Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
6341 Bartoszewski Witold. Z Petersburga . (Kraków, ok. 1890),
28761 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gutowski Władysław (pseud. Władysław Ciołek; 1856—1930). Z piekła rodem. (Wyrzutki). Szt. w 4 a.
17376 Cybulski Napoleon prof. Uniw. Jag. (1854—1919). Z pierwszego zjazdu międzynaro dowego fizyologów. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889,
78712 Jankowski Czesław (1857—1929). Z pieśni Litwina. Kraków, nakł. Księgarni G. Gebethnera i Sp., druk. Czasu, 1881,
2728 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Droga krzyżowa, Siedm uwag o siedmiu boleściach N. P. Maryi, Kwiateczki misyjne, Przez krzyż do nieba, Wianek krzyżowy (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, t. XXIII). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i S., 1884,
2729 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Groby świętych polskich, Wspomnienie o św. Kunegundzie, Żywot bł. Jędrzeja Boboli, męczennika Tow. Jez., Św. Izydor Oracz, Legendy (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, t. XXIV). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1884,
2730 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Żłobek, kolęda dla dzieci, Nauki i rady dla wszystkich, Szczere życzenia dla ludu wiejskiego. (Pobożne książki, t. XXII). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
77786 Jakubowska Maria z Seredyńskich. Z pobytu w Bośni. Wrażenia, obrazki i szkice skreśliła ... Bytom, G. Ś., nakł. autorki, druk. wydawnictwa Katolika, 1891,
1979 De Amicis E., Benedicti C., Castelnuovo E., Ferrari F. C., Misasi N., Serao M., Verga G. Z pod włoskiego nieba. Nowele i obrazki, zebrał i tłóm. Wieńczysław Łoś. Warszawa, nakł. Księg. Dubowskiego i Gajewskiego, 1897,
104263 Bem Antoni Gustaw (1848—1902). Z pod zaboru rosyjskiego, przez T. R. (Odbitka z Dziennika Poznańskiego). Poznań, druk. Dziennika Poznańskiego, 1892,
21840 Czermiński Marcin ks. T. J. (1860—1931). Z podróży po Bośni i Hercegowinie. Tamże [Kraków, nakł. Misyj Katolickich, druk. Czasu], 1899,
67360 Giller Agaton (1831—1887). Z podróży po kraju słowackim przez ... (Odb. z Gazety Narodowej). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, z Drukarni J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1876,
35053 Finkelhaus Jan (1857—1913?). Z podróży po Norwegii. (Biblioteka Mrówki, t. 128). Lwów, Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, Druk. I Związkowa, (1881),
104347 Bendlewicz Stanisław (1854—1921). Z podróży wielkopolskiego przemy słowca. Napisał... Poznań, druk. W. Simon, 1897,
101720 Körner Theodor (Karl Theodor; 1791–1813). Z poezyi ... Lwów, E. Winiarz, 1866,
49197 Kallenbach Józef Henryk (1861—1929). Z poezyi rzymskiej. (Odb. z Przeglądu Akademickiego). Kraków, nakł. Wydawnictwa Przeglądu Akademickiego, (G. Gebethner i Sp.), druk. Drukarni Związkowej, 1881,
30245 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mielnicki Franciszek (1820—1892). Z pojedynku na wesele. Kom. w 4 a.
95468 Knížka pro hodné dítky. Z polského a z maloruského vybral a přeložil Jan Nečas. Ve Velkém Meziříčí, nákladem a tiskem J. F. Šaška, 1885,
33201 Faleński Felicjan Medard (1825—1910). Z ponad mogił. Poezye. Drezno, nakł. i druk J. I. Kraszewskiego, 1870,
9935 Brandowski Stanisław (1864—1935). Z ponurych dni. Zbiór feljetonów. Poznań, czcionk. W. Simona, 1894,
102861 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Z portretów familijnych. Szkice humorystyczno-obyczajowe. Poznań, w komisie Księgarni M. Leitgebra i Spółki, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1873,
81052 Jelínek Edward (1855—1897). Z posledniho polského hnutí. Kresby. V Praze, Knihtiskárna F. Šimaček, nakladetelé, 1892,
32675 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zalewski Kazimierz (pseud. Jerzy Tad. Orsza; 1849—1919). Z postępem. Kom. w 5 a.
17477 (Cyprysiński Antoni; 1806—1860). Z powinszowaniem imienin Wielmożnemu Antoniemu Cyprysińskiemu, dziedzicowi dóbr Koziczyna, członkowi redakcyi Biblioteki warszawskiéj, d. 13 Czerwca 1844 r.
17478 (Cyprysiński Antoni; 1806—1860). Z powinszowaniem Imienin. W. Antoniemu Cyprisińskiemu ... Dnia 13. VI. 1844 r.
64678 Gallus Józef (1860—1945). Z powinszowaniem na 25-letni Jubileusz Kapłaństwa Przewielebnego Imci Księdza Franciszka Przyniczyńskiego wydawcy „Opiekuna Katol." w dowód głębokiego szacunku ofiaruje... Bytom G.-Szl., 1893,
41373 Górski M. Z powinszowaniem Nowego Roku 1848. B. m. b. r.,
38865 Frydrych Karol (posługacz szkoły powiat. realn.). Z powinszowaniem nowego roku 1850. (Warszawa),
15852 Cichowski i G. St. woźni Kasy Komory w Warszawie. Z powinszowaniem Nowego Roku 1850. B.m.b.r.,
81445 Jeronim Michał (lampiarz Wileńskiego Teatru). Z powinszowaniem Nowego Roku 1852. B. m. (Wilno), nakł. autora, b. r. (1851),