Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
100006 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Z łąk i pól słowa Maryi Konopnickiej z muzyką Władysława Żeleńskiego. Warszawa, nakład i własność wydawców, Gebethner i Wolff, Oscar Brandstetter, Leipzig, b. r. (ok. 1890),
54230 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Gozlan Leon (1806—1866). Z małej chmury wielki deszcz. Kom. w 1 a.
11963 Bukowiński Władysław (pseud. Selim; 1871—1927). Z marzeń i życia. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1898,
65517 Gawalewicz Marian (1852—1910). Z mego albumu. Zbiór szkiców i obrazków. Zuzanna. — Mimi. — Świerk na pustkowiu. — Zgaszone gwiazdy. — Moja mamka. — Literat. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1892,
15163 Chotkowski Władysław ks. (1843—1926). Z męczeńskich dziejów Unii. Listy unitów wygnanych do Orenburskiéj gubernii. Odb. z Kuryera Pozn. Poznań, druk. Kuriera Pozn., 1890,
94307 Klemensiewiczówna Teresa (1862—1936). Z męczeńskiego żywota Szkice — opowiadania — nowele. (Biblioteka powszechna Nr. 179). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla (na okładce: Warszawa, T. Paprocki i Spółka), b. r. (1896),
94306 Klemensiewiczówna Teresa (1862—1936). Z męczeńskiego żywota. Szkice do opowieści. Skreśliła Marya (!) Klemensiewiczówna. (Biblioteka Wydawnictwa Dwutygodnika Ilustrowanego „Świat”). Kraków, nakł. redakcyi, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1891,
5270 Bałucki Michał (1837—1901). Z mętów społecznych, powieść. Profesorka, obrazek z natury. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1891,
52808 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Breitenbach Robert. Z miłości dla sztuki. Sc. w 1 a.
81644 Jeske Choiński Teodor Józef Fryd. (1854—1920). Z miłości, opowieść jakich wiele. (Odb. z Przeglądu Literacko-Artystycznego). Kraków, nakł. księgarni K. Bartoszewicza, druk. A. Koziańskiego, 1884,
55552 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Moser Gustaw (1825—1903). Z miłości. Kom. w 1 a.
69398 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Z mojego życia. Prawda i fantazya. Przełożył i wstępem oraz przypiskami opatrzył Ludwik Jenike. (Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej. Literatura Niemiecka). Warszawa, własność, nakład i druk S. Lewentala, 1895,
64727 Gałecka Stanisława. Z mroku do światła, obrazek z czasów św. Wojciecha przez Sta. Poznań, Druk. i Księg. św. Wojciecha, 1898,
31164 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rossowski Stanisław (1861—1940). Z mroku w świt. Alegoria scen. w 1 odsł.
649 Adamski Wojciech (pseud. A-ski). Z mych notatek. Kraków, nakł. Wojciecha Adamskiego, druk. Czasu, b. r. (ok. 1890),
6815 Baykowski Karol (1823—1904). Z nad grobu: I. Spowiedź, II. Wyjątki z listów. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1891
59939 Dygasiński Adolf (1839—1902). Z naszej niwy. Nowelle. Maciek Fuła; Znajdka; Głód i sumienie; Wróble; Żel; Pan referent; W parafii św. Huberta. Warszawa, nakł. A. G. Dubowskiego, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1900,
108429 Kozdraś Franciszek. Z naszej wsi. Jak Agata używała czarów, aby jej krowy dużo mleka dawały. Napisał... Z 10. rycinami. (Biblioteka tanich książeczek dla ludu i młodzieży, t. LXIV). Cieszyn, nakł. Edwarda Feitzingera, Ces. i król. nadw. drukarnia Karola Prochaski, 1894,
82403 Jordan Henryk (1842—1907). Z naszych problemów socyalnych. Referat Prof. Dra ... na Wiecu Katolickim w Krakowie. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1893,
61204 Dzikowski Mieczysław (1837—1900). Z Niedalekiej Przeszłości. Nowella. Chicago, nakł. i druk. Gazety Polskiej, 1878,
60233 Działyńska Cecylia (1836—1899). Z niedalekiej przeszłości. Wspomnienie o ś. p. Matce Maryi Bernardzie Morawskiej. (Odb. z Kuriera Poznańskiego). Poznań, druk. Kuriera Poznańskiego, 1897,
61626 Eger (Egerowa) Feliksa. Z niedawnych czasów. Wspomnienia z Wilanowa skreślone przez F. E. Kraków, nakł. i druk. Czasu, Spółka Wydaw., 1901,
72064 Grzegorzewski Jan (ok. 1850—1922). Z niedawnych dziejów Hercogowiny (!). (Odb. z Ilustrowanego Powszechnego Kalendarza dla Wszystkich Stanów na r. 1883 układu A. Nowoleckiego). Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. Korneckiego, 1883,
72069 Grzegorzewski Jan (ok. 1850—1922). Z niewoli tatarskiej. Latorośl zaszczepiona we krwi polskiej. Opowieść ludowa z czasu napadu Tatarów na Polskę w XVII wieku przez Janka z Grzegorzewic. Poznań, nakł. K. Kozłowskiego, czcionkami Druk. J. I. Kraszewskiego, 1893,
23051 Damrot (Damroth) Konstanty ks. (1841—1895). Z niwy ślązkiej. Wiersze Czesława Lubińskiego, t. I—II. Wyd. 2gie pomnożonej i poprawione. Bytom, nakł. Wydawnictwa Katolika, 1893,
100010 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Z nocy letnich. Słowa Maryi Konopnickiej. Muzyka Wł. Żeleńskiego. Warszawa, nakład i własność wydawców Gebethnera i Wolffa, lit. Mękarskiego, b. r. (1890),
78710 Jankowski Czesław (1857—1929). Z notatek turysty. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, b. r. (1891),
65664 Gawiński Jan (zm. 1684). Z nowym rokiem. Kraków, b. r. (druk. Czasu, 1886),
73602 Ilasiewicz Lubin F. W. (ok. 1832—1889). Z nurtów życia. Wiązanka rymów z teki dziennikarza. Lwów, nakł. autora, druk. Dziennika Polskiego, 1888,
11681 Budziński Stanisław (1824—1895). Z obcego Parnasu. Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, druk. Br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1886,