Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
627 Adamska Janina,
626 Adams Oskar Fay,
625 Adams Karol Franciszek,
624 Adams John Quincy (1767–1848, szósty prezydent St. Zjedn. A. P.). Lettres sur la Silésie. Écrites en 1800 et 1801, d'un voyage fait dans cette province; par... traduit de l'Anglais, par J. Dupuy. Orné d'une nouvelle carte, dressée par Lapic, capitain-ingénieur-géographe, et gravée par B. Tardieu. Paris, Dentu, Imprimeur-Libraire, 1807,
623 Adams John Quincy (1767–1848, szósty prezydent St. Zjedn. A. P.). Letters on Silesia written during a tour through that country in the years 1800, 1801, by... in two parts. Embellished with a new map. London, printed for J. Budd, at the Crown and Mitre, Pall Mall, S. Gosnell Printer, 1804,
622 Adams John Quincy (1767–1848, szósty prezydent St. Zjedn. A. P.). Briefe über Schlesien. Geschrieben auf einer in dem Jahre 1800 durch dieses Land unternommenen Reise von... Aus dem Englischen übersetzt von Friedr. Gotthelf Friese und mit einigen berichtigenden und ergänzenden Anmerkungen versehen von Friedrich Albert Zimmermann. (mit einer Post- und Reise-Karte). Breslau, Wilhelm Gottlieb Korn, 1805,
621 (Adamowski Tymoteusz, ur. 1859, zm.?) Adamowski the polish violinist. Boston (w Ameryce), 1879.
620 Adamowicz Stan. Zarys dziejów polskich w pytaniach i odpowiedziach dla dzieci (pośw. Maryi z hr. Uruskich księżnej Światopełk Czetwertyńskiej). Lwów, H. Altenberg, druk.(?), 1894,
619 Adamowicz Bogusław (ur. 1870).
618 Adamowicz Bogusław (ur. 1870). Tragedya krwi. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1897,
617 Adamowicz Bogusław (ur. 1870). Poezye, serya I. Warszawa, St. Sadowski, druk. W. Kautza, 1899,
616 Adamowicz Bogusław (ur. 1870). Melodye. Warszawa, druk. W. Kautza, nakł. Księg. Filipowicz-Dubowika w Mińsku Gub., 1897 (na okładce: 1898),
615 Adamowicz B. Kieksgolmskije razskazy. Dla sołdat. 1. Zaszczita znamieni. 2. Wzjatije tureckago fłaga. Sostawił... Warszawa, w Gubernskoj Tip., 1895,
614 Adamowicz B. O formach odieżdy. Warszawa, w Gubiernsk. Tip., 1898,
613 Adamowicz Aleksander.
612 Adamowicz Aleksander. Zarysy charakteru Germanów i Słowian, przez A. A. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1877,
611 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881).
610 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Zoonomia weterynarna, czyli: nauka o życiu zwierząt gospodarskich; dla użytku badaczów przyrody, medyków i weterynarzy, z tablicą objaśniającą treść dzieła, przez... Wilno, druk. A. Marcinkowskiego, nakł. R. Rafałowicza, 1841,
609 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). O zębie mamutowym znalezionym blisko Wilna. Wilno, druk. Glücksberga, 1846.
608 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Constantin Tyzenhauz, notice nécrologique sur le comte Constantin Tyzenhaus par... (Odb. z Revue et Magasin de Zoologie). Paris, imp. de Bouchard-Huzard, 1857,
607 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). An Socrates cicuta necatus fuerit, excucurrit... alumnus V caes. Gymn. Vilnensis. Vilnae, 1817,
606 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Krótki rys początków i postępu anatomii w Polsce i Litwie, skreślony na pamiątkę 50 letniego trwania Cesarskiego Towarzystwa lekarskiego Wileńskiego. Wilno, nakład i druk. J. Zawadzkiego, 1855,
605 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). O poznawaniu i leczeniu chorób zwierząt domowych, dla użytku gospodarzy. Część pierwsza: O chorobach koni. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1838,
604 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Praktyczne postrzeżenia niektórych lekarzy zebrane przez ... Tom III i IV razem złączone z 2-ma rycinami i tablicami. Warszawa, druk. Gazety Codziennéj, 1852,
603 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Praktyczne najnowsze postrzeżenia niektórych lekarzy zebrane przez... Tom I. Wilno, nakł. Rubena Rafałowicza, druk. M. Zymelowicza, 1846,
602 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Pierwsze początki pisma św. dla dzieci. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1858,
601 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Notice sur le Comte Constantin Tyzenhaus. Par... Extr. du Bulletin de la Societé Imp. des Naturalistes de Moscou. 1853. Nr 4. Moscou, impr. de l'Université, 1853,
600 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Nazwania zewnętrznych części ciała końskiego, tablicą objaśnione przez... Wilno, 1820,
599 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Nauka utrzymywania i ulepszania zwierząt domowych, z dodaniem sposobu poznawania ich wieku, dla uczniów ces. med.-chir. akad. wileńskiéj, przez... Dra medyc. w téjże akademii, profesora zwyczajn. itd. Wilno, nakł. T. Glücksberga, 1836,
598 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Musaeum anatom. Caes. Acad. Chirur. Vilnensis. Vilnae, J. Zawadzki, typ. Glücksberg, 1842,