Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
26773 Döring Henryk dr. Józef Haydn. Życiorys i charakterystyka. Napisał... Przełożył z niemieckiego H.(enryk) Bartsch. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. A. Ginsa, 1877,
67375 Giller Agaton (1831—1887). Życiorys i pogrzeb ś.p. Alfreda Młockiego. Lwów, nakł. Komitetu Pogrzebowego, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1882,
94266 (Klemens Maria Hofbauer vel Dworzak św.; 1751—1820). Życiorys krótki bł. ks. ... beatyfikowanego dnia 29 stycznia 1898 (! zamiast: 1888) przez Ojca Św., papieża Leona XIII. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1888,
14398 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Życiorys ks. Jana Dymitra Solikowskiego, arcybiskupa lwowskiego. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1890,
34918 Filochowski Roch ks. (1838—1896). Życiorys ks. Karola Pollnera, biskupa sufragana dyecezyi kujawsko-kaliskiej. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1887,
110136 Chmielowski Antoni ks. (1841—1918). Życiorys ks. Stanisława Karnkowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiery, 1884 (na okł. 1885),
47874 Hoszowski Konstanty Moroz (1805—1884). Życiorys księdza Antoniego Bystrzonowskiego Ś. T. D. Dziekana kapituły katedr. krak. i senatora b. Rzeczypospolitéj Krakowskiéj w dniu 14 lutego 1849 roku jako w rocznicę śmierci tegoż skréślony i na posiedzeniu Rady Ogólnéj Towarzystwa dnia 5 stycznia 1851 r. przez ... O. P. D., b. Senatora, Radcę Rady Administracyjnéj Okręgu Krakowskiego i Prezesa Towarzystwa Dobroczynności odczytany. (Odb. z Rocznika Towarzystwa Dobroczynności Krak.). Kraków, 1851,
82021 Jirásek Alojzy (1851—1930). Życiorys mojego dziadka, obrazek z dawnych czasów napisał... Przełożyła z czeskiego E. z K. P(uffke). Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1887,
103931 Beiser Jan. Życiorys Mojżesza Beisera, dra medycyny, obywatela honorowego, radnego miasta Lwowa, skreślił brat jego..., z niemiec. przełożył Marcin Sternal. Lwów, nakł. autora, druk. K. Pillera, 1881,
68483 Głębocki Józef Teodor (1806—1886). Życiorys ś.p. Hieronima Kochanowskiego b. kapitana b. wojsk polskich, posła na sejm Królestwa Polskiego, vice-prezesa Towarzystwa Dobroczynności w Krakowie. Skre ślił i odczytał na posiedzeniu Rady ogólnej Tow. dobr. w dniu 4 lipca 1858 r. Józef Głębocki sekretarz Tow. Dobr. Kraków, czcionkami Drukarni „Czasu”, 1859,
68484 Głębocki Józef Teodor (1806—1886). Życiorys ś.p. Jana Nepom. Waltera ojca Kupca i Obyw., b. Sędziego Pokoju i Czł. Tow. Dobr. skreślił i odczytał na Posiedzeniu Rady ogól. d. 5 stycz. 1862 r. Józef Głębocki Sekretarz Tow. Dobr. B. m., czcionkami Ż. J. Wywiałkowskiego, 1862,
60273 Działyński Tytus (właściwie: Adam Tytus; 1796—1861). Życiorys Tytusa hr. Działyńskiego przez niego samego spisany w liście do pana Ludwika Koenigka. (Z datą: Poznań, 9 III 1852). B. m. b. r.,
14602 Chociszewski Józef (1837—1914). Życiorys X. Mieczysława hr. Ledóchowskiego kardynała i arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego. Wydanie wtóre. Poznań, nakładem Księgarni Ludowej J. Chociszewskiego, czcionkami H. Schmaedickiego, 1877,
10562 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Życiorysy niektórych poetów i uczonych. Pióra... Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka Polska, zesz. 94, 95). Sanok, nakł. i druk. Karola Pollaka, 1856,
71837 Grutza W. ks. Życiorysy Panujących w Polsce od Mieczysława I do Stanisława Poniatowskiego. Wyd. przez „Katolika” i „Źródło”. Milwaukee, 1900.
11977 Bukowski Edward. Życiowe sceny. Obrazki humorystyczno-satyryczne. Warszawa, nakł. D. Lange, druk. Jana Cotty, 1876,
69967 Grabowski Ludwik. Życzenia i rady dla Polek (wierszem i porządkiem abecadła). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881,
40641 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Życzenia na nowy rok 1859, złożone w pokorze i szczeréj wdzięczności JE. JW. Agenorowi hr. Gołuchowskiemu. Lwów, 1859,
14122 Chiliński (Hiliński) Antoni (afiszer teatr.). Życzenia na nowy rok 1863. Lwów, druk. Winiarza,
82165 John Bogumił (Gottlieb). Życzenia szczęścia, zdrowia i błogosławieństwa na Nowy Rok 1879 składa Wielmożnemu Państwu uniżony sługa..., kościelny ewangelicki w Krakowie. Kraków, nakł. Bogumiła Johna, druk. W. Korneckiego, b. r.,
49230 Kalnicki Jan. Życzenia, uwagi, przestrogi i rady w sprawie piekarskiej przez ... Przełożonego lwowskich piekarzy i młynarzy. Lwów, nakł. autora, druk. Szczęsnego Bednarskiego, 1893,
103475 Kosiński J. Kośnik. Życzliwość z okoliczności imienin JMC. Pani Józefie Podbowiczowy obywatelce M. J. K. Mci Kalisza przez JMP. d. 19 marca 1800 r. ułożona. Główny napis: Podbowiczowy obywatelstwu. (Kalisz, 1800),
30266 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Milewski Józef (I). Żyd królem. Kom.-op.
29198 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kłodziński Adam (1795—1858). Żyd polski, czyli Każdy ma swoje przebiegi. Fr. w 1 a.
53014 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Charles (pseudonim kilkunastu autorów dramatycznych). Żyd polski. (Hans Mathis). Dr. w 3 a.
32754 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zawadzki Artur (ur. 1860). Żyd rekrutem. Kom. w 1 odsł.
27717 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Chociszewski Józef (1837—1914). Żyd się w szkło zamienił. Hum. scen.
27382 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Błotnicki Franciszek Ksawery (1815—1842). Żyd swatem. Kom. w 2 a.
29936 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ładnowski Aleksander (krypt. A. Ł.; 1815—1891). Żyd w beczce. (Mojsze w beczce). Wod. w 1 a.
914 (Ahaswerus). Żyd wieczny tułacz rodem z Jeruzalem imieniem Ahaswerus. Bochnia, Pisz, 1863(?),