Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
357 Abramowski Edward (1868–1918). Powszechne święto robotnicze 1 Maja. Londyn, Druk. Partyjna, wydawnictwo PPS, 1896,
356 Abramowski Edward (1868–1918). Sprawa robotnicza. O tem, co każdy robotnik wiedzieć i pamiętać powinien. Biblioteka Robotnika Polskiego. Seria trzecia, tomik I. Londyn, druk. „Przedświtu”, 1892,
355 Abramowski Edward (1868–1918). Sprawa mularska w Warszawie. (Londyn), wyd. A. Dębski, druk. ZZSP, 1894,
354 Abramowski Edward (1868–1918). Społeczeństwo rodowe. (pod pseud. Walczewski Z. R.). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. Anczyca i Sp., G. Centnerszwer w Warszawie, 1890,
353 Abramowski Edward (1868–1918). Wszystkim robotnikom i górnikom polskim na dzień 1 maja – socjaliści polscy. (Berlin, 1893)
352 Abramowski Edward (1868–1918). Wszystkim Robotnikom Polskim na dzień 1 Maja ofiaruje – PPS. (Londyn), druk. Al. Dębskiego, 1894,
351 Abramowski Edward (1868–1918). Rewolucya robotnicza. Wydawnictwo Międzynarodowych Socyalistów Polskich. Paryż, A. Okęcki, 1891,
350 Abramowski Edward (1868–1918). Rewolucya robotnicza. Biblioteka Robotnika Polskiego, Nowa Seria. t. III. Genewa, nakł. drukarni „Przedświtu”, 1891,
349 Abramowski Edward (1868–1918). Pierwiastki indywidualne w socyologii. Warszawa, wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego, z zapomogi Kasy im. Mianowskiego, E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1899,
348 Abramowski Edward (1868–1918). Psichołogiczeskije osnowy socjołogii i istoriczeskij matierializm. Pieriewod s franc. S. K. Jerszowa. Moskwa, Izd. Mag. „Kniżnoje Dieło”, 1900,
347 Abramowski Edward (1868–1918). Dobra Nowina Robotnikom Wiejskim. Część I. O tem, jak możemy zdobyć sobie teraz lepszą dolę? Część II. Jak i kiedy robotnicy wiejscy otrzymają ziemię? (pod pseud. Motz-Abramowska Stanisława). Londyn–Paryż, druk. A. Okęckiego, 1892,
346 Abramowski Edward (1868–1918). Le matérialisme historique et le principe du phénomène social. Paris, libr. Giard et Brière, Beaugency, impr. Laffray, 1898,
345 Abramowski Edward (1868–1918). (Socjaliści polscy) 1 Maja. Międzynarodowe Święto Robotnicze. B. m. wyd. przez Zjednoczenie Robotnicze, 1892,
344 Abramowski Edward (1868–1918). Jan Skiba. Opowiadanie. Warszawa, druk. M. Krasowskiej, 1892,
343 Abramowski Edward (1868–1918). Etyka a rewolucja. (pod pseud. Walczewski Z. R.). B. m. i b. r. (Londyn, 1900),
342 Abramowski Edward (1868–1918). Dzień roboczy. Biblioteka Robotnika Polskiego, Nowa Seryja. t. I. (pod pseud. Warszawiak). Genewa, druk. „Przedświtu”. 1891,
341 Abramowski Edward (1868–1918). Czego chcą socjaliści? Napisał Warszawiak. (Londyn), wydawnictwo P. P. S., druk. ZZSP, 1896,
340 Abramowski Edward (1868–1918). Co nam dają kasy fabryczne. (Pod pseud. Warszawiak). Berlin, druk. Janiszewskiego i Quitta, 1892,
339 Abramowski Adalbert. Zur Geschichte Albrechts des Beherzten, 1488 ff., historische Inauguraldissertation. Breslau, Druck von J. Witan, 1890,
338 Abramowski. Ueber die Gemeinheitstheilung Methode des Landökon. Raths Podlaski, wobei eine Versteigerung auf Land erfolgt. Berlin, Oehmige, 1832,
337 Abramowiczowie,
336 Abramowiczowa Barbara,
335 Abramowicz Szalom Jakub (1836–1917). Szkapa (Die Klatsche). Z oryginału napisanego w żargonie żydowskim przez... przełożył i objaśnieniami opatrzył Klemens Junosza (Szaniawski). Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1886,
334 Abramowicz Szalom Jakub (1836–1917). Donkiszot żydowski, szkic z literatury żargonowej żydowskiej, przełożył Klemens Junosza (Szaniawski). Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. Wieku, 1885,
333 Abramowicz Marian (1871–1925),
332 Abramowicz K. O kriest'janskich sjerwitutach w gubiernijach Zapadnych, Pribałtijskich i Carstwa Polskago. Izdanije Juridiczeskago Kniżnago Magazina N. K. Martynowa, Kommissjoniera Gosudarstwiennoj Tipografii. S.-Pietierburg, Tip. M. Mierkuszewa (bywsz. N. Lebiediewa), 1895,
331 Abramowicz,
330 Abrahamson Bern. Jacobus. (Niemirowiensis Ruthenus). De cauteriis. Dis. inaug. medico-chir. quam publ. defend. Berolini, druk. Wil. Schade, 1822,
329 Abrahamson B. Cas extraordinaire de maladie. Appendice aux maladies des nerfs. Wurzbourg, imprimerie de Frédéric Ernest Thein, 1842,
328 (Abrahamowicz Abelson Leyba). Głos w sprawie starozakonnego Leyby Abrahamowicza Abelsona obywatela wileńskiego z J. W. Józefem Twardowskim, rektorem i całym imperatorskim wileńskim uniwersytetem. (Wilno), 1824,