Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100317 Konstytucya Towarzystwa Rycerzy św. Michała. Konstytucya Towarzystwa Rycerzy św. Michała w Ashland, Wiss. Chicago, druk. Wł. Dyniewicza, 1891,
100316 Konstytucya Towarzystwa pożyczkowego i Kasy. Konstytucya Towarzystwa pożyczkowego i Kasy Oszczędności króla Zygmunta I w Chicago, Illinois. (Tytuł angielski:) Constitution and By-Laws of the King Sigismund I Building and Loan Association of Chicago, Ill. Chicago, druk. W. Smulskiego, 1892,
100315 Konstytucya Towarzystwa Pożyczkowego. Konstytucya Towarzystwa Pożyczkowego i Budowniczego „Kościuszko No. 4” w Chicago, Illinois. Chicago, Ill., druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego, 1890,
100314 Konstytucya Towarzystwa Narodowego Polskiego rzymsko-katolickiego bratniej pomocy króla Zygmunta. Konstytucya Towarzystwa Narodowego Polskiego rzymsko-katolickiego bratniej pomocy króla Zygmunta pod opieką św. Stanisława B. i M. w Chicago, Ill. Chicago, druk. W. Smulskiego, 1892,
100313 Konstytucya. Konstytucya Dodatek i poprawki Konstytucji Towarzystwa „Związek Narodowy Polski” w Filadelfii. B. m. b. r. (1888),
100312 Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy „Związek. Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy „Związek Narodowy Polski” w Philadelphii, Pa. założonego dnia 15go lutego 1880 roku. Milwaukee, Druk. „Zgody” Organu Związku Nar. Pol., 1886,
100311 Konstytucya. Konstytucya Towarzystwa Parafialnego Polskiego rzymsko-katolickiego Wzajemnej Pomocy św. Wojciecha B i M w parafii św. Stanisława Kostki w St. Louis Mo. Chicago, druk. Spółki Nakł. Wydawnictwa Polskiego, 1893,
100310 Konstytucya Towarzystwa Polskiego, Rzymsko-Katolickiego Wzajemnej Pomocy Św. Wojciecha. Konstytucya Towarzystwa Polskiego, Rzymsko-Katolickiego Wzajemnej Pomocy Św. Wojciecha B. i M. w St. Louis, Mo. Chicago, Ill., druk. Władysława Dyniewicza, 1886,
10031 Bratek. Bratek. Powiedz mi bajeczkę, wierszyki. Tamże [Warszawa, J. Guranowski],
100309 Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy św. Wojciecha. Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy św. Wojciecha w Chicago. Chicago, Ill., druk. Wł. Dyniewicza, 1884.
100308 Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej pomocy św. Władysława. Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej pomocy św. Władysława króla na South Side w Pittsburgh, PA założonego przez w. x. Władysława Miśkiewicza dn. 1. VI. 1887. Pittsburgh, (1887),
100307 Konstytucya Towarzystwa Narodowego Bratniej Pomocy „Synów. Konstytucya Towarzystwa Narodowego Bratniej Pomocy „Synów Korony Polskiej” w Detroit, Mich. załażonego (!) dnia 26-go czerwca 1886 roku. Detroit Mich., Druk. Polska L. Olszewskiego, 1887,
100306 Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Wzajemnej Pomocy św. Stanisława Kostki w St. Louis. Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Wzajemnej Pomocy św. Stanisława Kostki w St. Louis, Missouri. Chicago, druk. W. Smulskiego, 1890,
100305 Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Św. Stanisława Kostki. Uchwalone w Dunkirk. Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Św. Stanisława Kostki. Uchwalone w Dunkirk, N. Y. w dniu 6go stycznia, 1884 roku. Chicago, Ill., druk. Wł. Dyniewicza, 1884.
100304 Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy pod opieką św. Stanisława Kostki. Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy pod opieką św. Stanisława Kostki w Calumet. Houghton Co., Mich. Tamże [Chicago, druk W. Smulskiego], 1893,
100303 Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy pod imieniem św. Stanisława, biskupa patrona polskiego. Założone dnia 29-go lutego 1889 r. w San Francisco. Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy pod imieniem św. Stanisława, biskupa patrona polskiego. Założone dnia 29-go lutego 1889 r. w San Francisco, Cal. Chicago, druk W. Smulskiego, 1889,
100302 Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy pod imieniem św. Stanisława B. i M. wypracowana przez sekretarza Teofila Klemund. założone dnia 1-go maja 1893 roku w Hawthornie. Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy pod imieniem św. Stanisława B. i M. wypracowana przez sekretarza Teofila Klemund. założone dnia 1-go maja 1893 roku w Hawthornie Północnej Ameryce. Tamże [Chicago, Ill., druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego], 1893,
100301 Konstytucya Towarzystwa polskiego wzajemnej pomocy pod opieką św. Stanisława biskupa i męcz. przy Kościele N. Panny Maryi z góry Karmel w Gaylord. Konstytucya Towarzystwa polskiego wzajemnej pomocy pod opieką św. Stanisława biskupa i męcz. przy Kościele N. Panny Maryi z góry Karmel w Gaylord, Michigan. Tamże [Chicago, Ill., druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego], 1893,
100300 Konstytucya Towarzystwa polsko rzymsko-katolickiego bratniej pomocy Św. Stanisława B. i M. w Erie. Konstytucya Towarzystwa polsko rzymsko-katolickiego bratniej pomocy Św. Stanisława B. i M. w Erie, Pennsylvania. Chicago, Ill., druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego, 1890,
10030 Bratek. Bratek. Baśnie czarodziejskie, wierszem. Warszawa, J. Guranowski,
1003 Akajemow N. F. Kujawy, istoriko-etnograficzeskij oczerk. Warszawa, Tipogr. Gubiernskaja, 1895,
100299 Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Świętego Stanisława. Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika. Założone w Cleveland, Ohio dnia 22 stycznia, 1893 r. Cleveland, Ohio, druk. Polonii w Ameryce, (1893),
100298 Konstytucya Towarzystwa Polsko-Rzymsko-Kat. Bratniej Pomocy Najśw. Serca Jezusowego. Konstytucya Towarzystwa Polsko-Rzymsko-Kat. Bratniej Pomocy Najśw. Serca Jezusowego w Cleveland, Ohio. Chicago, 1890,
100297 Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Serca Jezusa w Św. Jadwidze. Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Serca Jezusa w Św. Jadwidze, Texas. Chicago, druk. Gazety Katolickiej, 1883,
100296 Konstytucya Towarzystwa Polskiego wzajemnej pomocy pod opieką Najśw. Serca Jezusa. Konstytucya Towarzystwa Polskiego wzajemnej pomocy pod opieką Najśw. Serca Jezusa w Mullat Lake, Mich. Chicago, druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego, 1893,
100295 Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Najświętszych Serc. Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi w Scranton, Pa. Chicago, druk. W. Smulskiego, 1886,
100294 Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy Rycerzy św. Michała. Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy Rycerzy św. Michała w Cleveland, Ohio. Chicago, druk. W. Dyniewicza, 1890,
100293 Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy Rycerzy św. Kazimierza na South-Side. Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy Rycerzy św. Kazimierza na South-Side w Pittsburgh, PA założone przez W. X. Proboszcza Władysława Miśkiewicza w dzień Zielonych Świątek, 13-go czerwca 1886 r. Detroit, druk. przy Seminaryum Polskiem, 1893,
100292 Konstytucya. Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy Rycerzy św. Kazimierza w Cleveland, Ohio. Chicago, druk. Spółki Nakład. Wydawnictwa Polskiego, 1891,
100291 Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy Rycerzy. Konstytucya Towarzystwa Polskiego Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy Rycerzy Św. Kazimierza w Cleveland, Ohio. Chicago, Ill., druk. Wł. Dyniewicza, 1884.