Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110154 Chodkiewicz Jan Karol (1560— 1621).
110155 Chodkiewiczowa Zofia z Korabczewskich, primo voto ks. Rozyńska,
110156 Chodorowicz i Monkiewic. Sbornik swiedienij o wojennom ustrojstwie Awstro-Wiengrii. Sostawili: gienieralnago sztaba Połkownik Chodorowicz i Kapitan Monkiewic. Warszawa, Wojennaja Tipografija, 1898,
110157 Chodyński Adam (1832—1902). Stefan Damalewicz historyk, przełożony Kanoników Lateraneńskich w Kaliszu. Żywot skreślony przez ... Poznań, druk. i w kom. Księg. N. Kamieńskiego i Sp., 1872,
110158 Chodyński Adam (1832—1902). Kieszonkowa kroniczka historyczna miasta Kalisza. Kalisz, nakł. M. Hofmańskiego, druk. A. Czerwińskiego, 1885,
110159 Chodyński Adam (1832—1902). Wiersz na jubileuszowy obchód w Kaliszu urodzin Kopernika 19 Lut. 1873 r., przez ... (Dodatek do Kaliszanina). Kalisz, W. Hindemith, 1873,
110160 Chodowiecki Daniel (1726—1801). Aus Daniel Chodowiecki’s Künstlermappe. 98 Handzeichnungen und Aquarelle in Facsimiledruck. Nach den Originalen im Besitze des Herrn J. C. D. Hebich in Hamburg. Mit kurzem biographischen Abriss. Berlin, Verlag von Amsler & Ruthardt (Gebrüder Meder), 1885,
110162 Chodyński Stanisław ks. (1836—1919). Monumenta historica dioecesis Wladislawiensis,
110163 Chodyński Stanisław ks. (1836—1919). Szkoła katedralna włocławska, szkic historyczny, na podstawie akt kapitulnych skreślony. Włocławek, nakł. kleru diecezjalnego, druk. H. Neumana, 1900,
110164 Chodyński Stanisław ks. (1836—1919).
110165 Chodziński Kazimierz M. (1861—1921). Cennik Zakładu artystycznej rzeźby w Krakowie Kazimierza M. Chodzińskiego. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1892, w 8ce, str. 24.
110166 Chodźko Aleksander Borejko (1804—1891). Principaux ouvrages et articles publiés par ... relativement à la Perse. Paris, H. Bocquet, b. r.,
110167 Chodźko Ignacy (1794—1861). Toast na cześć Eustachego hr. Tyszkiewicza, wniesiony przez autora „Obrazów litewskich". B. m. dr. b. r. (18..?),
110168 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). Histoire de la vie politique, mili taire et privée du général Kosciuszko liée à celle de Pologne et des Polonais de son époque (1746—1817). Paris, impr. Bourgogne et Martinet, b. r.,
110169 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). Histoire politique de la Lithuanie depuis sa réunion à la Pologne jusqu’à son insurrection en 1831. Paris, 1831,
110170 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). Histoire populaire de la Pologne illustrée par Janet-Lange et Gustave Janet, Carte de la Pologne dressée par A. H. Dufour. Paris, libr. Azur-Dutil, 1883
110171 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). Notice biographique sur J. Lelewel, extraite de la Biographie des Contemporains. Paris, impr. de Aucher-Éloy, éditeur de la Biographie 1828
110172 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). La Pologne et le congrès de Vienne en 1815, publiée par ... Paris. Pinard, imprimeur du Comité Polonais 1831,
110173 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). Rodowód domu xiążąt z Kozielska Ogińskich. Paryż, druk. L. Martinet, 1858,
110174 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). Rodowód domu Rawitów Ostrowskich. Paryż, 1863 (?),
110175 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). Type d’un Evêque polonais, biographie du métropolitain K. G. Cieciszowski. (1745—1831). Paris.
110176 Chodźko Michał Borejko (1808—1879). Cinquième anniversaire de la Révolution polonaise. Paris, 1836,
110177 Chodźko Michał Borejko (1808—1879). Observations sur l’histoire de la Pologne ... de J. Lelewel. Paris, 1836.
110178 Chodźko Michał Borejko (1808—1879). Wyprawa do Polski w roku 1833. przez jednego z Emmissariuszów. Paryż, druk. A. Pinard, 1835,
110179 Chodźko Michał Borejko (1808—1879). Zapowiedź poematu nowego Człowiek wobec Boga i Przyrody. Tomów II fr. 30. Legenda o Madeju z XVI stólecia ofiarowana dla dorastającego pokolenia. Paryż, sprzedaje się u autora, druk. Ad. Bitis, 1876,
110180 Chodźko Stanisław. Specification of. ... Manure. London, printed by George E. Eyre and William Spottiswoode, published at the great seal patent office, 1857,
110181 Choiseul-Gouffier (de) Zofia z Tyzenhauzów (1790—1878). Barbe Radziwil. Roman historique. Orné de deux portraits. Paris, impr. Le Normant, 1820,
110182 Choiseul-Gouffier (de) Zofia z Tyzenhauzów (1790—1878). Gertrude des comtes Komorowski comtesse Félix Potocka. Faits historiques recueillis et publiés Par Madame la Comtesse ... Nice, typ. et libr. S. C. Cauvin et Ce, 1875,
110183 Choiseul-Gouffier (de) Zofia z Tyzenhauzów (1790—1878). Wospominanija ob impieratorie Aleksandrie I, impieratorie Napoleonie I. Grafini ... S. Pietierburg, tip. W. N. Gracianskago, (1879),
110184 Chojecki Edmund (1822—1899). Dwa małżeństwa. Warszawa, druk. Kuriera Codziennego, 1885,