Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1847 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Verzeichniss der geognostischen und paleontologischen Abtheilung der Mineraliensammlung des Prof. Dr. Alth. Krakau, druk. W. Korneckiego, 1884,
1846 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Die Versteinerungen des Niżniower Kalksteines. (Separatabdruck aus Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients). Wien, A. Hölder, 1882,
1845 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Wapień niżniowski i jego skamieliny. (Odbit. z t. VI Pamięt. Wydziału Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Tamże [Kraków, druk. Uniwersyt.], 1881,
1844 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Uwagi nad tarczami ryb rodzaju Pteraspis i Scaphaspis z warstw paleozoicznych galicyjskiego Podola. (Odb. z t. XI Rozpraw Wydz. Matem.-Przyrod. Akademii Umiej.). Tamże [Kraków, druk. Uniwersyt.], 1884,
1843 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Stosunki topograficzno-geograficzne kolei Tarnowsko-Leluchowskiej. (Odb. z t. XI Sprawozdań Kom. Fizyogr. Akad. Umiej.). Tamże [Kraków, druk. Uniwersyt.], 1877,
1842 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Sprawozdanie z podróży w r. 1883 odbytej po wschodniej Galicyi. (Odb. z t. XVIII Sprawozdań Komisyi Fizyogr. Akademii Umiej.). Tamże [Kraków, druk. Uniwersyt.,], 1884,
1841 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Sprawozdanie z podróży odbytéj w r. 1875 w niektórych częściach Podola galicyjskiego. (Odbitka z tomu XI Sprawozdań Komisyi Fizyogr. Akademii Umiejętności). Tamże [Kraków, druk. Uniwersyt.], 1877,
1840 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Sprawozdanie o kamykach dnia 20 sierpnia 1876 r. w Uhrynie podczas burzy spadłych (Odbitka z tomu IV rozpraw Wydziału Matem.-Przyr. Akad. Umiej.). Tamże [Kraków, druk. Uniwersyt.], 1877,
1839 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Sprawozdanie z badań geologicznych przedsięwziętych w r. 1878 w Tatrach galicyjskich (Odbitka z tomu XIII Sprawozdań Komisyi Fizyogr. Akademii Umiej.). Tamże [Kraków, druk. Uniwersyt.], 1879,
1838 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Sprawozdanie z badań geologiczno-antropologicznych, przedsięwziętych w tak zwanéj „Smoczéj Jamie” na Wawelu w Krakowie. (Odbitka ze Sprawozdań Komisyi Antropologicznej Akad. Umiej.). Tamże [Kraków, druk. Uniwersyt.], 1877,
1837 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Kilka słów jeszcze o bryłach kałuskich z podaniem wypadku rozbioru ilościowego tychże brył. (Osobne odbicie z XXXVII Tomu Rocznika Tow. Nauk. Krak.). Tamże [Kraków, druk. Uniwersyt.], b. r. (1868),
1836 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Rzut oka na kształt powierzchni Galicyi i Bukowiny. (Odbit. z Roczn. XXVIII. T. N. Krak.). Tamże [Kraków, druk. Uniwersyt.], 1861,
1835 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Rzecz o ropie i wosku ziemnym w Galicyi. (Osob. odbicie z XXXIX. T. Rocz. T. N. Krak.) Kraków, druk. Uniwersyt, 1870,
1834 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Rzecz o pochodzeniu belemnitów z mięczaków głowonogich oskorupionych, napisał Dr.... profesor c. k. Uniwersytetu Krakowskiego. Część pierwsza O belemnitach w ogólności. Dawniejsze zdanie o belemnitach. (Osobne odbicie z Pamiętnika Akademii Umiejętności w Krakowie, b. osob. tyt.). (Kraków, 1875),
1833 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Rzecz o bryłach kulistych znajdujących się w okolicy Kałusza i Ładawy na Podolu (Odb. z Roczn. Tow. Nauk. Krak. t. 31). Kraków, druk. Uniw., 1864,
1832 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Rzecz o belemnitach Krakowskich napisał Dr.... professor c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Osobne odbicie ze Sprawozdania Kommissyi Fizyogr. za rok 1874). (Kraków),
1831 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Przyczynek do geologii wschodnich Karpat, Część I. (Odb. z t. XIV Rozpraw Wydziału Matem.-Przyr. Akad. Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1886,
1830 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Pomiary wysokości dokonane przy budowie kolei galicyjskich i ich znaczenie dla fizyografii kraju. (Osobne odbicie ze Sprawozdania Komisyi Fizyogr. za rok 1872) Skreślił Dr... Kraków, druk. Uniwers., 1873,
1829 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Pogląd na źródła solne i naftowe, tudzież na warzelnie soli kuchennéj w Galicyi i Bukowinie, napisał Dr... (Osobne odbicie ze Sprawozdania Komisyi Fizyogr. za rok 1870). Kraków, 1871
1828 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Pogląd na geologię Galicyi zachodniéj. Część I. (Osobne odbicie ze Sprawozdań Komisyi Fizyograf. Tom V.) Kraków, nakładem autora, druk. Uniwers., 1872,
1827 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Ueber Phosphatkugeln aus Kreideschichten in Russisch-Podolien. Vorgelegt in der Sitzung am 5 Jänner 1869. (Nadbitka z Jahrb. der k. k. Geol. Reichsanwalt 1869). (Wien, 1869),
1826 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Opis geognostyczny Szczawnicy i Pienin. (Odb. z t. XIII Rozpraw Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885,
1825 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Neue Höhenbestimmungen in der Bukowina, der Marmaros und dem Kolomeäer Kreise Galizien's. (Aus dem Jahrbuch d. k. k. Geol. Reichsanstalt, 1859). (Wien, 1859),
1824 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Einige Höhenbestimmungen in der Bukowina und den angränzenden Ländern. (Aus dem Jahrb. der k. k. Geol. Reichsanstalt, 1852). (Wien, 1852),
1823 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Über die Gypsformation der Nordkarpathen-Länder. (Odbitka z Jahrbuch der k. k. Geol. Reichsanstalt, 1858). (Wien, 1858),
1822 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Die Gegend von Niżniów und das Thal der Złota Lipa in Ostgalizien. Eine geognostische Skizze. (Nadb. z Jahrbuch der k. k. Geol. Reichsanstalt, XXVII Band, 3 Heft). (Wien), 1877,
1821 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Über die Palaeozoischen Gebilde Podoliens und deren Versteinerungen. I Abtheilung. Herausgegeben von der k. k. geologischen Reichsanstalt (Abhandlungen Band VII Heft Nro 1). Wien, in Commission bei Wilh. Braumüller, aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1874,
1820 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). O galicyjskich gatunkach skamieniałych otwornic rodzaju Gyroporella Gümb. (Odbitka z V tomu Rozpraw Wydziału Matem. Przyr. Akad. Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878,
1819 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Geognostisch-palaeontologische Beschreibung der nächsten Umgebung von Lemberg von Dr.... mit 5 litographirten Tafeln. Aus den naturwissenschaftlichen Abhandlungen gesammelt und durch Subscription herausgegeben von W. Haidinger. Wien, W. Braumüller, 1849,
1818 Alth Alojzy dr., prof. Uniw. Jag. (1819–1886). Ein Ausflug in die Marmaroszer Karpathen im Sommer 1855. (Aus Mitth. d. Geogr. Gesellsch. II Jahrg.). Wien, Druck von M. Auer (1855),