Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a-z]:
10129 Brauner Joseph. Schul-Schematismus für den Regierungsbezirk Oppeln... Zabrze, J. Mucke, 1887,
105543 Biblioteka. Biblioteka ob. Chomętowski Wł. (Zabytki językowe 1877).
69155 Gospoje. Gospoje i husari. (Zagreb, 1850);
37997 Fredro Aleksander (1793—1876). Nitko me ne poznaje, tł. Ivan Gostiša (w: Čitanka iz slavenskih književnosti, Zagreb, 1896,
37954 Fredro Aleksander (1793—1876). Bila koja god. Šaljiva igra u 1 činu. (Sastayljena polog poljskog). (Igrokazi družtva dobrovoljacah zagrebačkih, 2). Zagreb, brzotiskom Franje Župana, 1850,
37977 Fredro Aleksander (1793—1876). Gospoje i husari. Šaljiva igra od 3 čina. (Prevedena s poljskog.) (Igrokazi družtva dobrovoljacah zagrebačkih. 1): Zagreb, brzotiskom i troškom Franje Župana, 1850,
72657 Gundulić Ivan (1583—1638). Osman u dvadeset pievanjah. Drugoizdanje. Zagreb, Narodna Tiskarnica Ljudevita Gaja, 1854,
102617 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zločin i Kazna. Pripoviest. Napisao J. Korzeniovski. (Hrvatska Biblioteka, 66). Zagreb, tisk i naklada Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch), 1890,
72652 Gundulić Ivan (1583—1638). Diela... Knjiga parva. Izdano troškom narodne Matice. Zagreb, tiskom Ljud. Gaja, 1844,
72653 Gundulić Ivan (1583—1638). Djela Iva Frana Gundulića. Na sviet izdala Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. (Stari pisci hrvatski. Knjiga IX). Zagreb, u knjižarnici L. Hartmana na prodaju, 1877,
84493 Kalendarz. Kalendarz (bez tytułu) 1866. Zakład litograficzny Czasu M. Salba w Krakowie, Lit. J. Brydak. Kraków, nakł. litografii Czasu M. Salba, (1865),
84492 Kalendarz. Kalendarz (bez tytułu) 1865. Zakład litograficzny Czasu W. Kirchmayera, Kraków, nakł. Litografii Czasu W. Kirchmayera, (1864),
68683 Głos Tatrzański. Głos Tatrzański. Zakopane 1894,
62260 Eliasz Radzikowski Stanisław (1869—1935). J. Prouska Drewniane budynki, Fr. Richarda Osvalda Towaryšstwo, E. Jelinka Pohledy i Listy. (Odb. z czasop. Lud). Zakopane i Lwów, 1896,
19061 Czasopisma. Gazeta Zakopiańska. Gazeta Zakopiańska. Pierwszy polski organ dla spraw turystycznych, klimatycznych i komunikacyjnych. (Tygodnik). Zakopane—Kraków, 1891—1893.
19603 Czasopisma. Kurier Zakopiański. Kurier Zakopiański. Zakopane, 1892.
19123 Czasopisma. Głos Tatrzański. Głos Tatrzański. Zakopane, 1894.
19160 Czasopisma. Goniec Tatrzański. Goniec Tatrzański. Zakopane, 1894.
20446 Czasopisma. Przegląd Zakopiański. Przegląd Zakopiański. (Tygodnik). Zakopane, 1899—1905.
19319 Czasopisma. Jednodniówka Zakopiańska. Jednodniówka Zakopiańska. Zakopane, 1899.
73445 Idea przewodnia. Idea przewodnia powstań polskich (Zakopane, 1900);
21421 Czasopisma. Zakopianin. Zakopianin. Czasopismo poświęcone literaturze, sprawom ekonomiczno-społecznym a zarazem informacyjnolokalny dwutygodnik sezonowy. Zakopane, druk. J. Pisza w Tarnowie, 1899.
39377 Gazeta Zakopiańska. Pierwszy polski organ dla spraw turystycznych, klimatycznych i komunikacyjnych (od nru 2 z r. 1893 dodane: Z urzędową listą imienną gości). (Tygodnik, od nru 7 z r. 1893: dwa razy w tygodniu). Zakopane, redaktor naczelny Walery Eliasz (Radzikowski), wydawca S. S. Będzikiewicz, redaktor odpowiedzialny: Zygmunt Turowicz (w nrze 10 z r. 1893 zawiadomienie Walerego Eliasza o ustąpieniu z redakcji, od nru 18 z r. 1893: wydawca i redaktor kierujący S. S. Będzikiewicz, redaktor odpowiedzialny Zygmunt Turowicz), druk. Drukarni Związkowej w Krakowie, rok I.: 1891 (nr l z?) — rok III: 1893 (nr podwójny, ostatni?, 21 i 22 z 30 VIII),
80864 Jednodniówka Zakopiańska. Jednodniówka Zakopiańska. Zakopane, Skład gł. w księgarni L. Zwolińskiego, nakł. i druk. Drukarni Związkowej w Krakowie, 1899,
104720 Bericht. Bericht der gewerblichen Fachschule fvr Holz-Industrie des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht in Zakopane über das Schuljahr 1881/82. Zakopane, Verlag der k. k. Fachschule, 1882,
39264 Gazeta Narodowa. (Dziennik). Zakroczym, (redaktor i wydawca Franciszek Ksawery Godebski), 1831 (nr 1 z 11 IX —nr 10 z 20 IX),
18964 Czasopisma. Gazeta Narodowa. Gazeta Narodowa. Zakroczym, 1831.
22436 Czyński Jan (1801—1867). De Kozak, geschiedk. Roman. Naar het Fransch. 2 vol. Zalt-Bomm, 1837,
39177 Gazeta Brodnicka. Brodnica, założyciel, nakładca i drukarz Kazimierz Wojciechowski, 1899.
96849 Kohn Gothilf (1844—1919). Abraham Kohn im Lichte der Geschichtsforschung. Historische Studie verfasst zum 50-sten Gedenkjahre des Todes des Rabbiners von dessen Sohne ... Zamarstynów bei Lemberg, im Selbstverlage des Verfassers und mit Wahrung aller Autorenrechte, Druck von Piller und Comp., 1898,