818),
100206 Konstytucya Klubu. Konstytucya Klubu Politycznego Polskiego N. l.go i Stowarzyszenie bratniej Pomocy, w czasie choroby W Mieście New Britain, Conn. założonego dnia 5.go Października roku 1900. B. m. b. r. (1900),
100205 Konstytucya hiszpańska.
100204 Konstytucya Gwardyi Ułanów. Konstytucya Gwardyi Ułanów polskich Jana III Sobieskiego pod opieką św. Kazimierza Królewicza, w parafii św. Antoniego w Toledo, Ohio. B. m. b. r. (ok. 1895).
100203 Konstytucya Gwardyi Puławskiego (!) w Philadelphii. Konstytucya Gwardyi Puławskiego (!) w Philadelphii. Tamże [Chicago, druk. Władysława Dyniewicza], 1876,
100202 Konstytucya Gwardyi. Konstytucya Gwardyi Puławskiego (!) w Chicago, Ill. Chicago, druk. Władysława Dyniewicza, 1886,
100201 Konstytucya galicyjska.
100200 Konstytucya francuska.
10020 Brass August. Dem Könige von Preussen am Tage der Publication des Erkenntnisses im Polenprozesse. Leipzig, Druck und Verlag von Phillipp Reclam jun., 1847,
1002 Akajemow N. F. Dostoprimieczatielnosti gor. Warszawy s 10 risunkami i płanom. Warszawa, Policejskaja Tip., 1897,
100199 Konstytucya finlandzka.
100198 Konstytucya nadana przez Ferdynanda I. Konstytucya nadana przez Ferdynanda I. Ces. Austryi. Kraków, 1848,
100197 Konstytucya dla Europy.
100196 Konstytucya duńska.
100195 Konstytucy.
100194 Konstytucya dla Cesarstwa Austryi. (Z datą: Ołomuniec 4 III 1849). B. m. b. r. (Wiedeń, 1849),
100193 Konstytucya. Konstytucya Cesarstwa Austryackiego. (Z datą: Ołomuniec 4 III 1849). B. m. b. r. (1849),
100192 Konstytucya Cesarstwa. Konstytucya Cesarstwa Austryackiego. Kraków, (u L. Łukaszewicza), druk. Karola Jastrzębskiego, 1849,
100191 Konstytucya Cesarstwa Austryackiego (nadana przez Ferdynanda I).
100190 Konstytucya Bractwa Świętego Wojciecha. Konstytucya Bractwa Świętego Wojciecha w Manistee, Mich. Chicago, druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego, 1891,
10019 Brass August. Die Polen vor Frankfurt. Historischer Roman, aus dem XII Jahrhunderte. Hamburg, Engel, 1850,
100189 Konstytucya Bractwa. Konstytucya Bractwa Najsłodszego Serca Pana Jezusa przy kościele św. Franciszka w Detroit, Michigan, założonego dnia 1-go maja 1891 r. Detroit, druk. przy Seminaryum Polskiem, 1892,
100188 Konstytucja Aten.
100187 Konstytucja angielska.
100186 Konstytucja akademii Adama Mickiewicza w Bolonii.
100185 Konstytucja, konstytucje.
100184 Konstrukcja maszyn.
100183 Konstitution. Konstitution des Herzogthums Warschau. Thorn, gedruckt mit Grünauerschen Schriften, 1807,