Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
417 Achterfeld Jan Henryk ks. (1788–1877). Katechizm Nauki Chrześciańsko-katolickiéy dla szkół elementarnych Biskupstwa Warmińskiego przez Xiędza... Professora Theologii przy Lyceum Hosianum w Brunsbergu w ięzyku niemieckim wydany, a z tego na ięzyk polski przełożony przez Xiędza J. Wermter. Za Wysokiém dozwoleniem Rządowém i Biskupiém w Królewcu w Drukarni Nadwornéy Królewskiéy u Hartuga.n(!), (1826),
416 Achterfeld Jan Henryk ks. (1788–1877). Katechizm dla Katolików. Królewiec, Hartung, przed 1834,
415 Acht Kazimierz.
414 Acht Kazimierz. W sprawie założenia wydziału rolniczego przy uniwersytecie Jagiellońskim, list do hr. F. Mycielskiego. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1889,
413 Acht Kazimierz. Katalog szczegółowy dla zbiorowej wystawy, urządzonej w pawilonie ces. król. ministerstwa rolnictwa na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie w roku 1894tym zestawił... Lwów, nakł. c. k. Dyr. lasów i dóbr państwowych we Lwowie, Druk. Polska, 1894,
412 Acht Kazimierz. Nasze gospodarstwo lasowe. Na podstawie spostrzeżeń z wystawy krajowej w 1894 r. (Odbitka z dzieła „Powszechna wystawa krajowa 1894 r. i siły produkcyi kraju”). Kraków, nakł. redakcyi Sprawozd. powszechnej wystawy krajowej we Lwowie, druk. Anczyca i Sp., 1898,
411 Acht Ferdynand,
410 Achrosticon. Achrosticon (wiersz pochwalny na cześć Kontskiego). Lwów, druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1852,
409 Achillesa ścięgno,
408 Achilles opera;
407 Achille i Jules,
406 Achemenidzi,
405 Achelis Tomasz (1850–1909). Rozwój etnologii nowoczesnej. Tłumaczyła Wanda Karłowicz. Odbitka z V t. „Wisły”. Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1892,
404 Achard Ludwik Amadeusz (1814–1875).
403 Achard Ludwik Amadeusz (1814–1875). Wąwozy kaudyńskie, opowiadanie. Tłumaczenie z francuzkiego. (Dodatek do Opiekuna domowego). Warszawa, 1874,
402 Achard Ludwik Amadeusz (1814–1875). Sabina, powieść. Warszawa, M. Orgelbrand, 1869,
401 Achad-Haam,
400 Ach. Ach co za prześliczna książeczka (1855),
399 Ach! Ach! co za prześliczne abecadło,
398 Acetylenodwukarbonowy kwas,
397 Acernus Sebastianus Fabianus,
396 Account. The first general account of the receipts and disbursements of the Polish Society of Education, established in Paris. Paris, printed by Paul Renouard, 1834,
395 Account,
394 Accouchement,
393 Accise-Tarif. Publicandum wegen Einführung des neuen Accise-Tarifs in Alt-Ost-Preussen und Lithauen, auch in West-Preussen und dem Netz-Distrikte. De dato Berlin, den 22 May 1806,
392 Accademia di lingue,
391 Academia. Academia Vilnensis,
390 Academia. Academia Polocensis Soc. Jesu (Alexandro I). Polociae, 1812 i 1814,
389 Academia. Academia caesarea romano-catholica ecclesiastica Petropolitana anno academico 1887–1888. Petropoli, typ. Freimanni, 1887,
388 A...c,