Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
41469 H…….
107005 Kosz J.
107773 Kowalewskij dr.
108029 Kowalski Kaj.
108797 Kozłowski J.
43517 Hebrajskie wypisy.
44029 Helferich Heinrich (ur. 1851).
109821 Candiani Piotr (Kandyani),
45053 Heuberger Ryszard (1850—1914).
46077 Hlibowicki Emilian ks.
46589 Hoheimer.
46845 Holz Eduard.
47101 Homolacs Stanisław.
47357 Hoogh.
48125 Hryniewiecki P.
48637 Hupkiewicz Michał.
49149 Kalkstein Karol (1790—1862).
49405 Kamieński A.
50429 Kapuściński Józef (1818—1847).
51709 Karyma.
51965 Kasprzakowa Anna.
54525 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Hummel Ferdynand (komp.; 1855—1928).
56061 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Roger Wiktor (komp.; 1853—1903).
57085 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Chamiec Józef Szczepan.
57341 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Kliszewski Ignacy.
57597 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Osiecki Jan.
57853 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Teleżyńska H.
58109 Dreyer Jon. M.
59389 Duonelaitis (Donalitius) Chrystian (1714—1780).
60157 Dyszański Józef.