Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100399 Konsystorz Ewangelicko-augsburgski.
100398 Konsystorz.
100397 Konsystorz (Jeneralny) Ewangielicki. Jeneralny Konsystorz Ewangielicki Wszystkim Współwyznawcom w Królestwie Polskiem w bratniey miłości chrześciańskiey pozdrowienie swoie zasyła. (Warszawa, z datą: 3 VII 1828),
100396 Konsystorz diecezji tarnowskiej.
100395 Konsystorz diecezji krakowskiej.
100394 Konsystorz. Konsystorz Jeneralny Archidyecezyi Warszawskiej Do WWJJXX Proboszczy Archidyecezyi Warszawskiej (z datą: Warszawa, 25 IX 1861). B. m. b. r. (Warszawa, 1861),
100393 Konsygnacya domów. Konsygnacya domów do każdego okręgu wyborczego należących. Lwów, 1848,
100392 Konsygnacya Dóbr rządowych. Konsygnacya Dóbr rządowych pod czas kontraktow Swięto-Jańskie w Krakowie roku 1807 przez publiczną licytacyą sprzedać się maiących. B. m. b. r. (Kraków, 1807),
100391 Konsygnacya. Konsygnacya dóbr kameralnych galicyjskich w Czerwcu 1808 przez publiczną licytacyą w Krakowie sprzedać się mających. B. m. b. r.,
100390 Konsumy.
10039 Bratkowski Stanisław (1791—1871). Ameliorations sociales.
100389 Konsumpcyjny podatek.
100388 Konsumenci gazu w Krakowie.
100387 Konsulowie.
100386 Konsulaty.
100385 Konstytucyjne prawa.
100384 Konstytucye Zakonu. Konstytucye Zakonu Pustelniczego św. Augustyna zastósowane do Sióstr tegoż zakonu zostających w klasztorze św. Katarzyny w Krakowie. Kraków, nakł. Zgromadzenia SS. Augustyanek, Druk. Związkowa, 1896,
100383 Konstytucye Zakonnic Świętej Urszuli.
100382 Konstytucye dla wspólnot duchownych świeckich.
100381 Konstytucye Sióstr S. Felixa. Konstytucye Sióstr S. Felixa Trzeciego Zakonu Ś. O. Franciszka. Kraków, nakł. Sióstr Felicjanek, druk. W. Korneckiego, 1877,
100380 Konstytucye Sióstr. Konstytucye Sióstr Dominikanek III. Zakonu. Lwów, druk. Karola Budweisera, 1888,
10038 Bratkowska Antonina z Mrozowickich. Uczucia i igraszki, z przedmową W. Hanna wydawcy. Lwów, druk. Wichmana, 1801,
100379 Konstytucye Sióstr. Konstytucye Sióstr Dominikanek drugiego Zakonu, przetłomaczone na język francuski i komentarzami opatrzone przez W. O. Maryana Ambrożego Potton, Zakonu Kaznodziejskiego. A teraz na język polski przełożone, z polecenia Najprz. Ojca Jenerała Wincentego Jandel. Za staraniem Sióstr Dominikanek Krakowskich. (Kraków), druk. Karola Miarki jr. w Mikołowie, (1879),
100378 Konstytucje sejmowe.
100377 Konstytucye do reguły. Konstytucye do reguły Świętego Benedykta dla Zakonnic Benedyktynek od ustawicznej adoracyi Najświętszego Sakramentu potwierdzone przez O. Ś. Klemensa XI Papieża. B. m. b. r. (Lwów, 1875),
100376 Konstytucje polskie.
100375 Konstytucje kościoła obrządku ormiańskiego.
100374 Konstytucje kościoła obrządku grecko-ukraińskiego.
100373 Konstytucje generalne braci Zmartwychwstańców.
100372 Konstytucje apostolskie.