Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100236 Konstytucya Rycerstwa. Konstytucya Rycerstwa Św. Michała Archanioła i zarazem Towarzystwa Bratniej Pomocy założone w Pittsburgh, Pa. 13 Kwietnia 1884. J.(ózef) Rosiński Organizator. Pittsburgh, Pa., druk. Przyjaciela Ludu, 1890,
100235 Konstytucya rosyjska.
100234 Konstytucya i reguły parlamentarne Towarzystwa Wzajemnej Pomocy św. Kazimierza. Konstytucya i reguły parlamentarne Towarzystwa Wzajemnej Pomocy św. Kazimierza, założonego 11 czerwca 1892 r. w Blue Island, Ill. Tamże [Chicago, Ill., druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego], 1892,
100233 Konstytucya i reguły parlamentarne Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Św. Cecylii. Konstytucya i reguły parlamentarne Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Św. Cecylii, założonego dnia 1-go Sierpnia 1882 w Chicago, Illinois. Chicago, Ill., druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego, 1889,
100232 Konstytucja.
100231 Konstytucja pruska. Konstytucja pruska przyjęta przez Króla Pruskiego i obiedwie izby. Poznań, nakł. i druk. A. Woykowskiego, 1850,
100230 Konstytucja.
10023 Brat. Brat Łata. Raptularz obywatelski na 365 dni śmiechu. Ku uciesze wszystkich stanów, płci i wieków, jak hreczkę z pola zebrał Krogulec (Ant. Orłowski). 1900. Tamże [Warszawa, druk. i skład gł. w druk. Lepperta i S-ki], (1899),
100229 Konstytucja i Prawa. Konstytucja i Prawa, Reguły i Przepisy Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki. Chicago, Ill., druk. Zgody, 1900,
100228 Konstytucja piotrkowska.
100227 Konstytucja organizacji. Konstytucja organizacyi patryotyczney pod opieką Najświętszej Panny Maryi, Królowej Polski, w Stanach Zjednoczonych północnej Ameryki. Chicago, Ill., Drukarnia Spółki Wydawnictwa Polskiego, 1889,
100226 Konstytucja 5go oddziału. Konstytucja 5go oddziału Wolnych Krakusów w La Sall Ill. Winona, Minn., druk. Wiarusa, 1887.
100225 Konstytucja Ochotników. Konstytucja Ochotników Pułaskiego Kompania „A”. Zorganizowana d. 24-go Czerwca 1894 r. Inkorporowana d. 5-go Lutego 1895 r. w Chicago, Ill. Chicago, druk. Sztandaru, 1896,
100224 Konstytucja norweska.
100223 Konstytucja Wolnego Mularstwa polskiego.
100222 Konstytucya polityczna monarchii. Konstytucya polityczna monarchii hiszpańskiey. Ogłoszona w Kadyxie Dnia 19 marca 1812 roku. Tłómaczona z Hiszpańskiego na język francuzki przez Xiędza Vialar, dawnieyszego kanonika Albiyskiego; na polski język przełożona, podług wydania w Sankt-Petersburgu roku 1812, w drukarni Plucharta i komp. Wilno, nakł. i druk. A. Marcinowskiego, 1812,
100221 Konstytucja trzech wolnych miast.
100220 Konstytucja.
10022 Brat. Brat Łata, calendarium obrazkowe na rok zwyczajny 1899 czyli raptularzyk obywatelski, jowialności staroszlacheckich pełen, ku uciesze panów braci szlachty, jako też ku rozweseleniu i meblunkowi misternie trefionych główek Ich czcigodnych J. W. W. i W. W. połowic i towarzyszek przyszłych, w dziewiczej sytuacyjej pozostających, z dokumentów archiwalnych za brzuch, gwoli serdecznemu śmiechowi, uporczywie się dzierżąc, jenialnie wyśpekulował Gracjan herbu Napsaurok Fiut. Warszawa, druk. i skład gł. w druk. Lepperta i S-ki, (1898),
100219 Konstytucja. Konstytucja Konstytucja 3 Maja 1791. (Pismo ulotne). B. m. (Lwów) b. r., nakł. Z. C., druk. nar. W. Manieckiego,
100218 Konstytucja. Konstytucja 3go Maja 1791 r. (w streszczeniu) Na pamiątkę uroczystego obchodu w setną rocznicę jej ogłoszenia. Dnia 3 Maja 1891 roku. Lwów, nakł. A. Stokowskiego, I Związkowa Drukarnia, 1891,
100217 Konstytucja. Konstytucja Trzeciego Maja. Winona, Minn., druk. H. Derdowskiego, 1891,
100216 Konstytucja. Konstytucja Trzeciego Maja 1791 roku. (Odb. z tomu IX Volumina legum). Kraków, nakł. Maurycego Stankiewicza, Druk. Związkowa, 1891,
100215 Konstytucya. Konstytucya z dnia 3 Maja 1791 r. dosłowny przedruk. Kraków, nakł. redakcji Gazety Krakowskiej, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r. (1883),
100214 Konstytucja. Konstytucja Konstytucya Trzeciego Maja 1791 roku. Chicago, nakł. i druk. Władysława Dyniewicza, 1881,
100213 Konstytucja 3 Maja. Konstytucja 3 Maja 1791 Roku. z Uwagami podawanemi jej twórcom w 1789 roku. oraz dwoma późniejszemi tejże Konstytucji ocenieniami. Lipsk, E. Ł. Kasprowicz, druk. F. A. Brockhausa, 1865,
100212 Konstytucya Ojca św. z Bożej łaski Papieża Leona XIII czyli Reguła św. Franciszka. (Kraków, 1897),
100211 Konstytucya Księstwa Warszawskiego.
100210 Konstytucya Królestwa Polskiego.
10021 Brat. Brat Kwestarz. Nieurzędowy organ Bractwa Kwestarskiego. Poznań, 1889,