Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1727 Allerhand Maurycy dr. (zm. 1942).
1726 Allerhand Maurycy dr. (zm. 1942). Umowa pisemna a ustne oświadczenie stron. (Odbitka z Przeglądu Prawa i Administracyi). Lwów, nakł. red. Przeglądu Prawa i Administracyi, Druk. Ludowa, 1900,
1725 Allerhand Maurycy dr. (zm. 1942). Prawo imion. (Odbitka z Przeglądu Prawa i Adm.). Lwów, Księg. Polska, druk. Wł. Łozińskiego, 1899,
1724 Allenstein,
1723 Allen Julian. Autocracy in Poland and Russia; or, a Description of Russian Misrule in Poland, and an Account of the Surveillance of Russian Spies at Home and Abroad. Including the Experience of an Exile. By... New York, John Wiley, 167 Broadway, 1854,
1722 Allen Grant (1848–1899).
1721 Allen Grant (1848–1899). Hilda Wade. (Dodatek do Kuriera Codziennego). Warszawa, 1900,
1720 Allen Grant (1848–1899). Siła krwi. Przełożyła z ang. Zofia Grabowska. Warszawa, Nakł. Red. Tyg. Mód i Powieści, druk. E. Skiwskiego, 1894,
1719 Allen Grant (1848–1899). Powieści dziwne, z angiel. przeł. Zofia Grabowska. Warszawa, nakł. red. Głosu, T. Paprocki i Sp., druk. J. Jeżyńskiego, 1894,
1718 L'Allemand A. (właściwie Lallemand, zm. 1825). Wykład teoretyczny i praktyczny działań wojennych, drugiego rzędu, przełożony z francuz. i niem. (po polsku i po franc.) Tom I. Warszawa, w Druk. Wojskowéj, 1830,
1717 Allemagne,
1716 Alleluja. Alleluja. Rocznik religijny. (Red. i wyd. Adam Rogalski). Warszawa, Druk. Banku Polskiego, 1840,
1715 Allegorye starożytne,
1714 D'Alle Romeo Romualdo Majeur (z Polski). Ueber ein neues Instrument für die Erweiterung des Gebärmutterhalses. Inaugural Dissertation zur Erlang. der Doctorswürde. Zürich, Druck von J. Herzog, 1870,
1713 Allari K. Bukiet,
1712 Allard H. J. Het eerste gezantschap van Joannes Zawadski. Utrecht, P. W. van de Weijer, 1880,
1711 Allan Kardec,
1710 Allais Alfons (1854–1905). Sprawa Blaireau. Przekład z franc. (Dod. do „Słowa”). Warszawa, druk. Noskowskiego, 1900,
1709 Alkoran,
1708 Alkohol i alkoholizm,
1707 Alkmanos,
1706 Alkiewicz Antoni. Spostrzeżenie dotyczące niebezpieczeństwa przy dawaniu wielkich dawek wyciągu eterowego paprotki, Ex. filic. maris aeth. (Odb. z Nowin Lekar.). Tamże [Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. Fr. Chocieszyńskiego], 1889,
1705 Alkiewicz Antoni. Przyczynek do kazuistyki obrażeń przełyku. (Odb. z Nowin Lekar.). Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1889,
1704 Alkiewicz Antoni. Morbiditäts-und Mortalitäts-Statistik der Greifswalder geburtshilflichen Klinik vor und nach Einführung d. aseptischen Systems. Inauguraldissert. Greifswald, Druck v. J. Abel, 1882,
1703 Alkiert,
1702 Alkar,
1701 Alkantary Piotr Św. (z),
1700 Alkaloidy,
1699 Alkaliczne źródła,
1698 Alkajos,