Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
297 Abraham Władysław (1860–1941). Prawo małżeńskie kościelne w porównaniu z prawem małżeńskiem austryackiem według wykładów... Lwów, 1897,
296 Abraham Władysław (1860–1941). O powstaniu dziesięciny swobodnej. Studyum z dziejów prawa kościelnego w Polsce. (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej, 1891, t. IV), b. m. i b. r.,
295 Abraham Władysław (1860–1941). Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskiem. Napisał... (Odbitka z IV zeszytu I Rocznika Przeglądu Akademickiego). Kraków, Druk. Związkowa, 1882,
294 Abraham Władysław (1860–1941). Początki prawa patronatu w Polsce. Nap.... (Odbitka z Przeglądu Sądowego i Adm.). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1889,
293 Abraham Władysław (1860–1941). Początek biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie. Nadb. z Rocznika Krakowskiego, t. IV, 1900. (Kraków, 1900),
292 Abraham Władysław (1860–1941). Organizacya Kościoła w Polsce do połowy w. XII. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. im. Ossolińskich, 1890,
291 Abraham Władysław (1860–1941). La première lutte entre l'église et l'état en Pologne. (Nadbitka z Bulletin de l'Académie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1895,
290 Abraham Władysław (1860–1941). O justycyaryuszach w Polsce w XIV i XV wieku. (Odbitka z t. XIX Rozpraw Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885,
289 Abraham Władysław (1860–1941). Exhortatio visitationis synodalis z dyecezyi Włocławskiej z w. XIV. wydał... (Odb. z t. V Archiwum Komisyi histor. Akademii Umiej.). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888,
288 Abraham Władysław (1860–1941). L'affaire Muskata 1306–1310. (Nadbitka z Bulletin de l'Academie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1893,
287 Abraham Moses Ben,
286 Abraham syn Maimonidesa. Listy (po hebrajsku). Wilno, 1821,
285 Abraham,
284 About Edmund. (1828–1885).
283 About Edmund. (1828–1885). Turkos, tłomaczył Stan. Bojcza (Odcinek z Gazety Polskiej). Warszawa, M. Orgelbrand, (1869?),
282 About Edmund. (1828–1885). Nos notaryusza, powiastka z francuzkiego. (Zbiór powieści T. XII). Toruń, Rakowicz, 1870,
281 About Edmund. (1828–1885). Morderca, komedyja w 1 akcie..., przekład A. Walewskiego. (Biblioteka teatrów amatorskich Nr. 15). Lwów, F. H. Richter, druk. Gazety Narodowéj, 1879,
280 About Edmund. (1828–1885). Miasta i wsie we Francyi;
279 About Edmund. (1828–1885). Małżeństwa prowincyonalne. (Odcinek z Gazety warszawskiéj). Warszawa, M. Orgelbrand, 1869,
278 About Edmund. (1828–1885). Kwestye pieniężne, zabezpieczenie (asekuracya) przez... Z przedmową E(ugène) Reboul i zdaniem Michała Chevalier, przekład z francuzkiego Karola Forstera (Biblioteka podręczna nauk moralnych i politycznych, tom XVII). Berlin, wyd. Księgarnia B. Behra (E. Bock), druk. Juliusza Sittenfelda, 1867,
277 About Edmund. (1828–1885). Księżniczka Ermancya, powieść, przekład z 9. wydania. Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 1888,
276 About Edmund. (1828–1885). Etienne, opowiadanie tłum. z francusk. (Odbitka z Gazety toruń.) Toruń, Rakowicz, 1869,
275 About Edmund. (1828–1885). Córka pastora, powieść. Toruń, Rakowicz, 1869,
274 About Edmund. (1828–1885). Album pułku, powieść. Toruń, Rakowicz, 1869,
273 Aborigen. Głos wołającego na puszczy. T. Paprocki, 1896,
272 Abłamowicz Marya,
271 Abłamowicz Josephus. De vertigine. Dissertatio inauguralis medica, quam... publico medicorum judicio submittit. Vilnae, in typographia dioecesana Congreg. Missionis, 1828,
270 Abłamowicz D. Artykuł nadesłany w sprawie robót kanalizacyjnych. (Odb. z Inżynierji i Budownictwa). Warszawa, druk. J. Zawiszewski, 1883,
269 Ables Wilhelm. Prirodnaja i słowiesnaja poezija russkago jazyka, w srawnienii s drugimi indo-jewropiejskimi, rawno kak s semiticzeskimi jazykami, sodierżaszczaja w siebie izuczenije istorii poniatij, kotorymi jazykoizobrietatieli rukowodstwowaliś pri obrazowanii słow w raznych jazykach. Wilna, tip. M. R. Romma, 1876,
268 Ablassgebet. Ablassgebet. Lemberg, Poremba, 1858,