Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2027 Amusements pour les dames. Wilno, 1840–41;
2026 Amunategni Miguel Luis. Don Ignacio Domeyko. Santjago, Imprenta de la Republica, 1867,
2025 Amts-Blatt.
2024 Amts-Blatt. Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Posen. Posen, 1816–1900 (i dalej),
2023 Amts-Blatt. Amts-Blatt der Königl. Preuss. Regierung zu Marienwerder (Kwidzyń). Marienwerder, R. Kanter, 1811–1900 (i dalej),
2022 Amts-Blatt. Amts-Blatt der Königl. Liegnitzschen Regierung von Schlesien. Liegnitz, E. Doenach, 1810–1900 (i dalej),
2021 Amts-Blatt. Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Danzig . Danzig, 1821–1900 (i dalej),
2020 Amts-Blatt. Amts-Blatt der Königlichen Brombergischen Regierung (potem: Amts-Blatt der Königlichen Preussischen Regierung zu Bromberg). Bromberg (Bydgoszcz), 1815–1900 (i dalej),
2019 Amts-Blatt. Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Breslau. Enthaltend die Verordnungen derselben, so wie auch des Königl. Consistorii für Schlesien, des Königl. Ober-Landes-Gerichts... Breslau, Grass, Barth, 1811–1900 (i dalej),
2018 Amtsal,
2017 Amszejewicz Michał.
2016 Amszejewicz Michał. Słownik rusko-polski do Paulsona wypracował... Warszawa, nakł. Gutweina, druk. A. Ginsa, u Gebethnera, 1866,
2015 Amszejewicz Michał. Objaśnienie tablicy mechanicznéj, za pomocą któréj wykonywać można wszelkie mnożenia z rozmaitemi monetami, miarami, tudzież zamianą rubli srebr. na złote polskie i na odwrót, jako téż regułę trzech i procentu wyliczającéj, służącéj do użytku kupieckiego i gospodarsk. wydanéj przez... Warszawa, druk. T. Wyszomierskiego, 1850,
2014 Amszejewicz Michał. Dykcyonarz zawierający: wyrazy i wyrażenia z obcych języków polskiemu przyswojone, a mianowicie: w umiejętnościach, sztukach, tudzież w stylu prawniczym, administracyjnym, gazeciarskim, naukowo-filozoficznym, literackim i w potocznéj mowie używane. Do użytku powszechnego ułożony staraniem i pracą... Warszawa, druk. Aleks. Ginsa, 1859,
2013 Amszejewicz Michał. Russko-niemieckij bukwar' s obrazczikami pisma. Warszawa, J. Breslauer, 1872,
2012 Amstrong F. Wśród chmur i słońca. Powieść dla młodzieży, przeł. z ang. Marya B., z 4 ryc. Warszawa, M. Arct, druk. Noskowskiego, 1898,
2011 Amsterdam,
2010 Amstera planimetr,
2009 Amster Oswald. Metoda nabycia pięknego i szybkiego pisania bez pomocy nauczyciela w ośmiu lekcyach podług gromad i pisania w takt. Wydanie 2gie poprawne. Lwów, 1869,
2008 Amster Oswald. Metoda nabycia bez pomocy nauczyciela w ośmiu lekcyach prędkiego i pięknego pisma, podług pisania w takt i podług pewnych gromad. Lwów, nakł. autora, druk. K. Pillera, 1868,
2007 Amster Oswald. Methode zum Selbstunterrichte im Schön- und Schnellschreiben binnen acht Lectionen nach dem neuesten Taktschreiben und Gruppensystem von... Lwów, Piller, 1868,
2006 Amputacje,
2005 Amphoux Henri (1827–1915). Essai sur la doctrine socinienne. Thèse presentée à la Faculté de Theologie protestante de Strasbourg... Strasbourg, impr. Vve Berger-Levrault, 1850,
2004 Ampère Jan Jakób (Czł. Akad. Fr.; 1800–1864). Przejażdżka po Ameryce. Stany Zjednoczone. Kuba. Mexyk. Przełożona z francuzkiego na polski przez T. z Radwańskich Świetlicką, znaną z przekładu Irlandyi. T. 1–2. Warszawa, nakład J. Błaszkowskiego, druk. J. Psurskiego, 1862,
2003 Ampère Andrzej Maria (1775–1836),
2002 Amosis. Die letzten Tage des wendischen Rostock aus Mecklenburgs Vorzeit. Schwerin & Rostock, Werther, 1884,
2001 Amortyzacyjna Kasa,
2000 Amortyzacje,
1999 Amortyzacja długów,
1998 d'Amoreux Feliks,