Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110185 Chojecki Edmund (1822—1899). Les Mers polaires, drame en 5 actes avec un prologue musique de M. Bovery (Theâtre impérial du Cirque 7 juin 1858). Paris, M. Lévy frères, 1858,
110186 Cholewa (pseud.),
110187 Choromański Stanisław Henryk Lubicz (arcybiskup warszawski; 1767—1838). Mowa przy obrządku pogrzebu Jaśnie Wielmożnego Woyciecha Rydzewskiego Starosty Raygrodzkiego Sędziego Pokoiu Powiatu Biebrzanskiego. Miana przez X. ... Kan. Pozn. Proboszcza Rzekuńskiego, Konsyliarza Izby Wykonawczey Powiatu Łomżynskiego, Dnia 29. Marca 1808 Roku w Kościele XX. Piarów w Szczucinie. B. m. b. r. (1808)
110188 Chronik. Kurze Chronik der Schützengilde (w Czarnkowie). B. m. b. r. (po 1897),
110189 Chwila. Chwila zemsty. B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
110190 Chwile. Ostatnie Chwile Maryi Stuart (1838),
110191 Chwile. Chwile przyjemne. Nasze miłe dziatki, książeczka obrazkowa dla grzecznych dzieci. Warszawa, nakł. i druk. M. Arcta,
110192 Chwile. Wolne Chwile. Czasopismo illustrowane dla ludu katolickiego. Od 1 stycznia 1887 r. Mikołów.
110193 Chwili. W tak sławnej dla Narodu Polskiego Chwili.
110194 Chwistek Bronisław (1861—1922). Zakład leczniczy ... w Zakopanem. Kraków, nakł. Dra Chwistka, druk. Czasu, (1894),
110195 Chychliński Antoni. Powinszowanie afiszera teatralnego na r. 1849. Lwów, 1849,
110196 Chyliczkowski Jan ks. (ur. 1830). Kazania passyjne, miane w kościele kaliskim św. Mikołaja przez ... Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 1890,
110197 Chyliński,
110198 Chyliński Bogusław Samuel (zm. 1668),
110199 Chyżyńska M.
110200 Ciaffei Franc.
110201 Ciąg. Dalszy Ciąg czynności i uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa Kredytowego w Poznaniu z roku 1870. Działo się w Poznaniu na wielkiej sali gmachu Ziemstwa dnia 29 Marca 1871. B. m. b. r. (1871),
110202 Ciampi Sebastian (1767—1847). Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze politiche, ecclesiastiche, scientifiche, letterarie, artistiche dell’Italia colla Russia, colla Polonia ed altre parti settentrionali il tutto raccolto illustrato con brevi cenni biograflei delli autori meno conosciuti de ... Firenze, per Leopoldo Allegrini e Giov. Mazzoni, 1834
110203 Ciąg. Dalszy Ciąg zbioru uchwał Sejmu Polskiego z r. 1831 (1833),
110204 Ciążyński Schmidt,
110205 Ciborowski Adam,
110206 Ciborowski Leopold. Urządzenie gospodarstwa w danych warunkach, poprzedzone kilku uwagami o stosunkach gospodarskich Królestwa Polskiego. Rzecz napisana w celu uzyskania dyplomu z ukończonych nauk w wyższej szkole rolniczej imienia Haliny. Poznań, 1874,
110207 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Laelivs sive de amicitia dialogvs ad T. Pomponivm Atticvm. Ad exemplar Bipontinvm in vsvm scholarvm diligenter expressvs. (Wydał G. E. Groddeck). Vilnae et Varsoviae, typis et impensis Iosephi Zawadzki, MDCCCXI (1811),
110208 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Mowy ... przełożone przez E. Rykaczewskiego. Tom I—III. Nakładem Biblioteki Kórnickiej. Paryż, Księgarnia Luxemburgska, Warszawa, Michała Glücksberga, Poznań, u Jana Konstantego Żupańskiego, druk. E. Martinet w Paryżu, 1870 (t. I—II) — 1871 (t. III),
110209 Cichocki (chemik),
110210 Cichowicz Bogumił (prof. gimn., ok. 1797—1843).
110211 Cieciszowski Kasper Kazimierz herbu Kolumna (1745—1831). (List pasterski z nrem 115, inc: „Strata ludzi wielkich z cnoty...", zalecający modły za duszę Fryderyka Józefa Moszyńskiego; z Łucka 12 (?) lutego 1817, za sekretarza Cyprian Brodowicz). B. m. b. r. (1817).
110212 Cieciszowski Kasper Kazimierz herbu Kolumna (1745—1831). (List pasterski z nrem 584 lub 380, inc: „Po odebraniu z naywiększym uciskiem serca...", w związku ze śmiercią papieża Leona XII; z Łucka, 16 marca 1829, sekretarz metropolitalny W. Rogaczewski). B. m. b. r.,
110213 Cięgi. Cięgi. Dwutygodnik satyryczno-humorystyczny. Lwów, 1899.
110214 Codex. Codex diplomaticus Poloniae (1847—1887),