Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110124 Chmielewski Józef (z Bochni, 1842—1900). O szanowaniu siebie i swego stanu, rzecz dla nauczycieli szkół ludowych. Wadowice, nakł. i druk. Fr. Foltyna, 1885,
110125 Chmielewski Józef (z Bochni, 1842—1900). Dwieście lat temu, na pamiątkę dwóchsetletniej rocznicy odsieczy miasta Wiednia dla ludu polskiego napisał Józef z Bochni. Kraków, nakł. i druk. A. Koziańskiego, 1883,
110126 Chmielewski Józef (z Bochni, 1842—1900). Nauka przygotowawcza w klasie I szkoły ludowéj przed użyciem Elementarza, część I teoretyczna. (Odbitka ze Szkoły, Biblioteka dla Nauczycieli Szkół Ludowych, tomik II). Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, I Związkowa Druk., 1877,
110127 Chmielewski Józef (z Bochni, 1842—1900). Przykłady z życia zacnych ludzi, na pożytek ludu spisał Józef z Bochni. Wadowice, nakł. i druk. Fr. Foltyna, 1886,
110128 Chmielewski Józef (z Bochni, 1842—1900). Dziwne spotkanie, przez Józefa z Bochni. Kraków, nakł. wydawcy Włościanina, 1871,
110129 Chmieliński Faustyn,
110130 Chmielnicki A. I.,
110131 Chmielnicki Har Hamor,
110132 (Chmielnicki Bohdan; ok. 1595—1657). Kratkaja istorija o buntach Chmielnickago i wojnie s Tatarami, Szwiedami i Ugrami, w carstwowanije Władisława i Kazimira, w prodołżenije dwienadcati let, naczinaja s 1647g. Pieriewod s polskago. Moskwa, w Uniw. Tipogr. 1847,
110133 (Chmielnicki Bohdan; ok. 1595—1657). Chmielnickij Bogdan ili prisojedinienije Małorossii,
110134 Chmielowski Antoni ks. (1841—1918). Kazania na uroczystości św. apostołów i ewangelistów, miane w kościele N. Maryi P. w Łęczycy. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Fr. Czerwińskiego, 1895,
110135 Chmielowski Antoni ks. (1841—1918). Nabożeństwo z medytacyami o męce Jezusowej na pięć marcowych piątków podzielone. Nakł. R. Oczykowskiego, księgarza w Łowiczu, druk. St. Niemiery (w Warszawie), 1885,
110136 Chmielowski Antoni ks. (1841—1918). Życiorys ks. Stanisława Karnkowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiery, 1884 (na okł. 1885),
110137 Chmielowski Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Ignacego Lojoli. Kraków, nakł. dra Wł. Miłkowskiego, G. Gebethner i Sp., Druk. Związkowa, 1890,
110138 Chmielowski Antoni ks. (1841—1918),
110139 Chmielowski Benedykt Joachim ks. (1700—1763). Bieg roku całego na cześć i chwałę Boga w Trójcy św. jedynego, Niepokalanie poczętej Panny Maryi i WW. SS. i t.d. drukiem odnowione. Częstochowa, 1814,
110140 Chmielowski Benedykt Joachim ks. (1700—1763). Bieg roku całego, albo modlitwy... drukiem odnowione. Częstochowa, 1814,
110141 Chmielowski Benedykt Joachim ks. (1700—1763). Bieg roku całego na cześć i chwałę Boga w Troycy S. Jedynego Niepokalanie Poczętey Panny Maryi i wszystkich świętych albo modlitwy na wszystkie całego roku święta, tudzież i inne nabożeństwa. Niegdyś przez X. ... wydane, a teraz przez X. J. M(ikę), poprawione i pomnożone dla płci żeńskiey. Bochnia, druk. i nakł. Ant. Sonka, 1831
110142 Chmielowski Piotr (1848—1904). Oceny Pana Tadeusza. (Nadb. z Ateneum, t. II z r. 1885),
110143 Chmielowski Piotr (1848—1904),
110144 Chmielowski Piotr (1848—1904) i Grabowski Edward. Obraz literatury powszechnej w streszczeniach i przykładach ułożyli ... tom I. Starożytność i wieki średnie, tom II. Czasy nowożytne. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., Kraków, L. Zwoliński i Sp.. Druk. Związkowa, 1895—1896 (wychodziło zeszytami, zeszyt pierwszy już w 1894),
110145 Chochlik. Chochlik Krakowski. Dwutygodnik humorystyczno-satyryczny (ilustrowany; od nru 2 zmiana podtytułu: Czasopismo satyryczno-humorystyczne). Kraków, Druk. Narodowa F. K. Pobudkiewicza, (od nru 6:) druk. A. Koziańskiego, Rok V 1896,
110146 Chociszewski Józef (1837—1914). Wybór pieśni narodowych, w którym się znajdują dumki, arye, marsze, krakowiaki, mazury, pieśni patryotyczne, wojenne, historyczne i t.d. (pod krypt. J. Ch.). Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, druk. J. Leitgebra, 1882,
110147 Chociszewski Józef (1837—1914). Bogarodzica na Jasnej górze, krótka historya cudownego obrazu, z dodaniem opisu stu cudów za sprawą Matki Boskiej częstochowskiej doznanych, oraz kilku modlitw i pieśni. Poznań, nakł. Księgarni Katol., druk. E. Schmaedickiego, 1883,
110148 Chociszewski Józef (1837—1914). Kopa wesołych i ciekawych opowiadań. Poznań, nakł. autora, J. Leitgeber, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1885,
110149 Chociszewski Józef (1837—1914). Pieśni i piosneczki dla dzieci. Zebrał ... Gniezno, nakł. J. Chociszewskiego, Drukarnia Spółkowa, 1899,
110150 Chociszewski Józef (1837—1914). Pokłosie. Zbiór pouczających i ciekawych opowiadań, powieści, wierszy itd. Zebrał ... Poznań, Druk. Narodowa, 1888, w 8ce, str. 221, 1 nl.
110151 Chociszewski Józef (1837—1914). Wianek powieści i opowiadań dla ludu polskiego ku nauce i rozrywce Zebrał Piast. Tomik pierwszy. Ozdobiony rycinami. Inowrocław, nakł. Księgarni Dziennika Kujawskiego, czcionkami Drukarni Dziennika Kuj., 1896
110152 Chodecki Władysław dr (ur. 1855). Ueber die Hodgkinsche Krankheit (Anaemia lymphatica, pseudo leucaemie malignes Lymphom). Inaugural-Dissertation, welche zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie mit Zustimmung der medicinischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 20 März 1880 nebst den angefügten Thesen öffentlich vertheidigen wird der Verfasser Ladislaus Chodecki aus Russland. Berlin, Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke),
110153 Chodkiewicz Jan Karol (1560— 1621). Korrespondencye Jana Karola Chodkiewicza poprzedzone opisem rękopismów z Archiwum Radziwiłłowskiego znajdujących się w Bibl. Ordyn. Krasińskich połączonej z Muzeum Konstantego Swidzińskiego. Opracował i opisał Wł. Chomętowski. Biblioteka Ordynacyi Krasińskich. Muzeum Konstantego Swidzińskiego. Ser. II. Tom pierwszy. Warszawa, nakł. Świdzińskich, druk. Jana Jaworskiego, 1875,