Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1817 Alterthümer,
1816 Alternacje fonetyczne,
1815 Alter Franz Carl (1749–1804). Beitrag zur praktischen Diplomatik für Slaven, vorzüglich für Böhmen von... Doktor der Philosophie, Custos der k. k. Universitäts-Bibliothek. Wien, bei Johann Georg Binz, 1801,
1814 Altenstein. Altenstein. Obwieszczenie. (Inc.:) Aże w urządzeniach dotychczasowych...(Expl.:)... do wiadomości podaje się. (Z datą: Berlin 24 III 1810, tekst polski i niemiecki, dotyczy nagród za schwytanych dezerterów). B. m. i b. r. (1810),
1813 Altenburg,
1812 Altenberg Herman (1848–1885). Katalog komisowy i nakładowy księgarni we Lwowie. Lwów, H. Altenberg, 1898,
1811 Altenberg Herman (1848–1885). Ilustrowany Katalog dzieł nakładowych księg. H. Altenberga we Lwowie. Lwów, nakł. księgarni, 1894,
1810 Altemus Jameson Torr. Helena Modjeska (Modrzejewska). With illustrations. New York, J. S. Ogilvie & Co, 1883,
1809 Ein Alt-Oesterreicher,
1808 Alsen Franz. Haupt-Erläuterungs-Bericht zu den Projecten der Regulierung der Weichsel-Mündungen entworfen bei der Königl. Regierung zu Danzig durch den Königl. Regierungs- und Baurath... und den Königl. Baumeister Fahl. Mit 2 Karten. Danzig, A. W. Kafemann, 1877,
1807 Alsen (wyspa),
1806 Als Rodryk Alfons dr. z Mokrzyszowa. Zdania z różnych gałęzi prawa i umiejętności politycznych, których po odbyciu egzaminów ścisłych i. t. d. w Colleg. jurid. bronić zamierza. Kraków, druk. Uniw. 1866,
1805 Als Rodryk Alfons dr. z Mokrzyszowa. Sprawa oświetlenia miasta Rzeszowa. Rzeszów, nakł. magistratu miasta, druk. J. A. Pelara, 1898,
1804 Alquié de Rieupeyroux Luiza (1840–1901). Zwyczaje towarzyskie (Le savoir vivre) i w ważniejszych okolicznościach życia przyjęte, według dzieł francuskich spisane. (Przekład Zygmunta Sarneckiego). Kraków, nakł. Juliusza Wildta, druk. Metzgera i Wittiga w Lipsku, 1876,
1803 Alquié de Rieupeyroux Luiza (1840–1901). Dobry ton. Przewodnik towarzyski i salonowy według dzieła pani d'Alq, przez Helenę z Russockich Wilczyńską. Lwów, nakł. F. H. Richtera, druk. W. Manieckiego, (1878),
1802 Alquié de Rieupeyroux Luiza (1840–1901). To nie wypada, podręcznik, w którym wykazano, co jest niewłaściwe i niestosowne w postępowaniu i w mowie, a z czem się często spotkać można, według angielskiego przez Ludmiłę Hupkównę. Tarnów, K. Raschka, druk. J. Styrny, 1886,
1801 Alquié de Rieupeyroux Luiza (1840–1901). Kodeks światowy czyli znajomość życia we wszelakich stosunkach z ludźmi na podstawie dzieł pani d'Alq ułożył Spirydion (Edw. Lubowski). Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1881,
1800 Alpy,
1799 Alphonse. Nawet w chatce (1837),
1798 Alphonse †††. Les agonies de la Pologne. Chant dithyrambique par Alphonse ††† employé de la Compagne d'Orléans. Périgneux imp. et libr. Bounet, 1869,
1797 Alphons Al.,
1796 Alphabet. Alphabet du petit Naturaliste, ou notions élémentaires sur l'histoire naturelle. Orné de gravures en taille-douce. (Również polski tytuł:) Abecadło małego naturalisty czyli początkowe wiadomości historyi naturalney. Ozdobione rycinami. Warszawa, nakł. N. Glücksberga, 1820,
1795 Alphabet. Alphabet français avec exercices de lecture. Varsovie, druk. J. Krokoszyńskiego, 1866,
1794 Alper J. J.,
1793 Alpenburg,
1792 Alpen Heinrich Simon von. Geschichte und Litteratur des Heidelbergischen Kate-chismus oder kurze Geschichte der Reformation in der Pfalz, Schweiz, in Holland, England, Deutschland, Pohlen und Ungarn. Von... Frankfurt am Main, Hermann, 1800,
1791 Alojzy Rabata błog. (zm. 1490),
1790 (Alojzy św.; 1568–1591).
1789 (Alojzy św.; 1568–1591). Żywot św. Alojzego (z obrazem św. Alojzego), opowiedz. podług najlep. ksiąg, przez władzę duchow. zatwier. Bytom G-S., nakład Wyd. Katolika, druk. Katolika, 1891,
1788 (Alojzy św.; 1568–1591). Żywot św.... patrona młodzieży, z dodaniem nabożeństwa do tegoż świętego. Warszawa. druk. St. Niemiery, 1889,