Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2060 Anatomia,
2059 Anatolij, archijepiskop mogilewskij (1793–1872),
2058 Anatolia,
2057 Anatol Felix. Przygody Janka sieroty, przez niego samego opowiedziane. Mikołów, druk. Wydaw. dzieł ludow. K. Miarki, (1897),
2056 Anastazjusz ks. (1205),
2055 Anastasius Bibliothecarius,
2054 Anastasiewicz Bazyli (Radca stanu, 1775–1845).
2053 Anastasiewicz Bazyli (Radca stanu, 1775–1845). Katalog ogólny narodowéj literatury polskiéj. (Druk zapowiedziano w r. 1822, rkp.)
2052 Anastasiewicz Bazyli (Radca stanu, 1775–1845). Izwiestije o zołotoj griwnie najdiennoj bliże Czernigowa w 1821. Stat'ja napieczatannaja w Otieczestwiennych Zapiskach T. 8. knig. 20. Isprawlennaja i umnożennaja. Sankt Pietierb., w Tipogr. W. Pławilszczkiowa, 1825,
2051 Anarchia ducha,
2050 Ananas. Ananas, kalendarz humorystyczny ilustrowany, męzki, damski, cywilny i wojskowy na rok chudopacholski 1885, wydany przez c. k. Dyrekcyą humoru w Krakowie ze współudziałem kronikarza „Przeglądu artystycznego i literackiego" oraz redakcyi „Pereł humoru polskiego". Zawiera oprócz części kalendarzowej i literackiej: kronikę wypadków r. 1884. Przepowiednie na rok 1885 i najnowszy Sennik egipski. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. W. Korneckiego, 1885,
2049 Ananas. Ananas. Dwutygodnik humorystyczny illustrowany. Główny redaktor: Kazimierz Bartoszewicz, wydawca i red. odp.: Konstanty Mikulski. Kraków, druk. A. Koziańskiego,
2048 Analiza,
2047 Analityczna ekonomia,
2046 Analisis. Analisis czyli Opisanie wód mineralnych, w szczególności zaś Kozińskich, w Królestwie Polskiem znajdujących się.
2045 Analgezja,
2044 Analfabeci,
2043 Analekta. Analekta wielkopolskie. Tom I. Rejestr poborowy województwa kaliskiego 1618–1620, wydał i wstępem opatrzył A. J. Parczewski. Warszawa, Skład Główny Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1879,
2042 Analecta. Analecta Romana,
2041 Analecta. Analecta graeco-latina, philologis Vindobonae congregatis obtulerunt collegae Cracovienses et Leopolitani. Cracoviae, Spółka Wydawn. Pol., typ. Uniw. Jag., 1893,
2040 Analecta. Analecta Avarica,
2039 Anaksagoras,
2038 Anakreontyki,
2037 Anakreon.
2036 Anakreon. Pieśni. Lwów, Księg. Polska, Druk. Narodowa w Krakowie, 1900,
2035 Anakreon. Pieśni, tłumaczenia Fr. Skarbka. Warszawa, druk. Wiktora Dąbrowskiego, 1816,
2034 Anais Martin,
2033 Anafielas,
2032 Anacharsys,
2031 Amyot. Lettre de M.... éditeur-libraire à M. Alexandre Chodzko professeur du Collège de France, à Paris. (z datą: Paris, 15 fevrier 1870). B. m. i b. r.,