Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
5281 Bałucki Michał (1837—1901). Z obozu do obozu. Powieść przez... Warszawa, nakł. „Przegl. Tyg.", 1874,
63393 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Z obrazów parlamentu. Minister Dunajewski. (Odb. z Czasu). (Kraków, Gebethner i Wolff, druk. Czasu, 1887),
59245 Dunajewski Julian (minister skarbu w Austrii; 1822—1907). Z obrazów parlamentu. Minister Dunajewski. (Przekł. K. Estreichera, z praskiej Politik. Odb. z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1887,
31035 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Radziwiłłowa Urszula Franciszka (1705—1753). Z oczu się miłość rodzi. Kom.
42651 Harajewicz Władysław. Z oddziału położniczo-ginekologicznego prof. dra Madurowicza w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Sprawozdanie za r. 1888. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
59947 Dygasiński Adolf (1839—1902). Z ogniw życia. Nowelle, t. I—II. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1886,
99406 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Z Ojcem Przedwiecznym. Modlitwa z towarzyszeniem Organu, Fisharmonji lub Fortepianu. Słowa Wła. Syrokomli. Muzyka Wilhelma Troschla. Warszawa, nakł. Gustawa Sennewalda, b. r. (ok. 1875),
63394 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Z okazyi przemówienia p. F. Jakubowskiego w sprawie teatralnej. (Odb. z Czasu). (Kraków, 1893),
63395 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Z okazyi wystawienia Don Carlosa na scenie krakowskiej. (Odb. z Czasu). (Kraków, 1900),
1439 (Aleksander I). Z okoliczności imienin Najj. Alexandra Pawłowicza wszystkich Państw rossyjsk. jedynowładcy, króla pols. d. 30 Sierpnia 1816,
59500 (Durzyński Antoni). Z okoliczności mowy Pana Antoniego Durzyńskiego, dopominającey się o wskrzeszenie pamiątki Nowodworskiego założyciela Szkół Krakowskich (wiersze łacińskie i polskie uczniów),
1440 (Aleksander I). Z okoliczności przejazdu przez Kraków do Wiednia Nayiaśnieyszego Alexandra I-go Imperatora Wszech Rossyy. W miesiącu Wrześniu 1814 Roku. B. m. b. r. dr. (1814),
28921 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Jakubowicz Henryk. Z ostatnich chwil mistrza.
67903 Gliński Henryk (1853—1905). Z ostatnich lat trzydziestu. z ofiarowanego rękopisu podał do druku... Warszawa, nakł. autora. J. Guranowski, druk. E. Lubowskiego i Sp., 1895,
40688 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Z otchłani. (Nowela). (Biblioteczka? Biblioteka? Kieszonkowa). Warszawa, nakł. Kaufmanna, 1870,
99886 Konopacki Leopold. Z padołu łez i krwi. Lwów, nakł. autora, Druk. Narodowa St. Manieckiego i Ski, 1900,
16150 Cinciała (Cienciała) Andrzej (1825—1898). Z Pamiętnika Dra ... Wydał Jan Bystroń, c. k. prof. gimn. w Krakowie. Wydawnictwo „Politycznego Towarzystwa ludowego" w Cieszynie XIX. Dochód przeznacza się na „Polski Dom Narodowy" w Cieszynie. Cieszyn, nakł. Politycznego Towarzystwa Ludowego, druk. Kutzera i Sp., 1900,
77761 Jakubowicz (Jakóbowicz) Józef (ur. ok. 1820, zm. 1883). Z pamiętnika Józefa Jakóbowicza. Szlachetny czyn mieszczan z Mrzygłodu w roku 1846. Wydał Józef Żywicki. Poznań, druk. i w Komisie W. Simona, 1886,
108236 Kowerska Zofia z Przewłockich (1845-1929). Z pamiętnika ornitologa przez Zofię Kowerską. (Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł literatury europejskiej, r. XIV). Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, Druk. Czasu, 1900,
109201 Koźmian Kajetan (1771-1856). Z pamiętników ... Część pierwsza od r. 1779. do epoki Czteroletniego Sejmu. Objaśnieniami zaopatrzył Piotr Parylak. (Biblioteka dla młodzieży, V). Lwów, nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Druk. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1891,
26739 Dora. Z pamiętników ... tłómaczyła z angiel. O. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, druk. Dziennika Pozn., 1893,
38185 Freudenson Daniel (pisze przeważnie pod pseudonimem Daniel Zgliński; 1847—1931). Z pamiętników aktora teatru w Gawronowie przez X. X. Kraków, nakł. Księgarni Adolfa Dygasińskiego, druk. Gumplowicza, 1875,
9140 Borkowski Emil (1829—1900). Z pamiętników aktora, opowieść humorystyczna (wierszem). Kraków, nakł. redakcji Diabła, 1899,
66207 Gemberg Adina. Z pamiętników dyakonissy. (Dodatek do Przeglądu Tygodniowego). Warszawa, Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, Druk. Przeglądu Tygodniowego, 1896,
41210 Goron Marie François (ur. 1847). Z pamiętników Prefekta policyi paryskiej. Przekład z francuskiego Eugenii Żmijewskiej. Dodatek do „Słowa”. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1898,
67682 Giżycki Jan Marek Antoni (1844—1925). Z pamiętników Wasyla Łużyńskiego Archiepiskopa połockiego. Poznań, nakł. i czcionkami Drukarni Kuriera Poznańskiego, 1886,
8307 Bogdanowicz (Bohdanowicz) Florian (zm. 1894). Z pamiętników więźnia stanu lat ostatnich. Odb. z Przyjaciela Domowego. Lwów, 1886,
66727 Geryczowa Anna z Rejtenów (zm.1857). Z pamiętników... Zmarłej w Paryżu roku 1857. (Odb. z Dziennika Literackiego w 100 egz.). Lwów, w Drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1858,
6640 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Z patologii i embryologii języka. Odb. z t. I Prac filologicznych. Warszawa, druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1885,
13569 Černý Fr. V. Z péra slowanskégi: Překlady z polštiny, ruštiny a charvatštiny. Bibl. zabawna, dilo CXVIII, seš. 1-2. Brno, 1888,