Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
327 (Abrahamowicz Abelson Leyba). Głos w sprawie starozakonnego Leyby Abrahamowicza Abelsona, obyw. Wileńsk. z JWP. Józefem Twardowskim Rektorem i całym imper. Wileńsk. Uniwer. B. w. b. miej. i b. r. (Wilno, 1822),
326 Abrahamowicz Dawid (1839–1926).
325 Abrahamowicz Dawid (1839–1926). Zbrodniarz, obraz dramatyczny w 4 aktach, oryginalnie napisany. Cały czysty dochód przeznaczony na korzyść szkoły polskiéj na Batignolles w Paryżu. Lwów, Druk. Narodowa, 1869,
324 Abrahamowicz Dawid (1839–1926). Sprawozdanie poselskie posła... wygłoszone dnia 28 listopada 1886 w Stryju. Lwów, nakł. autora, druk. Pillera i Sp., 1886,
323 Abrahamowicz Dawid (1839–1926). Programy finansowe pp. Hausnera i Krzeczunowicza (Odbitka z Rolnika). Lwów, druk. Gazety Narod., 1879,
322 Abrahamowicz Dawid (1839–1926). II List otwarty do Wpana Ottona Hausnera, posła do Rady państwa, dd. Lwów 4 grudnia 1878. Lwów, I. Druk. Związkowa, (1878),
321 Abrahamowicz Dawid (1839–1926). List otwarty do W. P. Ottona Hausnera posła do Rady państwa z dnia 28. XI. 1878. Lwów, I. Druk. Związ., (1878),
320 Abrahamowicz Adolf (1849–1899) i Zieliński Jan Kazimierz. Dobry numer, komedya w 3 aktach, oryginalnie napisana (Biblioteka powszechna, nr. 44 i 45). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i syna, Warszawa, T. Paprocki i Sp., Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Poznań, A. Cybulski, (1892),
319 Abrahamowicz Adolf (1849–1899) i Ruszkowski Ryszard.
318 Abrahamowicz Adolf (1849–1899) i Ruszkowski Ryszard. Manžel ze šetrnosti, fraška ve třech jednánich..., z polského prěložil Arnošt Schwab-Polabský (Divadlo ochotnické, sv. 13). Praha, i M. Knapp, 1885,
317 Abrahamowicz Adolf (1849–1899) i Ruszkowski Ryszard. Nowa Francillon, komedya w 1 akcie (Biblioteka teatrów amatorskich, nr 59). Lwów, nakł. H. Altenberga (F. H. Richter), druk. W. A. Szyjkowskiego, 1891,
316 Abrahamowicz Adolf (1849–1899).
315 Abrahamowicz Adolf (1849–1899). Jego zasady, komedya w 1 akcie. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety nar., 1882,
314 Abrahamowicz Adolf (1849–1899). Vis-à-vis, fraszka sceniczna w 1 akcie. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety nar., 1882,
313 Abrahamowicz Adolf (1849–1899). Utwory dramatyczne. Serya I. Komedye. 1. Dwie teściowe, 2. Inserat, 3. Gwałtu! on ma bzika. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Gazety narodowej, 1881,
312 Abrahamowicz Adolf (1849–1899). Pupil pupila, komedya w 1 akcie, oryginalne napisana (Biblioteka teatrów amat., nr. 60). Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1892,
311 Abrahamowicz Adolf (1849–1899). Po burzy, fraszka w 1 akcie przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w lutym 1882 r. Lwów, nakł. autora, K. Łukaszewicz, druk. Gazety nar., 1882,
310 Abraham Władysław (1860–1941).
309 Abraham Władysław (1860–1941). Die kirchlichen Verhältnisse Polens bis zur Mitte des XII Jahrhundertes. (Nadbitka z Anzeiger der Akademie der Wissenschaften). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1891,
308 Abraham Władysław (1860–1941). Pruska ustawa kościelno-polityczna z dnia 21 maja 1886. (Odbitka z Przeglądu Polskiego r. XXII t. 82). Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1886,
307 Abraham Władysław (1860–1941). Statuta synodu prowincjonalnego W Kaliszu z r. 1420. Nap.... (Odbitka z t. XXII Rozpraw Wydziału hist.-filoz. Akademii umiej.). Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1888,
306 Abraham Władysław (1860–1941). Statuta legata Gentilisa, wydane dla Polski na synodzie w Preszburgu 10 listopada r. 1309. (Odbitka z t. V Archiwum Komisyi prawniczej Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893,
305 Abraham Władysław (1860–1941). Stanowisko kuryi papieskiej wobec koronacyi Łokietka. Skreślił... (Odb. z „Księgi pamiątkowej”, wydanej przez Uniwersytet lwowski ku uczczeniu 500-letn. jubil. Uniw. krak.). Lwów, nakł. autora, druk. E. Winiarza, 1900,
304 Abraham Władysław (1860–1941). Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich w latach 1896/97 i 1897/98: O materyałach do dziejów Polski w wiekach średnich. W dodatku: Sprawozdanie z poszukiwań za listopad i początek grudnia 1898. (Compte-rendu des recherches dans les archives et bibliothèques romaines, en 1896/97 et en 1897/98. Matériaux pour l'histoire de Pologne du moyen âge. Travaux exécutés en novembre et décembre 1898). Cracovie 1899, in 8., p. 232. Extrait du Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie. Juillet 1899. Cracovie, impr. de l'Université Jagellonne, 1899,
303 Abraham Władysław (1860–1941). Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich w latach 1896/7 i 1897/8: O materyałach do dziejów Polski w wiekach średnich. W dodatku: Sprawozdanie z poszukiwań za listopad i początek grudnia r. 1898. Kraków, nakł. Akademii Umiej., Spółka wydawnicza polska, druk. Uniw. Jag., 1899,
302 Abraham Władysław (1860–1941). Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich a szczególniej w Archiwum watykańskiem: O materyałach do dziejów polskich w wiekach średnich. (Odbitka z t. V Archiwum Komisyi histor. Akademii Umiej.). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888,
301 Abraham Władysław (1860–1941). Sprawa Muskaty. (Odbitka z t. XXX Rozpraw Wydziału histor.-filoz. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka wydawnicza, druk. Uniw. Jag., 1893,
300 Abraham Władysław (1860–1941). Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce. (Odczyt na publicznem posiedzeniu Akademii w d. 3 maja 1895 r.). (Odbitka z XXXII tomu Rozpraw Wydziału histor.-filoz. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka wydawnicza, druk. Uniw. Jag., 1895,
299 Abraham Władysław (1860–1941). Przemówienie Rektora Uniwersytetu Lwowskiego prof. dr... dnia 10 października 1899 podczas uroczystości otwarcia nowego roku uniwersyteckiego 1899/1900. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1899,
298 Abraham Władysław (1860–1941). Proces inkwizycyjny w ustawach Innocentego III i we współczesnej nauce. (Odbitka z t. XX Rozpraw Wydziału histor.-filoz. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,