Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3028 d'Aragon le marquis. Un paladin au XVIII siècle: Le prince Charles de Nassau-Siegen, d'après sa correspondance originale inédite de 1784 à 1789. Paris, Libr. E. Plon, Nourrit et Cie., 1893,
3027 Arago Stefan (1802–1892),
3026 Arago Jakub (1799–1855). Podróż naokoło świata, przekład z francuzkiego W. Szymanowskiego ozdobiona 127 illustracyami. Wydanie IVte. Warszawa, S. H. Merzbach, 1874,
3025 Arago Jakub (1799–1855). Podróż na około świata. Przekład z francuzkiego Wojciecha Szymanowskiego, z 127 illustracyami. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. Al. Ginsa, 1859,
3024 Arago Jakub (1799–1855). Podróż naokoło świata, ze wstępem Juliusza Janin, przełożył z francuskiego Wojciech Szymanowski. (Wstęp Janina tłuma czył Konstanty Pathie). Z ryc. kolor. (20). Tomów 2. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. S. Strąbskiego, 1846,
3023 Arago Jakub (1799–1855). Podróż przez Saharę, ułożona przez Teodora Triplina z opowiadań Jakóba Arago i objaśniona przypisami i uwagami. 2 Tomy. Warszawa, S. Orgelbrand, 1854,
3022 Arago Jakub (1799–1855). Od bieguna do bieguna i dwa oceany. Wspomnienia z podróży, obrazy i szkice żeglarskie, przez... Tłumaczenie z francuzkiego Michała Bohusza Szyszki. Tomów 2. Wilno, M. Orgelbrand, druk. A. Marcinowskiego, 1856,
3021 Arago Emanuel (1812–1896). Affaire Berezowski. Plaidoyer et réplique de... Paris, Libr. Luxembourg, typ. de Rouge Frères, Dunon et Fresné, 1867,
3020 Arago Dominik Franciszek (1786–1853).
3019 Arago Dominik Franciszek (1786–1853). Pochwała historyczna Aleksandra Wolty (Volta) przez p.... wolny przekład Józefa Bełzy. (Odbitka z Biblioteki Warszawskiej, 1843, t. IV). B. m. i b. r.,
3018 Arachnoidea,
3017 Aracan (Indie Wsch.),
3016 Arabski. Arabski słownik,
3015 Arabski. Arabski język,
3014 Arabowie,
3013 Arabella. Arabella i Matylda (1831),
3012 Arabażyn Konstantin Iwanowicz. Kazimir Brodzińskij i jego litieraturnaja diejatielnost' (1791–1835). Izsledowanije kandidata... Udostojeno Istoriko-fiłołogiczeskim fakultietom impierator. Uniwiers. Sw. Władimira nagrady zołotoj medalju i priemii imieni N. J. Pirogowa. Kijew, tipolitogr. Towariszczestwa J. N. Kusznieriewa i Ko. w Moskwie, 1891,
3011 Ar. T.
3010 Ar. T. Odpowiedź na uwagi nad krótkim rysem sprawy o spadek po niegdyś Łyszkiewiczu. B. m. i b. r.,
3009 Aquila Prosper,
3008 Apulejusz (II w.),
3007 Apuchtina Aleksandra Iwanowna,
3006 (Apuchtin Aleksander).
3005 (Apuchtin Aleksander). Wiecznaja anafiema imieni, wiecznyj pozor jego postydnoj diejatielnosti w carstwie polskom, 1879–1897 (z tekstem francuskim). B. m. i b. r. (Praga, 1899),
3004 Aptieka. Aptieka Centralnaja Gomieopaticzeskaja w Warszawie. Czistaja ulica Nr. 6. Warszawa, Warszawskaja tipogr. i litografia, 1893,
3003 Apteki. Apteki rewizje,
3002 Apteki. Apteki odpowiedzialne czy też nieodpowiedzialne sklepy apteczne. Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1876,
3001 Apteki. Apteki w Austro-Węgrzech,
3000 Aptekarstwo,
2999 Aptekarskie Towarzystwo,