Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
477 Adam Ernest (1868–1926).
476 Adam Ernest (1868–1926). Ustawa o sądach przemysłowych, przełożył i wydał... Lwów, nakł. dra E. Adama i dra Z. Kostkiewicza, Księgarnia polska, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1897,
475 Adam Ernest (1868–1926). Mieszczanin i chłop w świetle Konstytucyi 3-go Maja. Kraków, nakład autora, druk. A. Słomskiego, 1891,
474 Adam Adolf (1803–1856),
473 Adam z pod Krakowa. Janek Bruzda, Genewa, wyd. „Walki Klas”, druk. „Przedświtu”, 1886–1887,
472 Adam z pod Krakowa. Janek Bruzda. Genewa, druk. Przedświtu, 1884.
471 Adam Herzog von Würtemberg;
470 Adam. Bies czyli zły duch dwóch rodzin. Dramat w 3ech aktach z prologiem, napisany z francuzk. powieści przez Adama. Wilno, (A. Dworzec), 1847,
469 Adam,
468 Adalbert św.,
467 Adalberg Samuel (1868–1939).
466 Adalberg Samuel (1868–1939). Słownik przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich (A-Baranowo). Zebrał i opracował... Warszawa, wydanie Kasy im. Mianowskiego, druk. E. Skiwskiego, 1887,
465 Adalberg Samuel (1868–1939). Przysłowia żydowskie. Przez... (Odb. z IV t. Wisły). Warszawa, druk. J. Jeżyńskiego, 1890,
464 Adalberg Samuel (1868–1939). Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Zebrał i opracował... Odbitka próbna. Wydanie z zapomogi Kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowym imienia D-ra Józefa Mianowskiego. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1889,
463 Adalberg Samuel (1868–1939). Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Zebrał i opracował... Wydanie z zapomogi Kasy im. dra. Mianowskiego (pośw. pamięci Oskara Kolberga). Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1889/94,
462 Ada,
461 Actus. Actus scholasticus in comitijis (sic!) provincialibus Provinciae lituanae (sic!) S. Angeli Custodis Ordinis Praedicatorum in gratiam neo Electi Provincialis definitorum capituli magistrorum S. Theologiae Priorum Conventum Praedicatorum Generalium Nec non sociorum Priorum a studio generali Vilnensi ejusdem Ordinis Exhibitus. Die 13 Junii horis pomeridianis Anni 1809. Vilnae, in Typographia Dioecesana ad Domum Congr. Mis., Wilno, (1809),
460 Actus. Actus epistolaeque apostolorum paleoslovenice (1896),
459 Acton Adams,
458 Action. De l'action politique de l'église Russe. Extrait du Polonais. Tome IV, livraison 20. Paris, Typographie de A. Pinard, (1834),
457 Actiniaria,
456 Actes. Actes de barbarie exécutés par les oppresseurs de la Pologne (1846),
455 Actenstücke. Actenstücke des achten... am 7. und 8 Septemper 1899. Achte Sammlung. Tamże [Danzig, Druck von A. Schroth], 1899,
454 Actenstücke. Actenstücke des siebenten... am 11. und 12. September 1898. Siebente Sammlung. Tamże [Danzig, Druck von A. Schroth], 1898,
453 Actenstücke. Actenstücke des sechsten westpreussischen Städtetages, abgehalten in Culm am 23. August 1897. Sechste Sammlung. Herausgegeben vom Vorstande des Westpreussischen Städtetages. Tamże [Danzig, Druck von A. Schroth], 1898,
452 Actenstücke. Actenstücke des westpreussischen Städtetages. Zweite Sammlung. Tamże [Danzig, Druck von A. Schroth], 1893,
451 Actenstücke. Actenstücke des ersten westpreussischen Städtetages, abgehalten zu Danzig am 1. und 2. Juli 1892. Herausgegeben von dem Vorstand des westpreussischen Städtetages. Danzig, Druck von A. Schroth, 1892,
450 Actenstücke. Actenstücke und Belege,
449 Actenstücke.
448 Actenstücke. Actenstücke des National-Comité der polnischen Emigration. Paris, 1832,