Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
267 Abisynia.
266 Abicht Rudolf dr. (1850–1921).
265 Abicht Rudolf dr. (1850–1921). Życiorys Andrzeja Zbylitowskiego. (Odb. z X t. Archiwum do dziejów lit. i oświaty w Polsce). Kraków, nakł. Ak. Um., 1899,
264 Abicht Rudolf dr. (1850–1921). De Stephani Despotae quae feruntur scriptis. Commentatio philologica, quam in honorem viri maxime reverendi Vladislai Nehring... scripsit... Lipsiae, apud Raimundum Gerhard, typis excusum Vratislaviae in officina „Grass, Barth et Comp. (W. Friedrich)”, 1900,
263 Abicht Jan Henryk (1762–1816). Initia philosophiae propriae sic dictae. Liber I. psichologiae partem I. continens. Vilnae, 1814,
262 Abicht Henryk (1835–1863),
261 Abicht Adolf (1793–1860).
260 Abicht Adolf (1793–1860). Tablica synoptyczna trucizn, ułożona podług prac najnowszych w historyi naturalnéj terapii i medycyny sądowéj. Wilno, 1823,
259 Abicht Adolf (1793–1860). Praelectionum pathologiae generalis libri duo (litografowane). Vilnae, 1831,
258 Abicht Adolf (1793–1860). Institutiones therapiae generalis, quas scholarum causa conscripsit... Caes. Acad. Med. Chir. Vilnen. Prof. Ordin. Sumptibus academicis. Vilnae, druk. Zawadzkiego, 1840,
257 Abicht Adolf (1793–1860). De intestinorum coarctatione diarrhoeae chronicae causa minus vulgata. Specimen inaugur. medicum... ad Grad. Dris Medic. legit. capessendum. Vilnae, typ. Congr. Missionis, (1816),
256 Abicht i Popowski członkowie kom. cent. Odezwa r. do n. polsk. Londyn, 1859.
255 Abhandlungen. Abhandlungen zur Landeskunde der Provinz Westpreussen. Herausgegeben von der Provinzial-Kommission zur Verwaltung der Westpreussischen Provinzial-Museen. Danzig.
254 Abhandlungen. Abhandlungen bei Begründung der königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften am Tage der zweihundertjährigen Geburtsfeier Leibnitzens herausgeg. von der Fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft. Leipzig, Weidmannsche Buchhandlung, Druck F. A. Brockhaus, 1846,
253 (Abgeordnetenhaus). Hohes Abgeordnetenhaus. (Podanie względem emerytury urzędników b. Rzeczypospolitej Krakowskiej). (Kraków, 1868),
252 (Abgeordnetenhaus). An das Hohe Haus der Abgeordeneten In Wien. Petition der k. k. Postbeamten der diesseitigen Reichshaelfte. Lemberg, I. Vereins-Buchdruckerei, 1880,
251 Der frühere Abgeordnete der Provinz Posen,
250 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan).
249 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Pry striłećkij watri, perewiw Pawło Kyrcziw. Lwów, 1892,
248 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Polubowna ugoda, powieść (pośw. St. Tomkiewiczowi). Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1894,
247 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Panna Siekierczanka. Szkic. Lwów, nakł. Słowa Polskiego, Druk. Ludowa, 1897,
246 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Rusini, szkice i obrazki. Kraków, nakł. Spółki wydawniczej, druk. Czasu, 1893,
245 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Dobra nauczka. Nowela. Ilko Szwabiuk. Obrazek z życia ludu huculskiego w Galicyi. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1896,
244 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Zawiedziona nadzieja, powieść współczesna. Warszawa, Gebethner i Wolf, Józef Zawadzki w Wilnie, K. Grendyszyński w Petersburgu, tipogr. J. Zawadzkago w Wilnie, 1894,
243 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Nie ma metryki! Obrazek z życia ludu podolskiego. Lwów, Księg. Jakubowski i Zadurowicz, druk. St. Kossowskiego w Tarnopolu, 1894,
242 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Klub nietoperzy, powieść, tom I i II. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. Manieckiego, 1892,
241 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Z carskiej imperyi. Szkice. Kraków, nakł. Księg. Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Czasu, 1892,
240 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Józef Jerzy Hordyński-Fed'kowicz, poeta rusiński na Bukowinie, szkic literacki. (Odbitka z Przeglądu Polsk.). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, H. Altenberg we Lwowie, 1892,
239 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Z dziedziny hodowli koni (broszura polemiczna). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1897,
238 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Z wiejskiego dworu, nowele. Kraków, nakł. Spółki Wydawniczej, druk. Czasu, 1895,